Актуална информация

08/01/2021

СЪОБЩЕНИЕ относно инвентаризация на наличността на делата в съдебните деловодства

 

          Съгласно Заповед № 2103/18.12.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив, в периода от 11.01.2021 г. до 22.01.2021 г. включително, ще се извърши инвентаризация на наличността на делата в съдебните деловодства, деловодствата на служба „Държавен съдебен изпълнител” и служба „Архив“.

             С оглед извършване на проверката съдебните деловодства ще работят с граждани от 09.00 ч. до 12.00 ч.

             Непроменено остава работното време за службите „Регистратура”, Регистратура „Публични продани“ и „Бюро Съдимост”.

 

 

                                                            От ръководството

Повече

30/12/2020

ЗАПОВЕД № 2131/30.12.2020 г. на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

Повече

13/11/2020

Заповед на Председателя относно работата предвид епидемичната обстановка

Повече

12/11/2020

Заповед Председателя - работа на РС - Пловдив предвид удължаване на епидемичната обстановка

Повече

23/10/2020

СЪОБЩЕНИЕ от 23.10.2020 г.

 

Във връзка с констатиран случай на заразяване на работещ в Съдебна палата – Пловдив с COVID - 19, на 23.10.2020 г. /петък/ от 14.00 ч. ще бъде извършена пълна дезинфекция на кабинетите, канцелариите и съдебните зали в Районен съд – Пловдив.

След 14.00 ч. /обявения час за дезинфекция/ работещите в Районен съд – Пловдив могат да напуснат сградата, с изключение на тези, които имат насрочени съдебни заседания.

                    В тази връзка съдебните деловодства на 23.10.2020 г. ще работят с граждани от 9.00 ч. до 12.00 ч.

                   Непроменено остава работното време за служба „Регистратура“, Регистратура  „Публични продани“,  Бюро „Съдимост“, завеждащ служба „Наказателно отделение“ – стая № 107 и дежурните състави.

 

 

                          От ръководството на Районен съд - Пловдив

Повече

25/09/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 25.09.2020 г.

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ взе най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на Д.И.Д., срещу когото е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 281, ал.2, т.1, т.5 вр. с ал.1 от НК, за това, че на 21.09.2020г. в района на 135-ти км на АМ „Тракия“ в землището на с.Трилистник, общ.Марица, обл.Пловдив, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ“, негова собственост, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно е подпомогнал общо десет чужденци, представящи се за граждани на Афганистан, да пребивават и преминават в страната в нарушение на закона – без изискуеми документи по чл.19 ал.1, т.1 от Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено по отношение на повече от едно лице.

Съдът прецени, че са налице предпоставките, предвидени в закона, за да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение спрямо обв.Д.И.Д. Доказателствата по делото, събрани на този етап, предишни 4 бр. осъждания на обвиняемия с влезли в сила съдебни акта, самопризнанието, направено от същия, обосновават в достатъчна степен авторството на извършеното деяние.

Съдът намери, че има реална опасност обв.Д.И.Д. да извърши и друго престъпление, ако спрямо него бъде взета по-лека мярка за неотклонение от „Задържане под стража“.

 

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Пловдив на 01.10.2020г. от 15,30ч.

 

                                                                                       25.09.2020 г.

 

Телефони за връзка:  032/656 301,  0886 966 660

Е-mail : kalibatsev@rs-plovdiv.bg, ma.georgieva-sn@rs-plovdiv.bg

 

Повече

21/09/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 21.09.2020 г.

 

На 20.09.2020 г. Районна прокуратура – Пловдив е внесла искане на осн. чл. 64 ал. 1 от НПК за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на Л. Г. П.,  привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 225/2020 г. по описа на РУ – гр. Хисаря при ОД на МВР – гр. Пловдив, прок. преписка  № 8443/2020 г. по описа на Районна прокуратура гр. Пловдив, за извършено престъпление по чл. 122 ал. 1 от НК.

Делото е разгледано незабавно в същия ден, като на обвиняемия Л. Г. П. е взета най – тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“. В мотивите си съда сочи, че въпреки началния етап на разследването са събрани достатъчно доказателства, от които може да се направи обосновано предположение за това, че Л. Г.П. е извършил деянието, за което му е повдигнато обвинение. Наред с това са събрани и доказателства, че обвиняемият и негов близък са предприели действия по заличаване на следи от престъплението, което мотивира съда да приеме, че е налице и опасност от извършване на ново престъпление.

Поради тези мотиви съдът е преценил, че най-адекватна мярка за неотклонение е вземането на най-тежката такава, а именно „Задържане под стража“.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Пловдив, за което е насрочено открито заседание на 24.09.2020 г. от 15.30 ч. 

                                                                                        21.09.2020 г.

Телефони за връзка:                                                                                            стр.1 от 1

032/656 301,  0886 966 660

Е-mail : kalibatsev@rs-plovdiv.bg, ma.georgieva-sn@rs-plovdiv.bg

 

 

Повече

31/08/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 31.08.2020 г.

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ  с  Определение от 28.08.2020г. в закрито съдебно заседание ИЗМЕНИ Постановление на РП – Пловдив от 25.08.2020г. , в частта с която на обвиняемия Г.С.К е била взета мярка за неотклонение „Гаранция“ в размер от 30 000 лв., вносима в 10-дневен срок считано от 25.08.2020 г., постановена по ДП по описа на Сектор „Икономическа полиция“ към ОДМВР – гр.Пловдив,  като НАМАЛИ така определения размер на 10 000 лв.

Съдът намери, че този размер в максимална степен би обслужил целите на мерките за неотклонение, без същевременно прекомрено и непропорционално да се засягат правата на обвиняемото лице.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

31 август 2020 г.

 

Повече

28/08/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 28.08.2020 г.

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ взе спрямо обвиняемия д-р Г.С.К мярка за процесуална принуда „ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ“ от заеманата от него длъжност -  член и председател на специализирана лекарска консултативна комисия /ЛКК/ по ортопедия в „Диагностично – Консултативен Център 1“ ЕООД гр. Пловдив.

Д-р Г.С.К. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл.212, ал.4, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и по чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че е изготвял официални документи с невярно съдържание - 47 бр. болнични листове за временна неработоспособност на различни лица, като по този начин съзнателно е дал възможност на друго физическо лице – С.С.Г. да получи без правно основание чуждо движимо имущество от фонд Държавно обществено осигуряване /ДОО/, собственост на Националния осигурителен институт /НОИ/ - парична сума общо в размер на 36 310,64 лева, представляващи изплатени обезщетения от Държавното обществено осигуряване /ДОО/ за временна неработоспособност, като причинената имотна вреда е в големи размери.

СЪДЪТ намери, че Искането от РП - Пловдив следва да се разгледа доколкото Заповедта, с която обвиняемият Г.С.К. е освободен от заеманата от него длъжност не е влязла в законна сила. Същият е привлечен за умишлени престъпления от общ характер, свързани с работата му, като Съдът счете, че въз основа на събраните в досъдебното производство гласни и писмени доказателства са налице основания, че служебното му положение ще създаде пречки за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

 

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Окръжен съд – Пловдив на 03.09.2020г. от 15:30ч.

 

 

28 август 2020 г.

Повече

24/08/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 24.08.2020 г.

На 24.08.2020 г. от Първо РУ при ОД на МВР - Пловдив са внесли в РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ 5 бр. Актове за констатиране на проява на дребно хулиганство, въз основа на които са образувани 5 бр. производства по реда на  УБДХ.

По сигнал за голяма шумна компания, нарушаваща обществения ред и нощната тишина в градинка до заведение на ул.“Стефан Стамболов“ в гр.Пловдив на 24.08.2020г. в 01,30ч. е изпратен  екип от полицаи от Първо РУ при ОД на МВР – Пловдив, където са установени около 40 лица, употребяващи алкохолни напитки, като повечето от тях били с футболни тениски /жълто-черни на цвят/. Полицаите приканили лицата да напуснат детската площадка и да не употребяват алкохол там. Някои от лицата, във видимо нетрезво състояние отправяли обиди и нецензурни думи по адрес на полицейския екип, извършвайки непристойна проява, грубо нарушавайки обществения ред и спокойствие, за които си действия петима от тях били задържани за срок от 24ч.

Делата са разгледани незабавно в открити съдебни заседания в същия ден – 24.08.2020г., като четири от тях са решени, а едно е отложено за 03.09.2020г. за разпит на свидетели.

Районен съд – Пловдив  призна за НЕВИНОВЕН едно от лицата по така вмененото му нарушение. На останалите трима нарушители Съдът наложи административно наказание ГЛОБА, като на двама наказанието е в размер на по 100 лв. за всеки един от тях, а на третия в размер на 200 лв.

Решенията не са окончателни и подлежат на обжалване в 24 –часов срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив.

 

Повече

13/08/2020

ЗАПОВЕД № 1291/12.08.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив.

относно: Изменение на заповед № 745/13.05.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив.

 

 

Повече

21/07/2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уведомяваме Ви, че на 22.07.2020 г. /сряда/ от 16.30 ч. ще се извърши пълна дезинфекция срещу СОVID-19 на кабинети, деловодства и съдебни зали в Районен съд – Пловдив. В тази връзка съдебните деловодства на 22.07.2020 г. ще работят с граждани от 9.00 ч. до 12.00 ч.

Непроменено остава работното време за служба „Регистратура“, Регистратура „Публични продани“ ,Бюро „Съдимост“ и завеждащ служба „Наказателно отделение“ – стая № 107.

След 16.00 ч. на 22.07.2020 г. работещите в РС – Пловдив могат да напуснат сградата, с изключение на тези, които имат насрочени съдебни заседания.

 

 

                                                  От ръководството

Повече

16/07/2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме Ви, че на 16.07.2020 г. от 15.00 ч. ще се извърши пълна дезинфекция срещу СОVID-19 на кабинети, деловодства и съдебни зали в Районен съд – Пловдив. В тази връзка съдебните деловодства на 16.07.2020 г. ще работят с граждани от 9.00 ч. до 11.00 ч.

Непроменено остава работното време за служба „Регистратура“, Бюро „Съдимост“ и завеждащ служба „Наказателно отделение“ – стая № 107.

След 15.00 ч. /обявения час за дезинфекция/ работещите в РС – Пловдив могат да напуснат сградата, с изключение на тези, които имат насрочени съдебни заседания.

 

                                                  От ръководството

Повече

15/07/2020

Използване на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове - информацията може да видите тук

 

Повече

02/07/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 02.07.2020г.

Ново попълнение сред съдиите и служителите в Районен съд – Пловдив от днес

На общо събрание на съдиите от Районен съд – Пловдив днес Деян Вътов, Силвия Алексиева, Мария Дългичева и Анна Дъбова тържествено встъпиха в длъжност „съдия“. Назначаването им е след решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Председателят на Районния съд Иван Калибацев им пожела да бъдат справедливи и достойни съдии и да чувстват удовлетворение от работата си. Гост на събранието бе изпълняващ функциите  председател на Окръжен съд – Пловдив Антония Роглева, която също пожела успешна работа на новоизбраните магистрати.

Всеки от новите съдии се представи пред колегите си. Деян Вътов идва от Окръжен съд – Смолян, Силвия Алексиева от Окръжен съд - Сливен, Мария Дългичева от Окръжен съд - Габрово, а Анна Дъбова от Окръжен съд – Пловдив.  

От днес в Районен съд – Пловдив са командировани и трима младши съдии – Христо Иванов, Светослав Узунов и Зорница Тухчиева-Вангелова.

Ново попълнение в Районния съд има и сред съдебните служители. Като съдебни секретари започват работа днес две възпитанички на Националната търговска гимназия, а още една постъпва в понеделник.  И трите момичета взеха участие в Борсата за съдебни служители, която Районният съд организира през ноември м.г. Те ще работят на длъжността съдебен секретар до провеждането на конкурси. Пловдивският районен съд и Националната търговска гимназия от 2017 г. имат подписано споразумение за провеждане на производствена практика и сътрудничество.

Повече

23/06/2020

ЗАПОВЕД № 914/23.06.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

 

 

 

 

Повече

18/06/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 17.06.2020 г.

Пловдивският районен съд наложи на основание Указа за борба с дребното хулиганство административно наказание „глоба“  в размер от 100 до 500 лева на 15 нарушители. Те са наказани за констатирана проява на дребно хулиганство за това, че на 24 май 2020 г. в 11,30 часа в гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“, на поляна, находяща се в близост до помпена станция „Север“, са извършили непристойна проява, изразяваща се в сбиване между привърженици на футболните отбори „Ботев“ – Пловдив и „Локомотив“ – Пловдив, с което са нарушили обществения ред и спокойствие. Нарушителите са участвали в предварително уговорено сбиване между фенове на двата футболни отбора. Побоят е записан с телефонна камера и записът бил пуснат в социалните медии. Впоследствие видеото било разпространено и споделено от множество потребители и станало достояние на неограничен кръг хора.

Съдът е наложил глоби в размер, съответно на: Г. Т., В. П., И. К. П.Б. – по 300 лв., Г.Б. – 350 лв, Г. С.- 500 лв., К.К. – 100 лв. на И. Д., Г. Р., П.Г., И.П., М.М., Г.С., А.В., Г.А. – по 200 лева.

Решенията подлежат на обжалване и протест в срок до 24 часа пред Пловдивския окръжен съд.

17 юни 2020 г.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

 

Повече

16/06/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ 16.06.2020 г.

Пловдивският районен съд в процедура, протекла по реда на съкратеното съдебно следствие, определи на подсъдимия по НОХД№2119/2020 г. Ч. Ц. едно общо най-тежко наказание в размер на 2 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал.1 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от 4 години и глоба в размер на 5000 лева.

Подсъдимият Ч. Ц. призна изцяло вината си, както и фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт. Размерът на наложеното спрямо подсъдимия наказание е определен след редуцирането с една трета, съгласно чл. 58а от НК.

Пловдивският районен съд призна подсъдимия за виновен за престъпление по чл.155б ал.2 т.1 вр. ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК за това, че в периода от 03.01.2019 г. до 27.01.2019 г.  при условията на продължавано престъпление  е склонил чрез потребителски профил в социалната мрежа „Фейсбук“, чрез програмата „Messenger“  лице, ненавършило 14-годишна възраст, да участва в похотливо показване на човешки полови органи, като деянията са извършени чрез заплашване.

Подсъдимият Ч.Ц. е признат за виновен и за  престъпление по чл.159 ал.4 т.1 вр. ал.3 вр. ал.2 вр. чл.26 ал.1 от НК, за това, че в периода от 20.01.2019 г. до 07.02.2019 г. при условията  на продължавано престъпление е разпространил чрез информационна и съобщителна технология – чрез потребителски профил в интернет в социалната мрежа „Фейсбук“, чрез програмата „Messenger“, порнографски материал – снимки и клипове, за създаването на които е използвано лице ненавършило 18- годишна възраст.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок през Пловдивския окръжен съд.                                        

             16 юни 2020 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

 

Повече

15/06/2020

ЗАПОВЕД № 868/15.06.2020 г. на Председателя на Районен съд – Пловдив

Относно: Изменение на Заповеди №№ 744/13.05.2020 г. и 745/13.05.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Повече

12/06/2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

             Съгласно Заповед № 2187/19.12.2019 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив, в периода от 15.06.2020 г. до 26.06.2020 г. включително, ще се извърши инвентаризация на наличността на делата в съдебните деловодства, деловодствата на служба „Държавен съдебен изпълнител” и служба „Архив“.

             С оглед извършване на проверката съдебните деловодства ще работят с граждани от 09.00 ч. до 12.00 ч.

             Непроменено остава работното време за службите „Регистратура” и „Бюро Съдимост”.

 

                                                            От ръководството

Повече

13/05/2020

ЗАПОВЕД № 744/13.05.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Относно: Достъпа да сградата на Съдебна палата - Пловдив

 

 

Повече

30/04/2020

Заповед № 687/30.04.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Относно: Възобновяване дейността на Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" при Районен съд - Пловдив

Повече

24/04/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Районен съд – Пловдив взе най-тежката мярка задържане под стража спрямо обвиняемия М. Р. /47/, а спрямо обвиняемата С. А. /39/ взе мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1000 лева.

Спрямо обвиняемата С.А. е повдигнато обвинение за това, че на 20 април 2020 г. в гр. Пловдив е причинила лека телесна повреда на полицейски служител по повод изпълнение на служебните му задължения – престъпление по чл.131 ал.2 пр.4 т.4 във вр. чл.130 ал. 2 от Наказателния кодекс. Спрямо  обвиняемия  М.Р. е повдигнато обвинение за това, че на 20 април 2020 г. в гр. Пловдив е причинил лека телесна повреда на друг полицейски служител по повод изпълнение на служебните му задължения – престъпление по чл.131 ал.2 пр.4 т.3 във вр. чл.130 ал. 1 от Наказателния кодекс.

Съдът намери, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение и за обвиняемата С. А., и за обвиняемия М. Р., че са извършили  престъпленията, в които са обвинени.

Според съда  при мярка, различна от задържане под стража, за обвиняемия М. Р. не е налице опасност да се укрие, но съществува опасност да извърши престъпление. За обвиняемата С. А. съдът намери, че не е личност с висока степен на обществена опасност, няма опасност да се укрие, а опасността да извърши престъпление е хипотетична.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Окръжен съд – Пловдив на 30 април от 13,30 часа.

24 април 2020 г.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

Повече

16/04/2020

ВСС призовава магистратите и съдебните служители да участват в дарителската кампания за подкрепа на българските медици и здравната ни система срещу разпространението на COVID-19.

Линк към съобщението за набирателната сметка на ВСС

Повече

16/04/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 16.04.2020 г.

 

Районен съд – Пловдив днес, 16 април 2020 г., одобри две споразумения, постигнати между прокуратурата и двамата обвиняеми и упълномощените от тях адвокати, за престъпления по чл. 355 ал. 2 вр. ал. 1 от НК за нарушаване на противоепидемиологични мерки, въведени на територията на република България със заповед от 17 март 20202 г. /допълнена и изменена от 19, 26 и 30 март 2020 г./ на министъра на здравеопазването на република България, издадена във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.
Подсъдимите - двама мъже, не са изпълнили задължението си да не напускат дома си или мястото за настаняване, които са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок. Деянията са извършени по време на извънредно положение, свързано със смъртни случаи, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. върху цялата територия на република България във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.
-Подсъдимият Г. А. пристигнал в България с полет от Дортмунд, Федерална република Германия и в декларацията за задължителната 14-дневна карантина посочил адрес в гр. Пловдив. На 2 април 2020 г. полицейски служители не го открили на адреса. След като близките му го потърсили по телефона, той пристигнал. Първоначално обяснил, че се наложило да придружи съпругата си до зъболекар,а впоследствие, че самият той имал нужда от стоматологична помощ. При направена проверка е установено, че не е посещавал посочения от него зъболекарски кабинет.
-Подсъдимият Т. В. пристигнал в България с полет от Лондон, Обединено кралство Великобритания и в декларацията за задължителна 14-дневна карантина посочил адрес в гр. Пловдив. На 3 април 2020 г. полицейски служители към Шесто РУ не го открили там. Майката на лицето заявила, че синът й напуснал дома им същия ден и й указал, ако дойдат да го проверяват от МВР, да каже, че е отишъл в Първо РУ при ОД на МВР. При проверка е установено, че това не отговаря на истината. Междувременно подсъдимият Т. В. се появил на адреса и изразил съжаление за това, че е нарушил карантината си.
На всеки от подсъдимите Г. А. и Т. В. е определено и наложено наказание в размер на 6 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 10 000 лева, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода е отложено за срок от 3 години.
Определенията на съда са окончателни.

16 април 2020 г.

Повече

15/04/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 15.04.2020 г.

 

Районен съд – Пловдив одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и обвиняемия Г. К. /40 г./ и упълномощения от него адвокат, за решаване на делото и прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 381 ал.5 от НПК, като страните постигнаха съгласие за следното:

Обвиняемият Г. К. е извършил виновно престъпление по чл. 355 ал. 2  вр. ал.1 от НК за това, че: На 8 април 2020 г. в гр. Пловдив е нарушил мерки, издадени против разпространението или появяването на заразна болест по хората  - противоепидемиологични мерки, въведени на територията  на република България със  заповед от 17 март 2020 г. /допълнена и изменена от 19, 26 и 30 март 2020 г./  на министъра на здравеопазването на република България. Като лице, поставено под карантина с предписание на РЗИ – гр. София, не е изпълнил задължението да не напуска дома си или мястото за настаняване, на което е посочил, че ще пребивава – адрес в гр. Пловдив. При проверка мъжът, който се е завърнал от Германия и е поставен под карантина, не е открит на адреса. Впоследствие е посочил, че е излязъл да си купи кафе. Деянието е извършено по време на извънредно положение, свързано със смъртни случаи, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. върху цялата територия на република България във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.

За така извършеното престъпление  и на основание чл. 355 ал. 2 вр. пр. 3 вр. ал. 1 от НК вр. чл. 54 ал. 1  от НК  на обвиняемия Г. К.е определено и наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца, както и наказание  ГЛОБА в размер на 10 000 лева. На основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода е отложено за срок от 3 години.

Определението е окончателно.                                   15 април 2020 г.

Повече

14/04/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 14.04.2020 г.

 

Районен съд – Пловдив днес, 14 април 2020 г., разгледа четири бързи производства за престъпления по чл. 355 ал. 2 вр. ал. 1 от НК за нарушаване на  противоепидемиологични мерки, въведени на територията  на република България със  заповед от 17 март 20202 г. /допълнена и изменена от 19, 26 и 30 март 2020 г./  на министъра на здравеопазването на република България, издадена във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка,  свързана с разпространението на COVID-19.

Подсъдимите - двама мъже и две жени, не са изпълнили задължението си да не напускат дома си или мястото за настаняване, които са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок. Деянията са  извършени по време на извънредно положение, свързано със смъртни случаи, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. върху цялата територия на република България във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.

В три от производствата Районният съд одобри споразумения, постигнати между подсъдимите и прокуратурата, със следните параметри:

- На подсъдимата А. Я е определено и наложено наказание 6 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 10 000 лева, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода е отложено за срок от 3 години.

- На подсъдимия А. Д. е определено и наложено наказание 3 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 10 000 лева, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода е отложено за срок от 3 години.

- На подсъдимата В. Б. е определено и наложено наказание ПРОБАЦИЯ за срок от 6 месеца, включваща следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес чрез явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, и глоба в размер на 5000 лева.

         Определенията на съда са окончателни.

Четвъртото дело бе отложено за 16 април 2020 г. за разпит на допълнителни свидетели.

 

14 април 2020 г.

Повече

10/04/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 09.04.2020 г.

 

Районен съд – Пловдив взе най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 32-годишния П. А. и 16-годишния А. М. от с. Т. Спрямо тях са повдигнати обвинения за това, че на 5 април 2020 г. в с. Трилистник, община „Марица“ в съучастие като съизвършители са извършили грабеж на портфейл и пари, общо всичко на стойност 117 лева, от 86-годишен жител на селото, с намерение противозаконно да ги присвоят, като са употребили за това сила и заплашване – престъпление по чл. 198 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал.1, а за непълнолетния обвиняем А. М. и вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК. Предвидените от закона наказания за това престъпление са съответно: лишаване от свобода за срок от 3 до 10 години – за пълнолетния извършител, и лишаване от свобода за срок до 3 години – за непълнолетния.

Съдът прие, че макар разследването да се намира на ранен етап, от събраните до момента писмени и гласни доказателствени средства може да се направи обосновано предположение, че двамата обвиняеми са автори на престъплението, в което са обвинени. Извършен е следствен експеримент, оглед на местопроизшествието, налице са и обясненията на обвиняемия А. М., който точно е посочил не само двора, но и конкретното място, където е изхвърлен портфейла, отнет от пострадалия. Извършеното престъпление се отличава с ожесточеност и безпардонност, като е употребена освен физическа и вербална агресия спрямо пострадалия. Жертвата е възрастен човек, на 86 години, чиято възможност да окаже съпротива е силно намалена, двамата обвиняеми са разбили врата и прозорец, за да проникнат в къщата му.

Съдът прецени, че за двамата обвиняеми не съществува опасност да се укрият, но е налице реална опасност при мярка, различна от задържане под стража, да извършат престъпление. При обвиняемия А. М. тази опасност се извежда и от обстоятелството, че грабежът е извършен само няколко месеца, след като е влязла в сила предишна присъда лишаване от свобода за срок от 2 години, чието изпълнение е било отложено.

 

Определението подлежи на протест и обжалване пред Окръжен съд – Пловдив на 16 април от 13,30 часа.

 

9 април 2020 г.

 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

Повече

10/04/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 10.04.2020 г.

 

Районен съд – Пловдив одобри споразумение, постигнато между Районна прокуратура и обвиняемия С. Д. и упълномощения от него адвокат, за решаване на делото и прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 381 ал.1 от НПК, като страните постигнаха съгласие за следното:

Обвиняемият С. Д. е извършил виновно престъпление по чл. 355 ал. 2  вр. ал.1 от НК за това, че: На 31 март 2020 г. в гр. Пловдив е нарушил мерки, издадени против разпространението или появяването на заразна болест по хората  - противоепидемиологични мерки, въведени на територията  на република България със  заповед от 17 март 2020 г. /допълнена и изменена от 19, 26 и 30 март 2020 г./  на министъра на здравеопазването на република България, издадена във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка,  свързана с разпространението на COVID-19, като е допуснал и обслужвал клиенти във фитнес-зала в гр. Пловдив, въпреки че е следвало да преустанови посещенията в нея. Деянието е извършено по време на извънредно положение, свързано със смъртни случаи, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. върху цялата територия на република България във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.

За така извършеното престъпление  и на основание чл. 355 ал. 2 вр. ал. 1 от НК вр. чл. 55 ал. 1 т.2 б. Б и  ал. 2 вр. ал. 1 т.1 от НК  на обвиняемия С. Д. се определят и налагат следните наказания:

Наказание „ПРОБАЦИЯ“ при следната съвкупност от пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок шест месеца с  явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично.

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца,

И ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА.

Определението е окончателно.                                   10 април 2020 г.

Повече

08/04/2020

ЗАПОВЕД № 438/08.04.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Относно: Организацията на работа в Районен съд - Пловдив, предвид обявеното извънредно положение в Държавата

 

 

Повече

03/04/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Повече

01/04/2020

ЗАПОВЕД № 428/31.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Относно: Допълване и изменение на Заповед № 388/17.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

 

Повече

01/04/2020

ЗАПОВЕД № 429/01.04.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

 

Относно: Допълване и изменение на Заповед № 388/17.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Повече

30/03/2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Повече

27/03/2020

ЗАПОВЕД № 421/27.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Относно: Допълване  и изменение на ЗАПОВЕД № 388/17.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Повече

17/03/2020

ЗАПОВЕД № 388/17.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Относно: Организацията на работа в Районен съд - Пловдив, предвид обявеното извънредно положение в Държавата.

Повече

15/03/2020

СЪОБЩЕНИЕ до всички граждани и адвокати

Повече

15/03/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 15.03.2020 г.

 

           С оглед обявеното извънредно положение в Държавата и за предприемане на строги мерки по превенция за предпазване от грипни вируси и COVID – 19 в Районен съд – Пловдив се взеха следните мерки: 

         

Считано от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА провеждането на открити съдебни заседания по граждански и наказателни производства, с изключение на наказателните производства, разглеждани от дежурен съдия, наказателните производства по Закона за здравето, както и частно-граждански производства, разглеждани от дежурен граждански съдия.

За периода от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. в Районен съд – Пловдив ще продължават да обслужват граждани и адвокати следните служби:

 Служба „Регистратура“ на Районен съд - Пловдив ще обслужва граждани и адвокати за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30ч. до 15.30 ч.; 

 Бюро „Съдимост“ на Районен съд - Пловдив ще обслужва граждани за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 15.30 ч. 

Дежурен граждански съдия за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 15.30 ч.; 

Цитираните по – горе служби и дежурен съдия са ситуирани в сградата на Съдебна палата – Пловдив, с вход от бул.“Шести септември“ № 167, от където да се осъществява достъпът за граждани и адвокати.

С оглед предприетите ограничителни мерки СЕ ПРИЗОВАВАТ всички граждани и адвокати да ограничат посещенията си в Съдебна палата – Пловдив, като при необходимост от посещение, то да е в неотложен случай.

ПРЕУСТАНОВЯВА се достъпът на граждани и адвокати до деловодствата на Районен съд – Пловдив за периода от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. Справки по дела може да се извършва по телефон в деловодствата, съобразно указателя, посочен в интернет сайта на съда.

За посочения период ПРЕУСТАНОВЯВАТ дейността си: Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“, Адвокатска стая, зала за Публични продани и Информационен център, в който ще има изнесени регистратура на Апелативен съд – Пловдив и регистратура на Окръжен съд – Пловдив.

 

 

15 март 2020 г.

 

 

 

Повече

13/03/2020

ЗАПОВЕД № 374/13.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Относно: Предприемане на мерки за предпазване от грипни вируси - COVID -19

Повече

12/03/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ 12.03.2020 г.

Районен съд – Пловдив продължава да работи в нормален ритъм, без да се отсрочват дела, като са взети  строги мерки  за дезинфекция

 

Районен съд – Пловдив продължава да работи в нормален ритъм, без да се отсрочват дела, като са взети  строги мерки  за дезинфекция на работните помещения – съдийски кабинети, канцелариите на съдебните служители, съдебните зали, коридори, фоайета, санитарни възли.

На съдиите и съдебните служители  е направена презентация от лекар епидемиолог, специалист по инфекциозни болести, във връзка с превантивните мерки за намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция /COVID-19/.

Естеството на работа на Районния съд не позволява прекъсване на правораздавателния процес, тъй като повече от 50 % от разглежданите дела попадат в разпоредбата на чл. 329 ал. 3 от Закона за съдебната власт: наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража, делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение, искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс,  делата по Закона за защита от домашното насилие, както и дела, за които законът предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец.

От ръководството на Районен съд – Пловдив призовават гражданите по възможност да не посещават Съдебната палата и  извършването на справки да се прави по телефона или да се използва интернет страницата на съда.

 

 

12 март 2020 г.

Повече

11/03/2020

ЗАПОВЕД № 364/11.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

 

Относно: Предприемане на мерки за предпазване от грипен вирус

Повече

14/02/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 14.02.2020 г.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Районен съд – Пловдив одобри споразумение, постигнато между Районна прокуратура и подсъдимата Т. Д. заедно с адвоката й.

На подсъдимата Т. Д. е наложено наказание в размер на една година лишаване от свобода, както и глоба в размер на 200 лева. На основание чл. 66 ал. 1 от НК така наложеното наказание лишаване от свобода в размер на една година се отлага с изпитателен срок от три години. На основание чл. 343 г вр. чл. 343б ал. 1 от НК подсъдимата Т. Д. е лишена от право да управлява МПС за срок от една година.

Подсъдимата Т. Д. е призната за виновна в престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК за това, че на 12 февруари 2020 г., в гр. Хисаря, обл. Пловдив, е управлявала моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Опел Корса“, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,85 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест“ .

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

14 февруари 2020 г.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

Повече

10/02/2020

ЗАПОВЕД № 118/04.02.2020 г. на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Ред за провеждане на стажа на стажант-юристите в Районен съд - Пловдив

Повече

04/02/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 04.02.2020 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Районен съд – Пловдив взе най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо Б. Х., обвинен в закани за убийство и причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди

Районен съд – Пловдив взе най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо Б. Х.

Спрямо Б. Х. са повдигнати две обвинения – за това, че на 31 януари 2020 г. в Медицински център в Пловдив е отправил закани с убийство на другиго – на 53-годишна жена, негова съпруга, и спрямо две длъжностни лица – полицейски служители, като заплахите  биха могли да възбудят основателен страх за осъществявянето им – престъпление по чл. 144 ал. 3 във вр. ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, както и за причиняване на лека телесна повреда на 53-годишна жена, негова съпруга, като деянието е извършено по хулигански подбуди – престъпление по чл. 131 ал. 1 т. 12 във вр. чл. 130 ал. 1 от Наказателния кодекс.

Съдът прецени, че от събраните по делото доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на престъпленията, за които е повдигнато обвинение спрямо Б. Х. Касае се за две престъпления, едното от които е тежко умишлено, като и за двете законът предвижда наказание лишаване от свобода.

Според съда няма опасност обвиняемият Б. Х. да се укрие, но при мярка, различна от задържане под стража, съществува опасност да извърши ново престъпление.

Макар към настоящия момент да е реабилитиран за предишно осъждане, обвиняемият е признат за виновен за престъпление по чл. 144 ал.3,  чл. 142 ал. 2 т. 6 и според съда не се е поправил.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Пловдивския окръжен съд на 11 февруари от 15,30 часа.

  

4 февруари 2020 г.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

Повече

28/01/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 28.01.2020 г.

Районен съд – Пловдив взе най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо С. Р., обвинен в обир на бензиностанция в с. Труд

 

Районен съд – Пловдив взе най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо С. Р.

Спрямо С. Р. е повдигнато обвинение за грабеж  на бензиностанция в с. Труд, извършен на 24.01.2020 г. – престъпление по чл. 198 ал. 1 от НК. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода в размер от 3 до 10 години, като престъплението се явява тежко.

Съдът прецени, че от събраните по делото писмени и устни доказателства може да се направи  обосновано предположение обвиняемият С. Р. да е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение.

Съдът прие, че съществува реална опасност от укриване или извършване на престъпление в случай на по-лека мярка.

 

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Пловдивския окръжен съд на 4.02.2020 г. от 15,30 часа.

  

28.01.2020 г.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

Повече

27/01/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 27.01.2020 г.

Районен съд – Пловдив осъди четирима подсъдими за телефонни измами

Районен съд – Пловдив призна подсъдимия Й. А. за виновен в това, че за периода от 6 до 28 август 2018 г., като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в условията на продължавано престъпление, в съучастие, като съизвършител, с неизвестно по делото лице, с К. В. – съизвършител, и с Б. Б. – помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага е поддържал заблуждение у Б. Б. и Й. С. от П., с което им причинил имотна вреда общо в размер на 14 204,56 лева, поради което и на основание чл. 209 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. чл. 26 ал. 1 от НК вр. чл. 54 от НК го осъжда на една година и три месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 69 ал. 1 вр. чл. 66 ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание с изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата.

Съдът призна подсъдимия Б. Б. за виновен в това, че за периода от  6 август 2018 г. до 5 октомври 2018 г. в условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач на неизвестно по делото лице – извършител, на Й. А., на К. В. и на И. Н. – извършители, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е улеснил извършването на престъплението „измама“ по отношение на Б. Г., В. З. Й. С. и на И. И. от гр. П., чрез даване на съвети и чрез разяснения на извършителите на престъплението Й. А., К. В. и И. Н. за мястото и лицата, от които да вземат парични средства и други ценности, и чрез набавяне на останалите съучастници по делото, подпомогнал неизвестното по делото лице, което чрез водене на разговори чрез мобилни комуникатори въвеждал в заблуждение пострадалите лица, за да ги мотивира да се разпоредят с имуществото си, с което е причинил имотна вреда на Б. Г., В. З. Й. С. и на И. И. от гр. П. общо в размер на 35 704,56 лева, като причинената имотна вреда е в големи размери, поради което и на основание чл. 210 ал. 1 т. 5 вр. чл. 209 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал.1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК вр. чл. 54 от НК го осъжда на три години лишаване от свобода, като постановява така определеното наказание да се изтърпи при първоначален строг режим.

Съдът призна подсъдимия К. В. за виновен в това, че за периода от 6 август 2018 г. до 4 октомври 2018 г. при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с неизвестно по делото лице, с Й. А. – съизвършител, и с Б. Б. – помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, поддържал заблуждение у И. И. и Й. С. от гр. П., с което им причинил имотна вреда общо в размер на 20 500 лева, поради което и на основание чл. 209 ал.1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК р. чл. 54 от НК го осъжда на една година и шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание с изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата.

Съдът призна подсъдимия И. Н. за виновен в това, че на 5 октомври 2018 г. в гр. П., в съучастие като съизвършител с неизвестно по делото лице – съизвършител, и Б. Б. – помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, е поддържал заблуждение у В. З. от гр. П. и с това й причинил имотна вреда в размер на 14 000 лева, поради което и на основание чл. 209 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал.1 от НК вр. чл. 54 от НК го осъжда на четири години лишаване от свобода при първоначален строг режим, като го признава за невинен в това да е извършил деянието в съучастие с Й. А. – като съизвършител, поради което и  на основание чл. 304 от НПК го оправдава по повдигнатото му в този смисъл обвинение.

На основание чл. 68 ал.1 от НК постановява подсъдимият И. Н. да изтърпи изцяло и отделно от наказанието му, наложено по настоящето производство, и наказанието в размер на три години лишаване от свобода, наложено му по дело по описа на Софийски районен съд.

След оттегляне на съда на тайно съвещание преди произнасяне на  присъдата по настоящото дело, подсъдимият И. Н. напуска сградата на Съдебната палата  и не присъства при постановяване на присъдата. Поради неговото отклонение от съдебния процес състав на Районния съд измени мярката му за неотклонение  от „подписка“ в „задържане под стража“.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Пловдивския окръжен съд.

 

27 януари 2020 г.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

Повече

09/01/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ 09.01.2020 г.

Районен съд – Пловдив прекрати съдебното производство по НОХД№7970/2019 г. срещу подсъдимия Е. К., кмет на община К., и изпрати делото на Специализираната прокуратура по компетентност.

Съдът намира, че посоченото в обвинителния акт престъпление по чл. 202 ал.2 т. 1 и т.3 вр. чл. 201 вр. чл. 26 ал. 1 от НК попада под разпоредбата на чл. 411а ал.1 т. 4 пр. първо от НПК. Повдигнато е обвинение срещу длъжностно лице – кмет на община, за което престъпление е компетентен Специализираният наказателен съд.

Разпореждането е окончателно.    

9 януари  2020 г. 

 

Повече

31/12/2019

СЪОБЩЕНИЕ относно извършване на инвентаризация на наличността на делата в съдебните деловодства, деловодствата на служба „Държавен съдебен изпълнител” и служба „Архив“

 

Съгласно Заповед № 2187/19.12.2019 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив, в периода от 06.01.2020 г. до 17.01.2020 г. включително, ще се извърши инвентаризация на наличността на делата в съдебните деловодства, деловодствата на служба „Държавен съдебен изпълнител” и служба „Архив“.

             С оглед извършване на проверката съдебните деловодства ще работят с граждани

от 08.30 ч. до 12.00 ч.

             Непроменено остава работното време за службите „Регистратура” и „Бюро Съдимост”.

 

                                               От ръководството

Повече
Страница 1 от 3