Вещи лица

С П И С Ъ К

НА ВЕЩИ ЛИЦА

за 2020 година

 

утвърден от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжен съд-Пловдив

публикуван в Държавен вестник бр.13 от 14.02.2020 г.

 

1.Клас „Криминалистични експертизи“

1. Боян Димитров Танев - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

2. Боян Сашев Жековски -  специалност: Стопанско управление; експертиза: трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

3. Васко Петров Божев - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

4. Генадий Раднев Коев - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

5. Димитър Георгиев Кордев -  специалност: Стопанско управление; експертиза: дактилоскопни експертизи; почеркови криминалистични експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

6. Димитър Иванов Андреев -  специалност: Биология; експертиза: видео анализ и лицева идентификация; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

7. Емил Тинков Чалмов - експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; почеркови криминалистични експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

8. Иван Добрев Ганчев -  специалност: Танкови войски-строеви; Инженер по експл. и ремонт на БТТ; квалификация: Двигатели с вътрешно горене; експерт криминалист; експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; съдебно-балистични експертизи; забележка: служител на група "ЕД" в отдел "РП" при РС "Военна полиция" - Пловдив

9. Иван Крумов Димитров - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

10. Ивко Пенков Иванов - квалификация: магистър инженер; научна степен "доктор" в област "Техника"; експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи

11. Иво Бончев Чолаков -  специалност: Право; експертиза: криминалистични експертизи на документи; почеркови криминалистични експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

12. Йордан Павлов Иванов - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

13. Кирил Петров Стоянов -  специалност: Право; квалификация: експерт-криминалист; експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; ; забележка: почеркови експертизи и техническо изследване на документи

14. Мирослав Димитров Саханджиев - експертиза: криминалистични експертизи на документи; почеркови криминалистични експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

15. Михаил Огнянов Мицев - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

16. Неофит Неофитов Крумов -  специалност: Аграрна икономика; квалификация: икономист по аграрна икономика; експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

17. Николай Стоянов Балевски -  специалност: Физика; квалификация: физика на полупроводниците; Удостоверение за специализиран курс по криминалистически изследвания за извършване на почерк.; техн. на док.; балистика; трасология; експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи

18. Петър Йорданов Стоянов -  специалност: Биология; квалификация: Молекулярна и клетъчна биология; експертиза: трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

19. Сава Ангелов Симеонов -  специалност: Физика; квалификация: физик-специалист по лазерна техника и технологии; дактилоскопия, графология и техническо изследване на документи; експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства

20. Стамен Павлов Спасов - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

21. Стоимен Георгиев Георгиев -  специалност: Инженерна физика; квалификация: ядрено-физични методи и прибори, инженер физик; експертиза: съдебно-балистична експертиза; трасологична експертиза;; забележка: видеоанализ и лицева идентификация

22. Филип Георгиев Маровски -  специалност: Бизнесадминистрация; квалификация: мениджър; експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

23. Цветелин Василев Николов -  специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание; квалификация: учител по физическо възпитание; експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

    2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

24. Аелита Светлозарова Нуцова -  специалност: Медицина; квалификация: вътрешни болести, клинична хематология; експертиза: съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве;

25. Бенямин Леон Анави -  специалност: Медицина; квалификация: патологоанатомия; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

26. Борис Петров Шахов -  специалност: Молекулярна биология; Микробиология; квалификация: молекулярен биолог; експертиза: съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни

27. Борис Христов Пеев -  специалност: Медицина; квалификация: патологоанатомия с цитопатология; съдебен лекар; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза по писмени данни

28. Даниела Рафаилова Замфирова -  специалност: Молекулярна биология; квалификация: молекулярен биолог; експертиза: съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; забележка: съдебномедицинска експертиза по писмени данни, касаеща извършваните експертизи

29. Димитър Запрянов Димитров -  специалност: Биология; квалификация: биолог; експертиза: експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

30. Емил Николов Бъчваров -  специалност: Медицина; квалификация: съдебна медицина; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

31. Здравка Христева Ненчева -  специалност: Медицина; Съдебна медицина; квалификация: съдебна медицина; експертиза: съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

32. Йовко Минчев Шишков -  специалност: Медицина; квалификация: съдебна медицина; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни

33. Марин Костадинов Балтов -  специалност: Медицина; квалификация: съдебна медицина; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни

34. Мая Иванова Кичева -  специалност: Молекулярна и функц. биология; квалификация: биохимик - клиничен химик; експертиза: съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни

35. Николай Гинчев Тюфекчиев -  специалност: Биохимия и микробиология; квалификация: биохимик, микробиолог със специализация вирусология; експертиза: съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни

36. Светлозар Спасов Спасов -  специалност: Медицина; квалификация: съдебна медицина; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни;

37. Тодор Стоянов Добрев -  специалност: Медицина; квалификация: съдебна медицина; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни

38. Цветана Николова Николова -  специалност: Стоматология; квалификация: обща стоматология;; експертиза: съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицински експертизи за идентификация на човека;

39. Янко Тодоров Илиев -  специалност: Медицина; квалификация: Вътрешни болести; Токсикология; експертиза: съдебномедицинска експертиза за телесно здраве; съдебномедицинска експертиза по писмени данни;; забележка: клинична токсикология и вътрешни болести, здравен мениджмънт

    3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

40. Александра Янчева Димова -  специалност: Приложна социална психология; квалификация: магистър психолог; експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза;; забележка: послесмъртни експертизи

41. Анастасия Захариева Захариева -  специалност: Психология; квалификация: психолог, магистър по клинична и консултативна психология; експертиза: съдебно-психологична експертиза

42. Ангел Добринов Ангелов -  специалност: Психология; ; квалификация: магистър по психология; експертиза: съдебно-психологична експертиза

43. Боряна Атанасова Димитрова -  специалност: Приложна психология - Психология на социалните дейности; Училищна психология; квалификация: психолог, училищен психолог; съдебен психолог;; експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза;

44. Владимир Петров Кръстев -  специалност: Психология; квалификация: психолог; експертиза: съдебно-психологична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни

45. Даниела Атанасова Ковачева -  специалност: Медицина; квалификация: психиатрия; експертиза: съдебно-психиатрична;  психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

46. Деница Николаева Вълчева -  специалност: Психология; квалификация: магистър по клинична и консултативна психология; експертиза: съдебно-психологична експертиза; забележка: и участие в комплексни експертизи

47. Диана Иванова Толева -  специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика; Приложна психология; квалификация: Педагог, детски учител и начален учител; Психолог; Съдебна психология; експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого - педагогическа експертиза;; забележка: детска психология, психопатология, психодиагностика, социална психология

48. Емилия Стоянова Калоферова -  специалност: Психология; квалификация: психолог; експертиза: съдебно-психологична експертиза

49. Красимира Николаева Кръстева -  специалност: Психология; квалификация: психолог, социална и юридическа психология; забележка: завършен учебен стаж в Института по психология-МВР по темите: криминална психология, професионален подбор, изработване и стандартизиране на методи за психодиагностика, консултативна психология

50. Манол Николов Манолов -  специалност: Психология; квалификация: психолог; консултативна психология; експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза

51. Маргарита Панова Панова -  специалност: Медицина; Психиатрия; експертиза: съдебно-психиатрична; забележка: комплексни експертизи с участие на специалист - психиатър

52. Мариана Георгиева Господинова -  специалност: Медицина; квалификация: психиатрия; експертиза: съдебно-психиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни

53. Надежда Христова Порязова - Кенлешева -  специалност: Медицина; квалификация: психиатрия; експертиза: съдебно-психиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни

54. Невена Димитрова Божилова -  специалност: Приложна психология; квалификация: психолог; експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

55. Николай Тодоров Попов -  специалност: Медицина; квалификация: лекар, детска психиатрия; експертиза: съдебно-психиатрична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; забележка: психично състояние на деца и възрастни

56. Олга Валентиновна Димитрова -  специалност: Психология; Приложна психология, невропсихология и психотерапия; квалификация: психолог, приложна психология, невропсихология и психотерапия; експертиза: съдебно-психологична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни

57. Пенка Маркова Башлийска -  специалност: Социална педагогика; Психология; квалификация: социален педагог; магистър по психология; експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни; забележка: специализация - Деца, юноши, младежи и семейство в риск

58. Пламен Ангелов Цоков -  специалност: Психология; квалификация: психолог; доктор по психология; експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

59. Райна Цветкова Димитрова -  специалност: Медицина; квалификация: психиатрия; експертиза: съдебно-психиатрична; забележка: комплексни експертизи с участие на специалист - психиатър

60. Фани Бойкова Палуйкова -  специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика; Приложна социална психология; Съдебна психология; квалификация: Педагог, детски учител и начален учител; Психолог; Съдебен психолог; Приложна психология и психотерапия; експертиза: съдебно-психологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни; забележка: оценка на родителски компетентности и потребности на деца при бракоразводни дела; синдром на родителско отчуждение; оценка на явни и скрити симптоми на видове насилие над деца; индикатори за въвличане на дете в родителски конфликт при определяне на упражняване на родителски права; оценка на девиантни прояви при деца и юноши;

    4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

61. Александра Николова Маринова -  специалност: Стокознание; Стоковед; квалификация: стоковед-оценител; експертиза: съдебно-стокова експертиза

62. Ана Александрова Скерлетова -  специалност: Финанси; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;  съдебно-стокова експертиза;

63. Ангел Димитров Гъров -  специалност: Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; квалификация: магистър по счетоводство; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

64. Ангел Димитров Димитров -  специалност: Организация на производ. и управл. в промишлеността; Икономист; квалификация: Икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза

65. Андрей Бонев Дочев -  специалност: Счетоводство и контрол; Икономист-счетоводител; квалификация: Икономист - публична администрация; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

66. Анелия Желязкова Спиртова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

67. Анна Антонова Карамелова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

68. Антонина Славова Славова -  специалност: Организация на механизираната обработка на икономическа информация; Инженер-икономист; квалификация: Инженер-икономист; Магистър по здравен мениджмънт; Икономика на здравеопазването;; експертиза: съдебно-счетоводна; финансово-икономическа; стокова експертиза; ; забележка: съдебни експертизи по здравен мениджмънт

70. Борис Георгиев Попов -  специалност: Счетоводство и анализ; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

71. Блага Романова Димитрова -  специалност: Счетоводство и анализ; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

72. Богдан Павлов Траков -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист по отчетността; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

73. Борис Владимиров Арнаудов -  специалност: Електротехника; Счетоводство и анализ; квалификация: магистър инженер; икономист; екология и опазване на природната среда; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; забележка: банкови и банково-кредитни експертизи; счетоводни и счетоводно-аналитични експертизи

74. Боян Йорданов Войводов -  специалност: Икономика и управление на строителството; квалификация: икономист по строителството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

75. Васка Иванова Андреева -  специалност: Финанси, Банково дело; квалификация: икономист-банкер; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

76. Васко Йорданов Борисов -  специалност: Икономика и управление на индустрията; квалификация: икономист - организ.промишл.производство; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

77. Валентина Методиева Шиева -  специалност: Техникум по икономика; квалификация: икономист - счетоводител; Висша школа по финанси, отчетност и контрол - съдебно-счетоводни експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

78. Ваня Ченкова Смокова -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

79. Велислава Иванова Бозукова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

80. Величка Иванова Такова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

81. Величка Петкова Йорданова -  специалност: Финанси; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

82. Венета Йорданова Богданова -  специалност: ОПОИИ; квалификация: икономист систем. организатор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

83. Венета Петрова Томова -  специалност: ИОВТ; квалификация: икономист по вътрешна търговия; икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

84. Вера Андреева Гавраилова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: Магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

85. Весела Иванова Колева -  специалност: Технология на металите и металообработваща техника; Счетоводство и контрол; Счетоводство на финансовите предприятия; квалификация: машинен инженер; икономист-счетоводител; ; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

86. Весела Панайотова Атанасова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

87. Вилиана Александрова Панчева -  специалност: Финанси; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

88. Виолета Стоянова Кокова -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

89. Вяра Ганева Минева -  специалност: Икономика-бизнесадминистрация; Счетоводство и контрол - икономист; квалификация: Стопанско управление; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

90. Габриела Торос Папазян -  специалност: Маркетинг и мениджмънт; Макроикономика; квалификация: икономист-мениджър; организация и технология на счетоводството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

91. Галина Кирилова Пенчева -  специалност: Финанси; квалификация: икономист-банкер; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

92. Галя Георгиева Стоянова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

93. Георги Атанасов Хаджийски -  специалност: Организатор машинна обработка на икономическата информация; квалификация: икономист-систем. организатор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

94. Георги Йорданов Йорданов -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: Магистър по икономика; Специалист по маркетинг и управление;; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

95. Георги Колев Петров -  специалност: Финанси и кредит; квалификация: икономист-финансист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

96. Георги Колев Траков -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: Магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

97. Георги Николаев Мумджиев -  специалност: Финанси, кредит и застрахователно дело; квалификация: икономист-застраховател; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; забележка: банкови, данъчни, митнически и застрахователни експертизи

98. Даниела Стоянова Мерджанова -  специалност: Финанси; Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово икономическа експертиза

99. Данчо Тодоров Коруев -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

100. Димитър Борисов Янков -  специалност: Счетоводство и контрол; Доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство); квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;

101. Димитър Георгиев Йорданов -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

102. Доброслава Желязкова Сидерова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

103. Дора Димитрова Чипилова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

104. Дора Любенова Гърчева -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

105. Евгения Василева Караиванова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

106. Евгения Георгиева Мирчева -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза

107. Екатерина Владимирова Маврудиева -  специалност: Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; квалификация: икономист; магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

108. Екатерина Стоянова Христова -  специалност: Застрахователно дело; Икономика, организация и заплащане на труда в селското стопанство; квалификация: икономист-застраховател; ; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

109. Ели Петрова Иванова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: Магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

110. Елисавета Любомирова Гайдарова -  специалност: Макроикономика; квалификация: Организация и технология на счетоводството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

111. Женя Георгиева Разложка -  специалност: Икономика и управление на промишлеността; квалификация: икономист по промишлеността; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

112. Златка Янева Минкова -  специалност: Икономика, планиране и отчитане на търговията и промишлеността; квалификация: счетоводител и икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; забележка: трудови спорове

113. Зоя Запрянова Банкова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

114. Ива Александрова Иванова -  специалност: Макроикономика; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

115. Ива Георгиева Ангелова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

116. Ива Рангелова Атанасова -  специалност: Стопанско управление; Счетоводство и контрол; квалификация: стопанско управление; Магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

117. Иван Григоров Петрунов -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

118. Иван Тодоров Станчев -  специалност: Икономика на търговията; квалификация: магистър по икономика; икономика на интелектуалната собственост; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; забележка: банково дело и интелектуална собственост

119. Иванка Ангелова Христева -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

120. Иванка Стоева Генова -  специалност: Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; квалификация: техник по строителство и архитектура; Магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

121. Илина Георгиева Йоткова -  специалност: Финанси; квалификация: икономист-банкер; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

122. Илия Видолов Рашков -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

123. Илия Петров Тонов -  специалност: Макроикономика; квалификация: счетоводство и анализ; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

124. Ирина Николаева Стоянова -  специалност: Икономика и управление на индустрията; Макроикономика; квалификация: икономист; организация и технология на счетоводството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; забележка: данъчни дела

125. Йорданка Атанасова Зекова -  специалност: Икономика, организация и управление на селското стопанство; квалификация: аграрикономист; икономист по управление на труда в селското стопанство; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза

126. Йорданка Николова Шошева -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;

127. Йорданка Петрова Павлова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

128. Калин Александров Найденов -  специалност: Финанси, кредит и застрахователно дело; квалификация: икономист-финансист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

129. Калина Стефанова Таскова -  специалност: Математика; Счетоводство и контрол; квалификация: учител по математика; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

130. Калинка Илиева Илиева -  специалност: Ел.енергетика и ел.обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; квалификация: среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество - правни и административни въпроси на оценките,  оценка на автотракторна и стопанска техника,оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

131. Камелия Николова Николова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

132. Катя Аргирова Костова -  специалност: ИОМТС; квалификация: икономист по материално и техническо снабдяване; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

133. Катя Дичева Петковска -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно- стокова експертиза; ; забележка: в селското стопанство; организация на труда и заплащане на труда

134. Катя Лазарова Джонова -  специалност: СО; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

135. Кети Стефанова Найденова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: счетоводен мениджмънт в банките; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

136. Кина Кръстева Иванова -  специалност: Счетоводна отчетност; Методология и организация на счетоводната отчетност в селското стопанство; квалификация: икономист; съдебно-счетоводен експерт-вещо лице; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

137. Константин Делов Писков -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

138. Кремена Василева Георгиева -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

139. Кръстьо Николов Гиздов -  специалност: ОПОИИ; квалификация: икономист-организатор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

140. Лилия Младенова Миланова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

141. Любен Георгиев Костов -  специалност: Финанси; Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

142. Любомир Алексиев Баталов -  специалност: Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг; квалификация: машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

143. Любомир Цветков Йотов -  специалност: Международни икономически отношения; квалификация: икономист; съдебно-счетоводни експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

144. Людмила Ангелова Арменова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

145. Людмила Георгиева Стоянова -  специалност: Френска филология; квалификация: специалист по френска филология и преподавател в средните училища; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

146. Людмила Любомирова Гайдарова -  специалност: ОПУС; квалификация: икономист по строителството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

147. Магдалина Петрова Вълкова -  специалност: Организация и технология на счетоводството; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

148. Маргарита Ангелова Апостолова -  специалност: Механизация отчетността и изчислителните работи; Математика; квалификация: анализатор-проектант; учител по математика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

149. Мариана Георгиева Аргирова -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

150. Мариана Димова Ангелова -  специалност: Икономическа педагогика; ; квалификация: специалист по маркетинг-учител; Съветник по икономика - правни въпроси (прокурист, търговски пълномощник); експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

151. Мариана Иванова Христева -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза

152. Мариета Георгиева Миткова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

153. Марин Ивелинов Бъчваров -  специалност: Икономика и предприемачество; квалификация: счетоводство и одит; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

154. Маринка Йорданова Веселинова -  специалност: Лозаро-градинарство; квалификация: агроном-лозаро-градинар; счетоводител; ; експертиза: финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; ; забележка: икономически експертизи в селското стопанство за отрасли - растениевъдство, животновъдство и аграрна икономика

155. Мария Ангелова Димитрова -  специалност: Стопанско управление; Счетоводство и контрол; квалификация: стопанско управление; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

156. Мария Георгиева Атанасова -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

157. Мария Георгиева Вълчева -  специалност: Счетоводство и анализ; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

158. Мария Жорес Димова -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

159. Мария Иванова Тончева -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

160. Мария Павлова Гюрова -  специалност: Икономика на строителството; Икономист; квалификация: икономист по строителството, спец. "ИК на РТП и градоустр."; експерт-счетоводител; одитор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

161. Мария Рашкова Шопова -  специалност: Икономика и управление на селското стопанство; Икономика; квалификация: икономист по АПП; икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

162. Мария Христова Мърхова -  специалност: Маркетинг и мениджмънт; квалификация: икономист-мениджър; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

163. Марияна Атанасова Цветилова -  специалност: Финанси; Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

164. Марияна Пенчева Пенчева -  специалност: Икономика и управление на промишлеността; квалификация: икономист-организатор на промишленото производство; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

165. Мартин Радославов Райчев -  специалност: Финанси; Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-банкер; икономист; вътрешен одитор в публичния сектор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

166. Милена Петрова Палевска -  специалност: Макроикономика; квалификация: икономист; международни икономически отношения; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

167. Милка Енчева Енева -  специалност: Икономика на вътрешната търговия;; квалификация: икономист; управление и технология на търговската дейност; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

168. Мима Петрова Мирчева - Петрова -  специалност: Организация на производството и управление в промишлеността; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

169. Минка Георгиева Генова -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

170. Мирослав Георгиев Маринов -  специалност: Стопански и финансов контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

171. Михаела Йорданова Абаджиева -  специалност: Икономика и управление на транспорта; квалификация: икономист по транспорта; счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

172. Надежда Петкова Иванова -  специалност: ОПУС; квалификация: икономист по строителството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза

173. Надка Илиева Гюзелева -  специалност: Икономика, планиране и отчетност на МТС; Публична и стопанска администрация; Стопанско управление; ; квалификация: икономист-счетоводител-стоковед; Магистър по стопанско управление; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

174. Надя Силуанова Иванова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза; забележка: одит в публичния сектор; оценка за наличие на одитна пътека;

175. Наталия Александрова Рускова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза

176. Наталия Бориславова Петрова -  специалност: Организация на производството и управление на промишлеността; квалификация: икономист по транспорта; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза

177. Недялка Георгиева Герджикова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експерт-счетоводител, одитор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

178. Нели Атанасова Синапова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

179. Нелияна Илиева Иванова -  специалност: Ел.снабдяване и ел.обзавеждане; Счетоводство и анализ; квалификация: електроинженер; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

180. Николай Митков Николов -  специалност: Финанси, кредит и застрахователно дело; квалификация: икономист-финансист; организация и методология на счетоводната отчетност; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

181. Николай Рангелов Кънчев -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; съдебно-счетоводен експерт-вещо лице; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

182. Николай Стефанов Ненков -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; държавен финансов контрол; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

183. Николай Стоянов Шумански -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

184. Николай Юриев Андонов -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

185. Нина Димитрова Атанасова -  специалност: Икономика и отчетност в търговията и МПС; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

186. Павлина Иванова Йорданова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза

187. Пенка Ганчева Петрова -  специалност: ОПОИ; квалификация: икономист-систем. организатор; съдебно-счетоводен експерт; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

188. Пенка Димитрова Дженкова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; съдебно-счетоводен експерт-вещо лице; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

189. Пенка Димитрова Ендарова -  специалност: Организация на производството и управление в промишлеността; ; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

190. Петко Динчев Тороманов -  специалност: Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки.; Техн.икон.план. в к-т ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог; икономист-организатор по производството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

191. Петърчо Велизаров Миков -  специалност: Стопански и финансов контрол; квалификация: магистър по икономика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експертизи; финансово-икономическа експертиза

192. Петя Величкова Койнова -  специалност: Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза

193. Петя Георгиева Манева -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза

194. Петя Добрева Стоилова -  специалност: Аграрна икономика; квалификация: икономист по АПП; експертиза: съдебно-икономическа експертиза

195. Пламен Вълчев Колев -  специалност: Счетоводство и контрол; Финанси; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

196. Пламен Николов Краевски - квалификация: Удостоверение - съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза

197. Пламен Петров Пешлеевски -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

198. Полина Димитрова Кавръкова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

199. Радко Петров Петров -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

200. Радко Стоянов Калапанков -  специалност: ОПУП; квалификация: икономист по промишлеността; финансово-счетоводна и правна дейност; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

201. Роза Стефанова Анастасова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист - счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

202. Росица Николова Генчева -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист счетоводител; финансово право; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; оценител на търговски предприятия и вземания

203. Росица Руменова Димитрова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; дипломиран експерт-счетоводител; дипломиран одитор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

204. Росица Тодорова Страхинова -  специалност: Икономика на ВТ; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

205. Румен Минков Минков -  специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини; Стопанско управление; квалификация: машинен инженер; управление на човешките ресурси; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

206. Румяна Христова Славкова -  специалност: Металургия на черните метали; квалификация: инженер металург; ИОУПП-ХМП с повишена икономическа подготовка; експертиза: финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

207. Светлана Илиева Геренска -  специалност: Стопанско управление; Застраховане и социално дело; квалификация: стопанско управление; магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

208. Светослав Юлиев Славов -  специалност: Икономика и организация на труда; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

209. Слави Радуилов Николов -  специалност: Икономика и управление на транспорта; квалификация: магистър по икономика; съдебен експерт по цени и ценообразуване в транспорта и транспортните услуги; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; забележка: транспорт и логистика

210. Станимира Петрова Сакутска -  специалност: Икономика на строителството; квалификация: икономист; счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

211. Станислава Владимирова Петрова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно - счетоводна експертиза;   съдебна финансово - икономическа експертиза;                                 съдебно - стокова експертиза

212. Станка Кирилова Барбутска -  специалност: Стопанско управление; Финанси; квалификация: Бизнес администрация; магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

213. Стефан Панайотов Стефанов -  специалност: Икономика и управление на промишлеността; квалификация: икономист-организатор в промишленото производство; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

214. Стефанка Атанасова Балканджиева -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

215. Стоилка Делова Гайдарова -  специалност: Електронна техника и микроелектроника; Финансово-счетоводна дейност на фирмите; квалификация: инженер по електроника и автоматика; финансист-счетоводител; съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;; експертиза: съдебно-стокова експертиза

216. Стоян Димитров Кичуков -  специалност: Икономика, планиране и отчитане на търговията и промишлеността; Икономика на строителството; квалификация: счетоводител - икономист; икономист по строителството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

217. Стоянка Рангелова Куцарова -  специалност: Финанси и кредит на народното стопанство; Маркетинг; Счетоводство и контрол; квалификация: счетоводител-икономист; магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

218. Таня Петрова Шопова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; съдебен експерт по съдебно-счетоводни експертизи; експертиза: съдебно-счетоводни експертизи

219. Таня Стоянова Бачовска -  специалност: Електронна техника; Счетоводство и анализ; квалификация: електроинженер; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

220. Татяна Атанасова Йорданова -  специалност: Политическа икономия; квалификация: икономист; експертиза: финансово-икономическа експертиза; забележка: данъчно законодателство, акцизи и данъчни складове, акцизни данъчни документи, движение на акцизни стоки

221. Теменужка Огнянова Балабосова -  специалност: Маркетинг; Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

222. Тенчо Петков Стоев -  специалност: Икономическа информатика; Използване и поддържане на ЕИМ; Национална сигурност и отбрана; квалификация: икономист-информатик; инженер по изчислителна техника; ; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

223. Теньо Николов Манолов -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; доктор по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

224. Тоня Стоянова Делева -  специалност: Макроикономика; Счетоводство и анализ; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

225. Тошко Митрев Мирчев -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

226. Тошко Стоилов Райчев -  специалност: Социално-икономическа информация; квалификация: икономист по социално-икономическа информация; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

227. Христина Василева Димитрова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

228. Цветанка Атанасова Тотова -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

229. Цветанка Йорданова Добрева -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

230. Цезарина Драганова Несторова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза

231. Чавдар Симеонов Пантев -  специалност: Агроинженерство-агроекология; Финанси;; квалификация: инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

232. Юлия Здравкова Христева -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност; съдебно-счетоводен експерт; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза

233. Янка Димчева Айвазова -  специалност: Международни икономически отношения; Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза;

234. Ясен Василев Петков -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза

    5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“

235. Агон Крикор Карагьозов -  специалност: Земеустройство; Инженер земеустроител; квалификация: Инженер земеустроител, геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: кадастър и регулация

236. Александър Спасов Цанков -  специалност: Селскостопанско машиностроене; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза;; забележка: касаещи земеделска и горска техника (самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати, използвани в земеделието и горите); машини за земни работи (самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, извършващи изкопни работи, товарене, транспортиране, пробиване, сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, скални и други материали)

237. Александър Стоянов Чавдаров -  специалност: Геодезия; квалификация: магистър инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза - отписан на 28.02.2020 г.

238. Ана Савова Зайкова -  специалност: Техникум по строителство и архитектура - строителство и архитектура; квалификация: строителен техник; експертиза: оценка на недвижими имоти

239. Ангел Петров Петров -  специалност: ПГС-конструкции; Строителен инженер по ПГС; квалификация: Икономика и управление на строителството; Финансов мениджмънт ; експертиза: строително-техническа експертиза

240. Антоанета Иванова Дженева -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

241. Антоанета Иванова Топалова -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: инженерно-техническа експертиза

242. Антон Тенев Нончев -  специалност: ПГС-конструкции; квалификация: Строителен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;

243. Атанас Костадинов Костадинов -  специалност: Електроника; Инженер по електроника; квалификация: Електронни системи за контрол и управление; Основи на дизайнерското проектиране;; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;                                              съдебна инженерно-технологична експертиза;                                       съдебна компютърно-техническа експертиза                                     

244. Атанас Петров Арапов -  специалност: Технология и управление на транспорта; Магистър инженер; квалификация: магистър инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза

245. Белчо Минчев Георгиев -  специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: геодезия, приложна геодезия, кадастър, регулации, фотограметрия

246. Бина Иванова Калчева-Христова  -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: строително-техническа експертиза

247. Борис Владимиров Арнаудов -  специалност: Електротехника; Счетоводство и анализ; квалификация: магистър инженер; икономист; екология и опазване на природната среда; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза

248. Борислав Христов Миленков -  специалност: Изчислителна техника; квалификация: инженер по електроника и автоматика; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; компютърно-техническа експертиза

249. Боян Ванчев Йорданов -  специалност: Архитектура, строителство и геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: инженерно-техническа експертиза; забележка: геодезия, геодезическо заснемане на имоти и сгради, кадастър, поправка на кадастрални карти, регулация проектиране (част геодезическа), изготвяне на ПУП-ПР, комбинирани скици

250. Валентин Ивайлов Стоянов -  специалност: Ел.снабдяване и ел.обзавеждане; квалификация: електроинженер; експертиза: съдебно-енергийна експертиза

251. Ванюх Ставрев Пеев -  специалност: Пром.топлотехника; квалификация: машинен инженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; забележка: промишлена топлотехника, отопление, вентилация и климатизация

252. Васил Анатолиев Герасимов -  специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер по геодезия, фотограметрия и картография; експертиза: инженерно-техническа експертиза

253. Васил Иванов Шарков -  специалност: Топлотехника; квалификация: машинен инженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; забележка: Пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване; Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи; Технически паспорт на съществуващ строеж. Обследване на съществуващ строеж. Проверка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2. Изисквания на Наредба №5 за техническите паспорти на строежите;

254. Васил Любенов Кантарджиев -  отписан на 25.02.2020 г.

255. Васил Николов Карапандов -  специалност: Подемно-транспортни, строителни и минни машини; квалификация: машинен инженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична  експертиза

256. Василка Тенева Станева -  специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: инженерно-техническа експертиза

257. Вела Ботева Именова -  специалност: Геодезия и картография; квалификация: геодезия и картография; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза

258. Величка Василева Христозова -  специалност: ПГС-конструкции; Строителен инженер по ПГС; квалификация: Геодезия, фотограметрия и картография; Техник по геодезия; експертиза: строително-техническа експертиза

259. Венцислав Борисов Ненов -  специалност: Машини и апарати на ХВП; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза

260. Веса Костадинова Ризова -  специалност: Строителство и архитектура; квалификация: строително-архитектурен техник; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; забележка: цени и ценообразуване в строителството

261. Веселина Борисова Запрянова -  специалност: ПГС; Финансист; квалификация: строителен инженер; счетоводител; съдебен експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи;; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;  строително-техническа експертиза; забележка: цени и ценообразуване в строителството

262. Виолета Николова Кумчева -  специалност: Геодезия и картография; квалификация: техник по геодезия и картография; експертиза: инженерно-техническа експертиза

263. Виолета Тодорова Хаджиева -  специалност: ПГС-технология; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - технология; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; забележка: цени и ценообразуване в строителството; обществени поръчки;

264. Владислав Георгиев Самоходов -  специалност: Транспортна техника и технологии; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна автотехническа експертиза; забележка: при ПТП, инженер верижни и колесни машини, автомобилен транспорт

265. Владо Илиев Илиев -  специалност: Танкови войски-строеви; квалификация: Военен инженер по експлоатация на АБТТ; двигатели с вътрешно горене; машинен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; забележка: оценка изправността и функционалността на машини и съоръжения и определяне на пазарната им стойност

266. Галина Ангелова Драголова -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - технология; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

267. Георги Атанасов Генчев -  специалност: Транспорт и енергетика; квалификация: машинен инженер с педагогическа правоспособност; Автотехническа експертиза; експертиза: автотехническа експертиза

268. Георги Иванов Генов -  специалност: Експлоатация на автомобили и кари; квалификация: машинен техник; експертиза: съдебна автотехническа експертиза; забележка: оценка на автомобили, пътностроителни машини, металообработващи машини

269. Гергана Иванова Каукова -  специалност: Технология на виното и пивото; квалификация: технолог; експертиза: инженерно-технологична експертиза; забележка: на виното и пивото

270. Гергана Иванова Кривошапкова -  специалност: Транспортно строителство - профил Пътно строителство; квалификация: строителен инженер по транспортно строителство; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; забележка: включваща следната проблематика - транспортно планиране и проектиране - проектиране на улици, пътища, устройствени схеми и планове в частта "комуникации и транспорт" - план-схема на комуникационно-транспортната система, подробни комуникационно-транспортни планове към ПУП, генерални планове за организация на движението, подробни планове за организации на движението

271. Дело Спасов Спасов -  специалност: Електронна техника и микроелектроника; ; квалификация: инженер по електроника и автоматика; Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите; експерт - оценител на МПС; експертиза: автотехническа и автооценъчна експертиза

272. Дечко Димитров Дяков -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

273. Деян Атанасов Гогалчев -  специалност: техник по геодезия и картография; квалификация: строително-техническа експертиза; експертиза: геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ

274. Димитрийка Иванова Маринова -  специалност: Строителство и архитектура; квалификация: среден техник по строителство и архитектура; експертиза: строително-техническа експертиза

275. Димитър Ангелов Вълчев -  специалност: Техникум по строителство; квалификация: техник по строителство и архитектура; експертиза: строително-техническа експертиза ; забележка: незаконни строежи, обществени поръчки, договорни задължения, Правила за извършване и приемане на СМР, строителни дефекти и щети, Ценообразуване на СМР и сметна стойност на строежа, Разплатени и действително извършени работи и надвзети суми, Безопасност на труда в стоителството;

276. Димитър Бонев Димитров -  специалност: Артилерийско въоръжение; Инженерно-техническо-ракетно-артилерийско въоръжение; квалификация: офицер от АВ-военен инженер по технология на машиностроенето; ; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза

277. Димитър Делков Димитров -  специалност: Танкови войски - технически; квалификация: машинен инженер ДВГ, инженер по експлоатация и ремонт на БТТ; експертиза: инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза

278. Димитър Петков Калеков -  специалност: Икономика и организация на строителството; квалификация: техник по строителство и архитектура; инженер икономист; експертиза: строително-техническа експертиза

278. Димитър Спасов Колчев -  специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза

280. Димитър Тодоров Димитров -  специалност: Изчислителни машини и устройства ПЕИМ;; квалификация: електроинженер; инженер-математик; експертиза: съдебна компютърно-техническа експертиза; забележка: приложен софтуер, информационни сисстеми, управление на база данни, телекомуникация

281. Евгения Димитрова Лозанова -  специалност: Земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: съдебно-техническа експертиза

282. Елена Георгиева Димитрова -  специалност: Геодезия и картография; квалификация: среден техник по геодезия и картография; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: в областта на техническа и геодезическа дейност по регулации, кадастър, нивелации на недвижими имоти, земеразделяне на земеделски земи

283. Елена Иванова Атанасова -  специалност: Електроенергетика; квалификация: електроинженер; експертиза: съдебно-енергийна експертиза

284. Запрянка Дякова Райчева -  специалност: Автоматизация на дискретното производство; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза

285. Здравко Георгиев Ранделов -  специалност: Промишлено и гражданско строителство-конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза

286. Златко Иванов Маринов -  специалност: Електротехника;; квалификация: електроинженер; електрически апарати; медицинска техника и апаратура; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза;

287. Зоя Янева Георгиева -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза

288. Иван Василев Запрянов -  специалност: Геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: инженерно-технически експертизи

289. Иван Георгиев Стойков -  специалност: Кибернетика на електрически системи; квалификация: инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: експертиза по телемеханизиране и телекомуникация - апарати, апаратури по сбор и визуализиране на информация в ел.подстанции и ел.централи и способи по пренасянето й до диспечерските пунктове в електро-енергетиката

290. Иван Кирилов Шопов -  специалност: Технология и механизация на строителството; квалификация: строителен инженер по технология и механизация на строителството; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; забележка: количествени и стойностни сметки на завършено или незавършено строителство

291. Иван Николаев Кузов -  специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника; Електроенергетика и електрообзавеждане; квалификация: инженер по автоматика; Магистър инженер; експертиза: съдебно-енергийна експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза

292. Иван Николов Петров -  специалност: Социално и застрахователно дело; квалификация: икономист-застраховател; експертиза: съдебна автотехническа експертиза

293. Иван Пенев Пенев -  специалност: Свръзки и РСТО; квалификация: инженер по радиоелектроника; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: радиоелектроника

294. Иванка Стоева Генова -  специалност: Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; квалификация: техник по строителство и архитектура; Магистър по икономика; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

295. Ивелин Любенов Бъчваров -  специалност: Ел. машини и апарати; квалификация: електроинженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологическа експертиза

296. Ивко Пенков Иванов - квалификация: магистър инженер; научна степен "доктор" в област "Техника"; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна пожаротехническа експертиза

297. Илия Григоров Димитров -  специалност: Двигатели с вътрешно горене; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна автотехническа експертиза

298. Илия Димитров Пейков -  специалност: Пожарна и аварийна безопасност; квалификация: инженер по ПАБ; експертиза: съдебно-пожаротехническа експертиза

299. Илия Иванов Въчонов -  специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза

300. Йовка Василева Начева -  специалност: Транспортно строителство - железопътно строителство; квалификация: строителен инженер по железопътно строителство, конструктивна организация и изпълнение на строителството; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

301. Йордан Йосифов Хамбарлийски -  специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: магистър инженер по технология и организация; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза

302. Йордан Колев Кюмюрджиев -  специалност: Хидромелиоративно строителство; квалификация: инженер по хидромелиоративно строителство; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза

303. Йорданка Борисова Веселинова -  специалност: Водоснабдяване и канализация; квалификация: магистър инженер, мрежи и съоръжения; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строитолно-техническа експертиза

304. Йорданка Боянова Йорданова -  специалност: Геодезия и картография; квалификация: строител по специалност "Геодезия и картография"; експертиза: инженерно-техническа експертиза; забележка: геодезия, кадастър и регулации, делби

305. Йорданка Димитрова Ангелова -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - технология; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - технология; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

306. Калинка Илиева Илиева -  специалност: Ел.енергетика и ел.обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; квалификация: среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество - правни и административни въпроси на оценките,  оценка на автотракторна и стопанска техника,оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; експертиза: съдебно-енергийна експертиза; забележка: електроснабдителни и електроразпределителни мрежи; електро-обзавеждане на промишлени предприятия; контролно-измервателни прибори и автоматика

307. Камен Руменов Данов -  специалност: Технология на храните; квалификация: инженер по технология на храните; технология на млякото и месото; експертиза: съдебна инженерно-технологична експертиза; забележка: присъдена научна степен "доктор" по Технология на месните и рибните продукти

308. Койна Неделева Кривошиева-Василева -  специалност: Геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: дейности, свързани с кадастър и регулации, изготвяне и промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри, поддържане на КВС на земеделски земи

309. Кольо Тонев Именов -  специалност: Строителство и архитектура; Земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза - отписан

310. Костадин Тодоров Севрийски -  специалност: Техникум по строителство; квалификация: техник по строителство и архитектура; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

311. Красимир Колев Дончев -  специалност: Промишлено и гражданско строителство-конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза

312. Кремена Пейкова Манова -  специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза ; забележка: цени и ценообразуване в строителството

313. Лиляна Райчева Белчилова-Терзиева -  специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: инженер по ПГС; експертиза: строително-техническа експертиза

314. Лора Сергеева Сергеева -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

315. Любенка Иванова Стоянова -  специалност: Геодезия и картография; квалификация: техник по геодезия и картография; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза

316. Любка Иванова Шопова -  специалност: Техника и механизация на строителството; квалификация: строителен инженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза

317. Любомир Алексиев Баталов -  специалност: Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг; квалификация: машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза

318. Любомир Панайотов Костов -  специалност: Ел.централи, мрежи и системи; квалификация: електроинженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза; забележка: в областта на електро-енергетиката

319. Любомир Радославов Славчев -  специалност: Строителство на сгради и съоръжения; Транспортно строителство; ; квалификация: строителен инженер; строителен инженер-конструктор ; експертиза: съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; забележка: строителство и проектиране на автомобилни пътища и улици, на кръстовища, пътни възли и пътни връзки, на автомобилни, железопътни и пешеходни мостове, на подпорни стени, както и на всякакви сгради и съоръжения; технология на строителството; организация на строителството; строителен надзор, инвеститорски контрол; техническо ръководство на строежи; ценообразуване в строителството; производствени бази в строителството; проекти на всякакви строителни конструкции; проектиране и изпълнение на постоянна и/или временна организация на движение на автомобилни пътища и улици; текущ ремонт и поддържане на автомобилни пътища и улици; зимно поддържане на автомобилни пътища и улици; системи за производствен контрол в стоителството; системи за управление на качеството (ISO) в строителството; осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ и др.

320. Любомир Сребров Михайлов -  специалност: Строителство на сгради и съоръжения; квалификация: строителен инженер; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза;

321. Людмила Христова Лендрова-Енева -  специалност: Строителство и архитектура; Промишлено и гражданско строителство-конструкции; квалификация: техник по строителство и архитектура; строителен инженер по ПГС; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

322. Малин Атанасов Калеников -  специалност: Геодезия и картография; квалификация: техник по геодезия и картография; експертиза: строително-техническа експертиза

323. Мариана Ангелова Главова -  специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер по геодезия, фотограметрия и картография; експертиза: инженерно-технически експертизи; геодезия, картография, кадастър

324. Мариана Петрова Боянова -  специалност: Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения; квалификация: строителен инженер по ВиК, профил мрежи и съоръжения; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; забележка: проектиране, ценообразуване в строителството, изготвяне на анализни цени в строителството, актуване на строителството, актове и протоколи по Наредба №3/31.06.2003 г.

325. Марийка Апостолова Георгиева -  специалност: Озеленяване на населените места; квалификация: техник по зелено строителство; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

326. Мария Борисова Рускова -  специалност: Водно строителство; квалификация: среден техник по водно строителство; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

327. Мария Петрова Бойчева-Димитрова -  специалност: Механична технология на дървесината; квалификация: инженер по механична технология на дървесината; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: мебелен инженер, механична технология на дървесината, цени и ценообразуване в дървообработването и мебелната промишленост

328. Мария Петрова Михайлова -  специалност: Строителство и архитектура; квалификация: техник по строителство и архитектура; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; ; забележка: цени и ценообразуване в строителството

329. Мартин Сотиров Тьоков -  специалност: автомонтьор, преподавател-инструктор по обучаване на водачи на МПС; квалификация: автомонтьор, инструктор; експертиза: съдебна автотехническа експертиза;

330. Маруся Николаева Марина -  специалност: Пътно строителство; квалификация: строителен инженер по пътно строителство; експертиза: съдебна инженерно - техническа експертиза;                               съдебна строително - техническа експертиза; забележка: опит в областта на проектиране и строителство на улици, пътища, пътна инфраструктура, организация на движението

331. Мая Христева Янакиева -  специалност: Строителство и архитектура; Агрономство - полевъдство; квалификация: строителство и архитектура; агроном-полевъд; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза

332. Методи Найчев Консулов -  специалност: Радиотехника; квалификация: инженер по радиоелектроника; експертиза: съдебна компютърно-техническа експертиза

333. Недялко Рашков Рашков -  специалност: Пожарна безопасност; квалификация: инженер по пожарна безопасност; експертиза: съдебна пожаротехническа експертиза

334. Нелияна Илиева Иванова -  специалност: Ел.снабдяване и ел.обзавеждане; Счетоводство и анализ; квалификация: електроинженер; икономист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: в областта на ел.снабдяване и ел.обзавеждане

335. Николай Запрянов Писанов -  специалност: Противопожарна техника и безопасност и Водоснабдяване и канализация; квалификация: инженер по противопожарна техника и безопасност, строителен инженер по водоснабдяване и канализация; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; съдебно-пожаротехническа експертиза; забележка: да не бъде назначаван до м. Април 2020 г.

336. Николай Стоянов Сотиров -  специалност: Геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза

337. Николай Танев Николов -  специалност: Земеустройство; квалификация: инженер земеустроител; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; забележка: кадастър и регулации, устройствено планиране - подробни устройствени планове, инвестиционно проектиране

338. Нина Ганчева Демирева-Иванова -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - технология; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; забележка: експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване на енергийна ефективност на сгради

339. Параскева Димитрова Миленкова -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза

340. Петка Георгиева Ангелова -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: инженерно-техническа експертиза

341. Петко Динчев Тороманов -  специалност: Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки.; Техн.икон.план. в к-т ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог; икономист-организатор по производството; експертиза: съдебна инженерно-технологична експертиза

342. Петко Койчев Семов -  специалност: Танкови войски - строеви; Двигатели с вътрешно горене; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна автотехническа експертиза

343. Петра Лозанова Недева -  специалност: Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; квалификация: инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; експертиза: съдебна инженерно-технологична експертиза; забележка: химически технологии и производства

344. Пламен Димитров Гърбов -  специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: военен инженер по технология на строителството; строителен инженер по технология на строителството; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; пожаротехническа експертиза

345. Пламен Желев Желев -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

346. Пламен Стефанов Петров -  специалност: Експлоатация и ремонт на летателни апарати за ВВС; квалификация: машинен инженер; автотехническа експертиза; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза

347. Ради Христов Ганев -  специалност: АВ-боеприпаси; квалификация: инженер-химик; техника и технология на взривните работи; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; пожаротехническа и взривотехническа експертиза

348. Райна Борисова Паунова -  специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; ; забележка: технология на строителното производство; цени и ценообразуване в строителството

349. Румен Минков Минков -  специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини; Стопанско управление; квалификация: машинен инженер; управление на човешките ресурси; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза

350. Румен Николов Лемберов -  специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по технология на строителството; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

351. Румяна Ангелова Иванова-Николова -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; забележка: кадастър и регулации, устройствено планиране - подробни устройствени планове, инвестиционно проектиране

352. Румяна Богданова Кирова -  специалност: Транспортно строителство - пътно строителство; квалификация: строителен инженер по транспортно строителство; мениджър по маркетинг и иновация; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; забележка: транспортно пътно строителство и комуникации

353. Румяна Тодорова Бъчварова -  специалност: Технология на машиностроенето; Икономика и управление на промишлеността; квалификация: машинен инженер; икономист - организатор на промишленото производство; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза

354. Румяна Христова Славкова -  специалност: Металургия на черните метали; квалификация: инженер металург; ИОУПП-ХМП с повишена икономическа подготовка; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза

355. Северина Тихомирова Батинкова -  специалност: Геодезия и картография; квалификация: техник по геодезия и картография - експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; забележка: геодезия, кадастър и регулация; кадастрални и регулационни планове

356. Снежанка Георгиева Боцева -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: строително-техническа експертиа; забележка: оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен контрол, издадено от ДНСК-София - валидно до 17.06.2024 г.

357. Ставри Анастасов Бакалов -  специалност: Транспортна техника и технологии; квалификация: Професионален бакалавър по транспортна техника и технологии; Автомобилен експерт; Изготвяне на експертни оценки за остойностяване на леки автомобили и калкулация на щети;; експертиза: съдебна автотехническа експертиза

358. Станимир Михайлов Карапетков -  специалност: Хидравлични машини и съоръжения; квалификация: инженер механик; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза

359. Стела Цонева Божинова -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

360. Стефан Каменов Мутафчиев -  специалност: Машиностроителни технологии и поизводствена техника; Технология и управление на транспорта;; квалификация: машинен инженер, автоексперт-оценител; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза

361. Стефан Петров Жеков -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

362. Стефка Стойчева Караманова -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

363. Стоян Кирко Кирков -  Отписан 03.02.2020г.

364. Стоян Манов Стоянов -  специалност: Геодезия и картография; Геодезия; квалификация: техник по строителство и архитектура; инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза

365. Стоян Тодоров Василиев -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: строително-техническа експертиза

366. Таня Стоянова Бачовска -  специалност: Електронна техника; Счетоводство и анализ; квалификация: електроинженер; икономист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза

367. Татяна Александрова Яръмова -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: строително-техническа експертиза

368. Теменужка Димова Грозева -  специалност: Хидромелиоративно строителство; квалификация: строителен инженер по хидромелиоративно строителство; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза; забележка: касаеща обекти на хидромелиоративното строителство

369. Теменужка Иванова Узунова -  специалност: Строителство и архитектура; квалификация: среден техник по строителство и архитектура; експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: делби, ценообразуване на жилища, определяне на техникоикономически показатели на обектите, определяне на пазарна цена на имоти, изготвяне на количествени сметки за обекти, степен на завършеност на обектите, оценки при делби на имоти

370. Тихомир Недев Георгиев -  специалност: Геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза

371. Тодор Емилов Калев -  специалност: Трактори и кари; Финанси; квалификация: машинен инженер; икономист; експертиза: съдебна автотехническа експертиза

372. Тодор Павлов Павлов -  специалност: Каростроене и автотранспортна техника; квалификация: машинен инженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза

373. Тони Балев Балев -  специалност: Топлинна и месообменна техника; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза

374. Филип Николов Чукалов -  специалност: Каростроене и автотранспортна техника; квалификация: машинен инженер; експертиза: автотехническа и автооценъчна експертиза

375. Христина Йорданова Христозова -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза

376. Христо Георгиев Полонов -  специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

377. Хубена Иванова Салджиева -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза

378. Чавдар Илиев Косев -  специалност: Земеустройство; квалификация: инженер земеустроител; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза; забележка: енергийна експертиза от водни източници

379. Юлиян Димитров Македонски -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект, пълна проектантска правоспособност; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза;

380. Янка Николова Ранделова -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - конструкции; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза

    6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

381. Атанас Костов Атанасов -  специалност: Технология на каучука и пластмасите; инженер-химик; квалификация: Инженер-химик; експертиза: съдебно-екологична експертиза; забележка: екологично законодателство - ЗООС, ЗЧАВ, ЗУО, ЗВ, ЗОПОЕЩ

382. Борис Стефанов Янков -  специалност: Селекция и семепроизводство; квалификация: агроном-селекционер, кандидат на селскостопанските науки, професор по растениевъдство; експертиза: съдебно-ботаническа експертиза;

383. Борислав Петров Матеев -  специалност: Биология, биолог; Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт;; квалификация: Молекулярна биология и биотехнология - молекулярен биолог и биотехнолог; експертиза: съдебно-биологични експертизи ; забележка: човешка репродукция и инвитро оплождане, асистирана репродукция и клинична ембриология

384. Елена Йорданова Георгиева - Арнаудова -  специалност: Биология; квалификация: биолог със специализация екология; експертиза: съдебно-ботаническа експертиза; съдебно-зоологическа експертиза; съдебно-микробиологична експертиза; съдебно-ентомологична експертиза; съдебно-екологична експертиза; забележка: екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви; екологични щети, качество на атмосферен въздух (КАВ) и замърсяване на околната среда

385. Маринка Йорданова Веселинова -  специалност: Лозаро-градинарство; квалификация: агроном-лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда - земи и почви; експертиза: съдебно-ботаническа експертиза в селското стопанство; съдебно-зоологическа/зоотехническа експертиза в селското стопанство; съдебно-екологична експертиза в селското стопанство;

386. Петра Лозанова Недева -  специалност: Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; квалификация: инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; експертиза: съдебно-екологична експертиза; забележка: чистота на храни, растителност, води, въздух, почви, радиоактивност

387. Чавдар Илиев Косев -  специалност: Земеустройство; квалификация: инженер земеустроител; експертиза: съдебно-екологична експертиза

387. Чавдар Симеонов Пантев -  специалност: Агроинженерство-агроекология; Финанси;; квалификация: инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;; експертиза: съдебно-екологична експертиза

    7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

388. Виолета Викторова Николова -  специалност: Технология на тютюна, захарта, растителните масла и козметичните препарати; квалификация: Доктор по "Технология на тютюна и тютюневите изделия"; експертиза: съдебно-химическа експертиза;       съдебно-физическа експертиза;             съдебна физико-химическа експертиза; забележка: касаещи тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

389. Галина Атанасова Георгиева -  специалност: Физика и химия; квалификация: учител по физика и химия; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

390. Златко Иванов Маринов -  специалност: Електротехника;; квалификация: електроинженер; електрически апарати; медицинска техника и апаратура; експертиза: съдебно-физическа експертиза

391. Ивко Пенков Иванов - квалификация: магистър инженер; научна степен "доктор" в област "Техника"; експертиза: съдебна физико-химическа експертиза

392. Любомир Митков Ангелов - експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

393. Мая Иванова Кичева -  специалност: Молекулярна и функц. биология; квалификация: биохимик - клиничен химик; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза

394. Милена Йорданова Стойчева -  специалност: Индустриална химия; квалификация: инженер-химик; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

395. Михаил Цветков Маринов -  специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите; квалификация: инженер-химик; експертиза: съдебно-химическа експертиза ; забележка: контрол на качеството на течните горива

396. Николай Петков Николов -  специалност: Технология на тютюна, захарта, растителните масла и козметичните препарати; квалификация: инженер-технолог; експертиза: съдебно-химическа експертиза;       съдебно-физическа експертиза;             съдебна физико-химическа експертиза; забележка: касаещи тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

397. Петра Лозанова Недева -  специалност: Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; квалификация: инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдена физикохимическа експертиза; забележка: органични и неорганични вещества и материали; химически фактори на околната и работната среда - химически газове или пари; естествени материали - камък, пясък, почва, растителност; химически замърсители в храните; свързващи вещества и строителни материали - цимент, керамика, стъкло, тухли, бетон и др.; радиоактивност, открити и закрити източници на йонизиращи лъчения; шум, вибрации, условия на труд - прах, осветеност;

398. Ради Христов Ганев -  специалност: АВ-боеприпаси; квалификация: инженер-химик; техника и технология на взривните работи; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдена физикохимическа експертиза

399. Стоян Илиев Бонев -  специалност: Инженерна химия; квалификация: инженер-химик; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

    8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

400. Александър Спасов Цанков -  специалност: Селскостопанско машиностроене; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза;; забележка: касаещи земеделска и горска техника (самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати, използвани в земеделието и горите); машини за земни работи (самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, извършващи изкопни работи, товарене, транспортиране, пробиване, сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, скални и други материали)

401. Борис Стефанов Янков -  специалност: Селекция и семепроизводство; квалификация: агроном-селекционер, кандидат на селскостопанските науки, професор по растениевъдство; експертиза: съдебна агротехническа експертиза;

402. Васил Илиев Михов -  специалност: Полевъдство; квалификация: Селекция и семепроизводство;; експертиза: съдебна агротехническа експертиза

403. Валентина Тодорова Тончева -  специалност: Ветеринарна медицина; квалификация: ветеринарен лекар, научна степен "доктор"; експертиза: съдебна ветеринарномедицинска експертиза; ; забележка: инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия

404. Донка Нанова Ралчевска -  специалност: Полевъдство; квалификация: инженер-агроном; експертиза: съдебна агротехническа експертиза

405. Любомир Алексиев Баталов -  специалност: Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг; квалификация: машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител; експертиза: съдебно-агротехническа експертиза

406. Маринка Йорданова Веселинова -  специалност: Лозаро-градинарство; квалификация: агроном, лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда - земи и почви; експертиза: съдебна агротехническа експертиза; забележка: в отрасли растениевъдство, животновъдство и аграрна икономика - определяне на наеми, аренди/рентни вноски за земеделски земи във връзка със ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ

407. Мария Иванова Мънгова -  специалност: Технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството; квалификация: инженер-технолог; доктор по технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите; експертиза: съдебна физико-химична и биохимична експертиза ; забележка: на зърно, зърнени партиди, продуктите от преработката (брашно, грис, трици) и тяхното съхранение

408. Марчо Стоянов Дулев - квалификация: доктор-ветеринарен лекар; експертиза: съдебна ветеринарномедицинска експертиза

409. Мая Христева Янакиева -  специалност: Строителство и архитектура; Агрономство - полевъдство; квалификация: строителство и архитектура; агроном-полевъд; експертиза: съдебна агротехническа експертиза

410. Никола Стефанов Кирков -  специалност: Лозаро-градинарство; квалификация: агроном - лозаро-градинар; хербология; експертиза: съдебно-агротехническа експертиза; забележка: касаещи Програмата за развитие на селските райони към Европейския съюз

411. Таня Славчева Попова -  специалност: Лозаро-градинарство; Счетоводство и контрол; квалификация: агроном - лозаро-градинар; икономист; експертиза: агротехническа експертиза

412. Тихомир Петров Трендафилов -  специалност: Ветеринарна медицина; квалификация: ветеринарен лекар; експертиза: съдебна ветеринарномедицинска експертиза

413. Цветана Димитрова Гогалчева -  специалност: агроном-полевъд; квалификация: съдебна агротехническа експертиза

414. Цветанка Хараланова Ковачева -  специалност: Полевъдство; квалификация: агроном-полевъд; експертиза: съдебна агротехническа експертиза

415. Чавдар Симеонов Пантев -  специалност: Агроинженерство-агроекология; Финанси;; квалификация: инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;; експертиза: съдебно-агротехническа експертиза

     10. "Оценителни експертизи"

416. Александър Спасов Цанков -  специалност: Селскостопанско машиностроене; квалификация: машинен инженер; експертиза: оценка на машини и съоръжения;

417. Ана Савова Зайкова -  специалност: Техникум по строителство и архитектура - строителство и архитектура; квалификация: строителен техник; експертиза: оценка на недвижими имоти

418. Антоанета Иванова Дженева -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на недвижими имоти; оценка на други активи - архитектурни паметници на културата и интериор

419. Блага Романова Димитрова -  специалност: Счетоводство и анализ; квалификация: икономист; експертиза: оценка на недвижими имоти

420. Борис Кирилов Гиздаков -  специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер; експертиза: оценка на недвижими имоти

421. Боряна Константинова Неделчева -  специалност: Финанси; Социално и застрахователно дело;; квалификация: икономист-финансист; икономист- застраховане; експертиза: оценка на недвижими имоти

422. Василка Тенева Станева -  специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения

423. Вела Ботева Именова -  специалност: Геодезия и картография; квалификация: геодезия и картография; експертиза: оценка на недвижими имоти

424. Величка Василева Христозова -  специалност: ПГС-конструкции; Строителен инженер по ПГС; квалификация: Геодезия, фотограметрия и картография; Техник по геодезия; експертиза: оценка на недвижими имоти

425. Венцислав Борисов Ненов -  специалност: Машини и апарати на ХВП; квалификация: машинен инженер; експертиза: оценка на машини и съоръжения; оценка на недвижими имоти

426. Веса Костадинова Ризова -  специалност: Строителство и архитектура; квалификация: строително-архитектурен техник; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи; забележка: подобрения в недвижими имоти, определяне на наеми

427. Весела Иванова Колева -  специалност: Технология на металите и металообработваща техника; Счетоводство и контрол; Счетоводство на финансовите предприятия; квалификация: машинен инженер; икономист-счетоводител; ; експертиза: оценка на недвижими имоти

428. Веселина Борисова Запрянова -  специалност: ПГС; Финансист; квалификация: строителен инженер; счетоводител; съдебен експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи;; експертиза: оценка на недвижими имоти

429. Владислав Георгиев Самоходов -  специалност: Транспортна техника и технологии; квалификация: машинен инженер; експертиза: оценка на автомобили, кари и щети по тях

430. Галина Тодорова Бакалска -  специалност: ПГС-конструкции; Стопанско управление; квалификация: строителен инженер по ПГС-конструкции; Магистър по стопанско управление; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на строителни обекти

431. Георги Николов Камбуров -  специалност: Земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: оценка на земеделски земи и трайни насаждения; забележка: земеустройство и кадастър на извънселищните територии (земеделски и горски площи)

432. Димитрийка Иванова Маринова -  специалност: Строителство и архитектура; квалификация: среден техник по строителство и архитектура; експертиза: оценка на недвижими имоти

433. Димитър Ботев Спасов -  специалност: Макроикономика; квалификация: Организация и технология на счетоводството; експертиза: оценка на недвижими имоти

434. Елена Йорданова Георгиева - Арнаудова -  специалност: Биология; квалификация: биолог със специализация екология; експертиза: оценка на земеделски земи; оценка на недвижими имоти

435. Желязка Петрова Заркова -  специалност: Лозаро-градинарство; квалификация: агроном-лозаро-градинар; експертиза: оценка на земеделски земи

436. Зоя Янева Георгиева -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: удостоверение за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор - валидно до 13.05.2019 г.

437. Иван Григоров Петрунов -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания

438. Иван Николов Иванов -  специалност: Топлинна и масообменна техника; Патентно-лицензионна дейност; квалификация: машинен инженер; експертиза: оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост; забележка: представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели пред Патентно ведомство на РБългария; представител по марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентно ведомство на РБългария; представител по изобретения (патентен представител) пред Европейско патентно ведомство - Мюнхен, Германия; представител по търговски марки и дизайни към Ведомство по хармонизация на вътрешния пазар - Аликанте, Испания;

439. Иванка Стоева Генова -  специалност: Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; квалификация: техник по строителство и архитектура; Магистър по икономика; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на цели предприятия - дялове и акции от капитала

440. Илия Иванов Въчонов -  специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи; ; забележка: наеми, наемни цени на недвижими имоти, аренди на земеделски земи и др.; геодезист

441. Йорданка Боянова Йорданова -  специалност: Геодезия и картография; квалификация: строител по специалност "Геодезия и картография"; експертиза: оценка на земеделски земи и трайни насаждения

442. Йорданка Димитрова Ангелова -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - технология; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - технология; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания

443. Йорданка Танева Василева -  специалност: Икономика и управление на селското стопанство; квалификация: икономист по АПП; експертиза: оценка на недвижими имоти

444. Калинка Илиева Илиева -  специалност: Ел.енергетика и ел.обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; квалификация: среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество - правни и административни въпроси на оценките,  оценка на автотракторна и стопанска техника,оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; експертиза: оценка на стопанско имущество; забележка: правни и административни въпроси на оценките, извършвани от съдебни експерти; оценка на автотракторна и стопанска техника; оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животинска продукция

445. Кина Кръстева Иванова -  специалност: Счетоводна отчетност; Методология и организация на счетоводната отчетност в селското стопанство; квалификация: икономист; съдебно-счетоводен експерт-вещо лице; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания

446. Кольо Тонев Именов -  специалност: Строителство и архитектура; Земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: оценка на наеми

447. Костадин Иванов Генев -  специалност: Финанси; квалификация: икономист-банкер; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на земеделски земи и трайни насаждения

448. Кремена Пейкова Манова -  специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: цени и ценообразуване в строителството

449. Лиляна Райчева Белчилова-Терзиева -  специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: инженер по ПГС; експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: оценка на подобрения; оценка на пазарна наемна стойност на недвижими имоти, включващи жиищни, търговски и производствени сгради, празни терени за строителство

450. Лора Руменова Агопян -  специалност: Лаборант; квалификация: химиколаборант; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите; експертиза: оценка на недвижими имоти

451. Людмила Христова Лендрова-Енева -  специалност: Строителство и архитектура; Промишлено и гражданско строителство-конструкции; квалификация: техник по строителство и архитектура; строителен инженер по ПГС; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания

452. Мариана Димова Ангелова -  специалност: Икономическа педагогика; ; квалификация: специалист по маркетинг-учител; Съветник по икономика - правни въпроси (прокурист, търговски пълномощник); експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;; експертиза: оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; курс за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи ; забележка: експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; курс за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи

453. Марийка Апостолова Георгиева -  специалност: Озеленяване на населените места; квалификация: техник по зелено строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти

454. Маринка Йорданова Веселинова -  специалност: Лозаро-градинарство; квалификация: агроном, лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда - земи и почви; експертиза: оценка на земеделски земи и трайни насаждения

455. Мария Иванова Тончева -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: оценка на търговски предприятия и вземания

456. Мария Петрова Михайлова -  специалност: Строителство и архитектура; квалификация: техник по строителство и архитектура; експертиза: оценка на недвижими имоти

457. Мая Христева Янакиева -  специалност: Строителство и архитектура; Агрономство - полевъдство; квалификация: строителство и архитектура; агроном-полевъд; експертиза: оценка на недвижими имоти

458. Милка Енчева Енева -  специалност: Икономика на вътрешната търговия;; квалификация: икономист; управление и технология на търговската дейност; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на машини и съоръжения; забележка: наемни цени на имоти; оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи

459. Надка Колева Цинигарова -  специалност: Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на търговския предприятия и вземания

460. Надя Ангелова Стефанова -  специалност: Електронна техника и микроелектроника; ; квалификация: инженер по електроника и автоматика; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения

461. Никола Йорданов Гаров -  специалност: Технология на машиностроенето; квалификация: машинен инженер; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения

462. Николай Стефанов Ненков -  специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; държавен финансов контрол; експертиза: оценка на търговски предприятия и вземания

463. Николай Стоянов Сотиров -  специалност: Геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: оценка на недвижими имоти

464. Нина Ганчева Демирева-Иванова -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - технология; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване на енергийна ефективност на сгради

465. Петко Динчев Тороманов -  специалност: Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки.; Техн.икон.план. в к-т ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог; икономист-организатор по производството; експертиза: оценка на интелектуална собственост и авторски права; оценка на нематериални дълготрайни активи - марки, лицензии, географски означения, програмни продукти, ноу-хау; оценка на машини, съоръжения и оборудване - машиностроене, хранителна и преработваща промишленост; медицинска техника; транспортни средства; инженеринг; оценка на ивнестиции и инвестиционен проект

466. Пламен Желев Желев -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти

467. Ради Христов Ганев -  специалност: АВ-боеприпаси; квалификация: инженер-химик; техника и технология на взривните работи; експертиза: оценителна експертиза на въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция

468. Радко Стоянов Калапанков -  специалност: ОПУП; квалификация: икономист по промишлеността; финансово-счетоводна и правна дейност; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на машини и съоръжения

469. Ралица Гълъбова Терзиева -  специалност: Маркетинг; Мениджмънт; квалификация: магистър по мениджмънт; експертиза: оценка на недвижими имоти

470. Румен Николов Лемберов -  специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по технология на строителството; експертиза: оценка на недвижими имоти

471. Румяна Ангелова Иванова-Николова -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: оценка на недвижими имоти

472. Румяна Богданова Кирова -  специалност: Транспортно строителство - пътно строителство; квалификация: строителен инженер по транспортно строителство; мениджър по маркетинг и иновация; експертиза: оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения; оценка на търговски предприятия и вземания; забележка: определяне на равностойното парично обезщетение по реда на ЗОбС, ЗДС; цени и ценообразуване в строителството; пазарни наеми, финансови активи и финансови институции

473. Румяна Христова Славкова -  специалност: Металургия на черните метали; квалификация: инженер металург; ИОУПП-ХМП с повишена икономическа подготовка; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания

474. Станимира Петрова Сакутска -  специалност: Икономика на строителството; квалификация: икономист, счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия; експертиза: оценка на недвижими имоти

475. Стела Цонева Божинова -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти

476. Стефан Петров Жеков -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти

477. Сукиас Онник Дердерян -  специалност: Далекосъобщителна техника; квалификация: инженер; експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: оценка на наеми

478. Таня Стоянова Бачовска -  специалност: Електронна техника; Счетоводство и анализ; квалификация: електроинженер; икономист; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземание

479. Теменужка Димова Грозева -  специалност: Хидромелиоративно строителство; квалификация: строителен инженер по хидромелиоративно строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения

480. Теньо Николов Манолов -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: оценка на програми и проекти, финансиране от оперативни програми на ЕС и/или други фондове

481. Цветанка Ангелова Лефтерова -  специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на недвижими имоти

482. Цветанка Хараланова Ковачева -  специалност: Полевъдство; квалификация: агроном-полевъд; експертиза: оценка на земеделски земи и трайни насаждения

483. Чавдар Симеонов Пантев -  специалност: Агроинженерство-агроекология; Финанси;; квалификация: инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; забележка: наеми

    11. Клас „Други съдебни експертизи“

484. Борис Петров Шахов -  специалност: Молекулярна биология; Микробиология; квалификация: молекулярен биолог; експертиза: съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни

485. Боян Стефанов Костадинов -  специалност: Финанси; Международни отношения; квалификация: магистър по икономика; магистър по международни отношения; експертиза: контрол и управление на проекти с финансиране от оперативни програми и други фондове; забележка: завършени курсове - "Структурни фондове. Финансиране на проекти за периода 2007-2013 по линия на Оперативните програми"; "Разработване на проекти по програми на ЕС"

486. Валентин Ивайлов Стоянов -  специалност: Ел.снабдяване и ел.обзавеждане; квалификация: електроинженер; експертиза: експерт по безопасност и здраве при работа, безопасност в строителството, промишленоста, мините, електробезопасност, пожарна и аварийна безопасност, свързани с КТ, ЗЗБУТ, КСО и др.

487. Васил Николов Карапандов -  специалност: Подемно-транспортни, строителни и минни машини; квалификация: машинен инженер; експертиза: експертиза по безопасност на труда

488. Георги Стефанов Голев -  специалност: Горско стопанство; квалификация: инженер по горско стопанство; експертиза: съдебна горскостопанска експертиза

489. Даниел Иванов Тосков -  специалност: Бизнес администрация; Политики и стратегии в публичната администрация; квалификация: магистър мениджър; експертиза: Еврофондове в Земеделието

490. Даниела Рафаилова Замфирова -  специалност: Молекулярна биология; квалификация: молекулярен биолог; експертиза: молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генно-модифицирани организми /ГМО/, с молекулярно-генетични методи; забележка: експертиза по писмени данни, касаеща изготвяните експертизи

491. Диана Валентинова Стоянова -  специалност: Екология и опазване на околната среда; квалификация: магистър по екология-безопасност на труда, екологичен риск и действия при бедствия и аварии; експертиза: експерт по безопасност и здраве при работа, безопасност в строителството, оценка на риска в предприятията, пожарна и аварийна безопасност, трудови злополуки, експертизи, свързани с трудово-правното законодателство, изискванията за безопасност и здраве при работа, КТ, ЗЗБУТ, КСО и др.;

492. Димитър Иванов Андреев - експертиза: видео анализ и лицева идентификация; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

493. Живка Василева Герова -  специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: Видеоанализ и лицева идентификация; експертиза: видеоанализ и лицева идентификация; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

494. Ивайло Георгиев Йотков -  специалност: Биология; квалификация: биолог, еколог; експертиза: съдебно-екологична експертиза; забележка: екология и опазване на околната среда, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство

495. Ивко Пенков Иванов - квалификация: магистър инженер; научна степен "доктор" в област "Техника"; експертиза: фрактодиагностични експертизи; забележка: експертизи относно веществено доказване на причини, условия и момент на възникване на разрушаване, разкъсване, откъсване, електротермично (механизъм "КС"/механизъм "ЕлЕ") прекъсване, взривяване и взломяване (момент, посока и оръдие на взлома) на метални, неметални и композитни веществени доказателства и други обекти

496. Калинка Илиева Илиева -  специалност: Ел.енергетика и ел.обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; квалификация: среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество - правни и административни въпроси на оценките,  оценка на автотракторна и стопанска техника,оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; експертиза: електротехническа експертиза ; забележка: въвеждане и експлоатация на ел.машини и ел.апаратура в ел.уредби и предприятия; оценка на ел.инсталации, ел.машини, апаратура, мерителни прибори и автоматика; наредби и правилници за безопасност и хигиена на труда в ел.уредби високо, средно и ниско напрежение, кабелни и въздушни линии, ел.машини и съоръжения, контролно-измервателни уреди и апаратура

497. Красимира Василева Вътева -  специалност: Славянска филология; квалификация: специалист по бълг.език и литература и полски  език и учител по бълг.език и литература; експертиза: съдебно-педагогическа експертиза

498. Людмила Стойкова Добрева -  специалност: Лозаро-градинарство; Биологична и интегрирана борба срещу вредителите по селскостопански култури; квалификация: инженер-агроном; експертиза: Европейски фондове в земеделието; подпомагане на българските фермери по мерките от Общита селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) - директни плащания, в т.ч. И национални доплащания, средства за пазарна подкрепа, както и мерките от Програмата за развитие на селските райони;

499. Мая Иванова Кичева -  специалност: Молекулярна и функц. биология; квалификация: биохимик - клиничен химик; експертиза: идентификация и установяване на произход на животински видове; определяне пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генно-модифицирани организми, с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни, касаещи описаното в този раздел

500. Мишо Иванов Мацанков -  специалност: Електротехника; квалификация: магистър-инженер; експертиза: енергийна експертиза

501. Маник Оник Кюркчиян -  специалност: Автоматизация на производството в хранително-вкусовата промишленост; Патентно дело; квалификация: инженер по автоматизация на производството;  патентен специалист; експертиза: патентен специалист, патентно дело, лицензиран оценител на нематериални активи

502. Надя Силуанова Иванова -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: верификация на разходи по проекти, финансирани от европейски и други фондове и донори; оценка на проектни предложения, финансирани от европейски и други фондове и донори; допустимост на разходи, отчитане и изпълнение на дейности; изпълнение, мониторинг и управление на проекти, финансиране от европейски и други фондове; законосъобразност при провеждане на процедури за възлагане и избор на изпълнител; установяване на действителност на доставка на продукти, услуги и строително-монтажни работи/физически контрол на място, с цел удостоверяване на наличието на оборудването и степента на извършване/приключване на строително-монтажни работи; установяване на законосъобразността и целесъобразността на изпълнените дейности и извършени разходи, включително дали са действително извършени, точни и допустими; документиране и отчитане на проекти, финансирани от европейски и други фондове;

503. Наталия Феодорова Дрешер -  специалност: Технология а растителните мазнини и етеричните масла; квалификация: инженер-технолог; експертиза: технология на растителните мазнини и етеричните масла; забележка: технологични задачи в областта на тютюните, растителните и етерични масла, парфюмерия, козметика, миещи и перилни препарати

504. Недялка Петрова Гарова -  специалност: Биология; квалификация: биолог, учител по биология с втора специалност по химия; сурдопедагог; експертиза: сурдопедагогика и сурдопсихология

505. Николай Георгиев Костадинов -  специалност: Биотехнологични процеси; квалификация: биотехнолог; експертиза: експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства; забележка: служител на сектор БНТЛ към отдел КП при ОДМВР - Пловдив

506. Николай Гинчев Тюфекчиев -  специалност: Биохимия и микробиология; квалификация: биохимик, микробиолог със специализация вирусология; експертиза: идентификация и установяване на произход на животински видове; определяне пол на птици

507. Николай Симеонов Кисьов -  специалност: Промишлено риболовство; квалификация: инженер-механик; рибарство и аквакултури; експертиза: независим експерт консултант по рибарство, риболовно право и аквакултури

508. Петко Динчев Тороманов -  специалност: Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки.; Техн.икон.план. в к-т ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог; икономист-организатор по производството; експертиза: маркетинг и пазарна политика; реклама; оценка на пазарен дял; пазарни и ценови проучвания

509. Тенчо Петков Стоев -  специалност: Икономическа информатика; Използване и поддържане на ЕИМ; Национална сигурност и отбрана; квалификация: икономист-информатик; инженер по изчислителна техника; ; експертиза: човешки ресурси

510. Теньо Николов Манолов -  специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: контрол, управление и отчетност на програми и проекти, финансиране от оперативни програми на ЕС и/или други фондове

511. Цветана Николова Николова -  специалност: Стоматология; квалификация: обща стоматология;; експертиза: експертиза по медицински документи; експертиза за усложнения от неправилно лечение на зъбите и неправилно изработени ортопедични конструкции и травматични увреди в челюстната област и зъбите;

512. Цветелин Кирилов Иванов -  специалност: Икономика - бизнесадминистрация; квалификация: икономист; експертиза: митнически режими и процедури, мерки на търговската политика, Инкотермс 2000, Интарстат и международен автомобилен транспорт

513. Чавдар Илиев Косев -  специалност: Земеустройство; квалификация: инженер земеустроител; експертиза: хидроложки експертизи; оценка на риска от наводнения на изградени язовири; оценка на безопасна експлоатация на изградени язовири в експлоатация; оценка на аварийните планове на язовири, водоеми и корекции; мониторинг на изброените експертизи

514. Чавдар Симеонов Пантев -  специалност: Агроинженерство-агроекология; Финанси;; квалификация: инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн;; експертиза: външно и вътрешно озеленяване

515. Юлиян Димитров Македонски -  специалност: Архитектура; квалификация: архитект, пълна проектантска правоспособност; експертиза: Планове за регулация; Планове за застрояване; Работни устройствени планове;