Вещи лица

С П И С Ъ К

НА ВЕЩИ ЛИЦА

 

От комисията по чл.401 /1/ от ЗСВ при ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ

за 2017 година

 

публикуван в ДВ брой 16 от 17.02.2017 г.

 

  1.Клас „Криминалистични експертизи“

1. Ангел Начев Калайджиев- криминалистични експертизи;

2. Валентин Тодоров Кирков-Експерт по криминалистически експертизи, криминалистични експертизи;

3. Васко Петров Божев- криминалистически експертизи, дактилоскопни;

4. Веселин Атанасов Бакалов-  трасологични експертизи;

5. Генадий Раднев Коев- криминалистически експертизи, дактилоскопни;

6. Георги Костадинов Мандов- криминалистически експертизи, химични;

7. Георги Филипов Маровски- криминалистически експертизи, дактилоскопни;

8. Димитър Георгиев Кордев- криминалистически експертизи, дактилоскопни;

9. Димитър Запрянов Димитров-биолог, криминалистически експертизи, съдебно-медицинска експертиза на вещ.д-ва;

10. Емил Тинков Чалмов-почеркови,техн. изсл. на док., криминалистически експертизи;

11. Здравко Любенов Лазаров- криминалистически експертизи, дактилоскопни;

12. Иван Добрев Ганчев-експерт криминалист, всички видове криминалистични експертизи;

13. Иван Евгениев Александров- криминалистични експертизи, съдебно-балистични експертизи;

14. Иван Крумов Димитров-мл. експерт криминалист, дактилоскопни;

15. Иван Тодоров Драгнев- криминалистични експертизи;

16. Ивко Пенков Иванов-техническо изследване на документи, фрактодиагностични и металографически – трасологични експертизи, графологически–дефектоскопски експертизи;

17. Иво Бончев Чолаков-Академия на МВР-  противодействие на престъпността, почеркови и криминалистически експертизи;

18. Йовко Георгиев Зенков-  криминалистични експертизи;

19. Йордан Павлов Иванов-дактилоскопни, криминалистически експертизи;

20. Кирил Петров Стоянов-експерт криминалист, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи,  съдебно-балистични експертизи;

21. Кръстьо Георгиев Гаджев-графолог, криминалистически експертизи, техн.изследване на документи;

22. Мариана Николова Николова-  криминалистични експертизи;

23. Марин Богданов Тарев-  боеприпаси;

24. Марин Иванов Кръстанов-  криминалистични експертизи;

25. Мария Стефанова Тимова-  дактилоскопични експертизи;

26. Милена Йорданова Стойчева-химични, криминалистически експертизи;

27. Мирослав Димитров Саханджиев-почеркови,техн. изсл. на док., криминалистически експертизи;

28. Неделчо Атанасов Шопов-  дактилоскопични експертизи;

29. Неофит Неофитов Крумов-дактилоскопни, криминалистически експертизи;

31. Николай Георгиев Костадинов-генно и клетъчно инженерство, криминалистически експертизи;

32. Николай Илиев Козумов-  трасологични експертизи,  съдебно-балистични експертизи;

33. Николай Стоянов Балевски-физика, криминалистически експертизи, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи, почеркови експертизи; техническо изследване на документи; балистични експертизи; трасологически експертизи;

34. Пенчо Иванов Кирилов-химични, криминалистически експертизи;

35. Пеньо Николов Пенев-  боеприпаси;

36. Петко Костадинов Ламбрев-дактилоскопни, криминалистически експертизи;

37. Петър Йозов Изевков-  криминалистични експертизи;

38. Петър Йорданов Стоянов-биолог, криминалистически експертизи, трасологични, балистични;

39. Петър Лалев Муратев-  трасологични експертизи;

40. Пламен Петров Каназирев-  криминалистични експертизи;

41. Росен Георгиев Генчев-  криминалистични експертизи;

42. Сава Ангелов Симеонов-инженерна физика,  криминалистични експертизи на писмени доказателства, почеркови,техн.изсл. на док.;

43. Сашо Павлов Атанасов-юрист-експерт криминалист,  криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи;

44. Стоимен Георгиев Георгиев- криминалистически експертизи, трасологични, балистични;

45. Стоичко Дойчев Дойчев-Магистър ДВГ,  Разузнавач/ Експертно криминалистическа дейност/ към Факултет "Полиция", съдебно - почеркова експертиза; техническо изследване на документи;

46. Стойко Росенов Вранчев-криминалист, сектор Дактилоскопия, криминалистически експертизи, дактилоскопни;

47. Стоян Илиев Бонев- криминалистически експертизи, химични;

48. Христо Николов Николов-  трасологични експертизи;

 

  2. Клас „Съдебномедицински експертизи“.

49. Атанаска Точева Атанасова-невролог, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди по писмени данни;

50. Бенямин Леон Анави-патоанатом,  патологоанатомия; съдебномедицинска експертиза по писмени данни;

51. Борис Петров Шахов-спец.молекулярна биология, съдебно медицинска експертиза за установяване на родителски произход, съд.мед.експертиза за идентификация на човек;

52. Борис Христов Пеев-съдебен лекар, патоанатом,  съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди; за установяване на родителския произход.;

53. Венцислав Александров Бояджиев-  пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве;

54. Грозданка Куртева Иванова-  пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход;

56. Емил Николов Бъчваров-съдебна медицина, експертиза на труп,телесни повреди, идентификация на човек, експертиза на телесно здраве;

57. Здравка Христева Ненчева-съдебна медицина,  съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; по писмени данни;

58. Ива Маркова Маркова-  съдебна медицина;

59. Иван Христов Даскалов-съдебна медицина,  съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди;

60. Йовко Минчев Шишков-съдебна медицина,  съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.;

61. Лена Иванова Павлова-  вътрешни болести; професионални заболявания;

62. Марин Костадинов Балтов-съдебна медицина,  съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди;

63. Мария Георгиева Кумчева-  съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве;

64. Мая Иванова Кичева-специалист по молекулярна биология, съдебно-медицински експ. за установяване на родителски произход и мед.експ. за идентификация на човека;

65. Милена Панайотова Петкова-  кожни и венерически болести;

66. Николай Гинчев Тюфекчиев-специалист по молекулярна биология, медиц.експ. За установяване на родителски произход, експ. за идентификация на човек при която се налага използване на ДНК /генетичен/ анализ със съвременни молекулярно-биологични техники;

67. Саша Александрова Запрянова-  съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве;

68. Светлозар Спасов Спасов-  съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.;

69. Тодор Стоянов Добрев-съдебна медицина,  съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди;

71. Янко Тодоров Илиев-вътрешни болести, токсикология, клинична токсикология, здравен мениджмънт,  съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве; клинична токсикология и вътрешни болести;

 

  3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“.

 

73. Ангел Добринов Ангелов-магистър по психология, съдебно психологична експертиза;

74. Владимир Петров Кръстев-съдебна психология и психиатрия,  съдебно-психиатрична и съдебнопсихологична експертиза;

75. Даниела Атанасова Ковачева-  съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни;

76. Диана Иванова Толева-приложна психология; съдебна психология, съдебна психологична експертиза; съдебна психолого - психиатрична експертиза;;

77. Елена Михайлова Иванова-Генова- съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни;

78. Лилия Атанасова Стойчева-Психология, съдебно-психологична експертиза;

79. Людмила Борисова Шекерева-  съдебнопсихологична експертиза;

80. Манол Николов Манолов-Психология, съдебно-психологична експертиза;

81. Маргарита Панова Панова-  съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни;

82. Мариана Георгиева Господинова-психология, психиатрия,  съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни;

83. Мария Даткова Гърбучкова- психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза;

84. Мими Михайлова Тошева-Мазнева- психология, съдебно-психологична експертиза;

85. Надежда Христова Порязова-психология, психиатрия,  съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни;

86. Олга Валентиновна Димитрова-психология, психиатрия,  съдебнопсихологична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни;

87. Пламен Ангелов Цоков- психология, съдебно-психологична експертиза;

88. Райна Цветкова Димитрова- психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза;

90. Фани Бойкова Палуйкова-Приложна социална психология, съдебно-психологична експертиза, специалист съдебна психология, приложна психология и психотерапия;

 

  4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“.

92. Александра Николова Маринова-стокознание , съдебно-стокова експертиза;

93. Ана Александрова Скерлетова-финанси,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

94. Ана Дончева Желязкова-икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;

95. Ангел Димитров Гъров-магистър по счетоводство, счетоводна отчетност,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

96. Ангел Димитров Димитров-организация на производството и управление на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза;

97. Андрей Бонев Дочев-счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи;

98. Анелия Желязкова Спиртова-счетоводство и контрол,  съдебно-счетоводна експертиза;

100. Анна Ангелова Цветанова-икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;

101. Анна Антонова Карамелова-икономика, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

102. Анна Георгиева Славова-икон.на вътр.търговия и реклама, съдебно-счетоводна и финансово икономическа експ.,съдебно-стокова експ.;

103. Анна Сергеевна Лозанова-Финанси и кредит, съдебна финансово-икономическа експертиза;

104. Антония Генчева Гешева-счетоводство и контрол, счетоводни експертизи;

105. Ася Илиева Кацарова-Финанси, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

106. Блага Романова Димитрова-счетоводство и анализ, съдебно-счетоводна експертиза;

107. Благой Иванов Порязов-икономист по вътрешна търговия, съдебно-икономически и финансово-икономически, стокови експертизи;

108. Богдан Павлов Траков-счетоводна отчетност, съд.счетоводни и съд.икономически;

109. Борис Владимиров Арнаудов-макроикономика, съдебно-счетоводна експертиза;

110. Боян Йорданов Войводов-икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експ.;

111. Васка Иванова Андреева-Финанси, съдебно-счетоводна експертиза;

112. Валентин Иванов Иванов-счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза;

113. Валентина Методиева Шиева-счетоводство и анализ,  съдебно-счетоводна експертиза и съдъдебно-фининансово-икономическа;

114. Валентина Христова Баненкина-управление и планиране на народното стопанство,  съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза;

115. Вангел Янев Биков-застрахователно дело, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експ.;

116. Ваня Ченкова Смокова-счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна и финансово икономическа експ.;

117. Василка Велева Рабаджийска-ИУС, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа експ.;

118. Велика Георгиева Палевска-икономист,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

119. Величка Иванова Такова-икономист - счетоводител, съдебно - счетоводна експертиза;

120. Величка Петкова Йорданова-финанси,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

121. Величка Цончева Бояджиева-счетоводна отчетност и контрол,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

122. Венета Йорданова Богданова-ОПОИИ, съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокова експ.;

123. Венета Петрова Томова-икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводство и контрол,  съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза, с разрешение за достъп до КИ "СС", валидно до 24.02.2017 г.;

124. Вера Андреева Гавраилова-публична и стопанска администрация, одит в публичния сектор,  съдебно-счетоводна експертиза;

125. Весела Иванова Добрева-икономист,  съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

126. Весела Иванова Колева- счетоводство и контрол; счетоводство на финансовите предприятия; международни икономически отношения,  съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

127. Весела Кирилова Грозева-Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

128. Весела Панайотова Атанасова-Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза ;

129. Весела Стоянова Казашка-счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

130. Веселина Коцева Пейчинова-счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза;

131. Веселка Георгиева Иванова-корпоративни финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза;

132. Вилиана Александрова Панчева-Финанси, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

133. Виолета Стоянова Кокова-счетоводна отчетност,  съдебно-счетоводна експертиза;

134. Върбинка Николова Рогова-счетоводство и контрол; икономика - бизнес администрация, съдебно-счетоводна експертиза;

135. Вяра Ганева Минева-икономист-счетоводител,  съдебно-счетоводна експертиза;

136. Габриела Торос Папазян-Макроикономика, съдебно-счетоводна експертиза;  съдебна финансово-икономическа експертиза;

137. Гавраил Димитров Фалков- счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза;

138. Галя Георгиева Стоянова-счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза;

139. Георги Атанасов Хаджийски-организация и обработна на икономическа информация, счетоводство на пазарната икономика,  съдебно-счетоводна експертиза;

140. Георги Колев Петров-икон.финансист, финансово-икономическа експ., одитиране;

141. Георги Колев Траков- счетоводни експертизи и финансови анализи, съдебно-счетоводна експертиза;

142. Георги Николаев Мумджиев-икономист,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

143. Данчо Тодоров Коруев-счетоводство и контрол, съдебно-икономически експ.;

144. Димитринка Вълкова Беевска-икономист,  съдебно-счетоводна;

145. Димитър Георгиев Гаджуров-счетоводство и контрол,  съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-стокова експертиза;

146. Димитър Георгиев Димитров-икономист,  съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-иконочмическа експертиза;

147. Димитър Георгиев Йорданов-счетоводство и контрол,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

148. Димитър Крумов Стоилов-счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни, финанс.иконом. ;

149. Димитър Лазаров Николов-счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

150. Димитър Стойчев Хаджиев-машини и апарати за химическата и хранителната промишленост, финанси,  съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

151. Димка Петрова Казанджиева-икономика и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни и  финансово-икономическа експ. ;

152. Доброслава Желязкова Сидерова-счетоводство и контрол, банково счетоводство,  съдебно-счетоводна експертиза;

153. Донка Иванова Петрова- експерт-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;

154. Донка Иванова Стойчева-счетоводство и контрол,  съдебно-икономически експертизи;

155. Донка Николова Ненова-Икономика и управление на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

156. Дора Димитрова Чипилова- счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

157. Дора Любенова Гърчева-счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни,съдебно-фин.иконом.финанси и кредит,съдебно-стокови експ.;

158. Дочка Петкова Георгиева- отписан от 02.12.2016 г.;

159. Евгения Василева Караиванова-Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

160. Евгения Георгиева Мирчева-Икономист счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

161. Екатерина Владимирова Маврудиева-счет.и контрол, финансов анализ и контрол, счетоводни експертизи;

162. Екатерина Стоянова Христова-застрахователно дело, икономика, организация и заплащане на труда,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

163. Елена Петрова Шишкова-счетоводна отчетност, Съдебно счетоводна,финансово-икономическа и съдебно стокова експ.;

164. Елена Тодорова Диварова- счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

165. Ели Петрова Иванова-счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи;

166. Елисавета Любомирова Гайдарова-макроикономика, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

167. Жана Петрова Величкова-икономика; планиране и отчетност на промишлеността и строителството, съдебно-счетоводна експертиза;

168. Жанета Андреева Димчева-Счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

169. Жечка Пенева Милчева-икономист-счетоводител,  съдебно-счетоводна експертиза;

170. Златка Илиева Николова- отписан 02.12.2016 г.;

171. Златка Янева Минкова-счетоводител и икономист, съдебно-икономически експертизи;

172. Зоя Запрянова Банкова-счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа еспертиза;  съдебно-стокова експертиза;

173. Ива Александрова Иванова-Макроикономика, съдебно-счетоводна експертиза;

174. Ива Георгиева Ангелова- счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

175. Ива Рангелова Атанасова-Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

176. Иван Григоров Петрунов-счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

177. Иван Тодоров Демерджиев- икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;

178. Иван Тодоров Станчев-икономика на интелектуалната собственост, икономически експ.,без счетоводни експертизи;

179. Иванка Ангелова Христева- икономист-счетоводител, съдебно-икономически експ. ;

180. Иванка Стоева Генова-счетоводство и контрол, маркетинг; строителство и архитуктура,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

181. Илина Георгиева Йоткова-финанси, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

182. Илия Видолов Рашков-икономист - счетоводител, съдебно - счетоводна експертиза;

183. Илия Георгиев Ценов-финанси и кредит, съдебно-счетоводна,съдебно финансово-икономическа, съдебно стокова експ.;

184. Илия Иванов Попов-икономика на строителството, съдебно-счетоводни експертизи в отрасъл "строителство";

185. Илия Петров Тонов-счетоводство и анализ, съдебно-счетоводна експ.;

186. Илияна Илиева Иванова-счетоводство и контрол, съдебно счетоводни експ.;

187. Ирина Николаева Стоянова- икономика и управление на индустрията; макроикономика, съдебно-счетоводна експертиза;

188. Йордан Василев Кондов-Организация на производство и упр.в пром., съдебно икономически експертизи, съдебно-стокова експертиза;

189. Йорданка Атанасова Зекова-Икономика, организация и управление на селското стопанство, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

190. Йорданка Петрова Павлова-счетоводство и контрол,  съдебно-счетоводна експертиза;

191. Йорданка Танева Василева-Икономист-счетоводител-стоковед; Икономика и управление на селското стопанство, съдебна финансово-икономическа експертиза, финанси и кредит;

192. Калин Александров Найденов-икономист - финансист, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза, с разрешение за достъп до КИ "Секретно", валидно до 17.08.2018 г.;

193. Камелия Николова Николова-счетоводство и одит,  съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза;

194. Камен Каменов Пехливанов-стопанско управление, съдебно икономически експертизи;

195. Катя Аргирова Костова-икономист,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

196. Катя Иванова Димитрова- икономика на вътрешната търговия, съдебно-счетоводна експертиза;

197. Катя Лазарова Джонова-икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, бюджетно счетоводство,икономика и управление на строителството,счетоводство и контрол;

198. Катя Младенова Милева-Счетоводство и анализ, съдебно-счетоводна експертиза; ;

199. Кета Ангелова Дечева-стокознание, съдебно-икономически, финансово-икономически, съдебно-стокови експ.;

200. Кети Стефанова Найденова-счетоводство и контрол, съдебно счетоводни експертизи;

201. Кина Кръстева Иванова-счетоводна отчетност,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

202. Константин Делов Писков-доктор по икономика, съдебно-икономически експертизи;

203. Лилия Младенова Миланова-счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна, финансово-иконом. и съдебно-стокова експ.;

204. Лиляна Йорданова Христева-икономика и мениджмънт, съдебно-стокова експертиза;

205. Любен Георгиев Костов-Финанси; счетоводство и контрол;, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза ;

206. Любомир Алексиев Баталов-инжерен по автомобили, трактори и кари; аграрна икономика; маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза;

207. Любомир Цветков Йотов- международни икономически отношения; митническа и външнотърговска дейност; митнически режими и процедури; митнически информационни системи, съдебно-икономически експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат;

208. Людмила Ангелова Арменова-счетоводна и финансова дейност, съдебно-икономически експертизи;

209. Людмила Георгиева Стоянова-счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза;

210. Людмила Любенова Гайдарова-икономика и организация на производството и управлението в строителството, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза;

211. Магдалина Петрова Вълкова-икономист, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

212. Маргарита Ангелова Апостолова-счетоводна отчетност, математика,  съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

213. Маргарита Георгиева Бойкова-финанс.кред.застр., съдебно финансова икономическа експ., съдебно счетоводна и осигурителна експертиза;

214. Маргарита Илиева Топузова- счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

215. Мариана Георгиева Аргирова-счетоводна отчетност,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

216. Мариана Димова Ангелова-маркетинг и планиране; икономическа педагогика, съдебно-счетоводна, съдебно - стокова и съдебно - финансова експертиза;

217. Мариана Иванова Христева-Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;  съдебно - стокова експертиза;

218. Марин Ивелинов Бъчваров-икономика и предприемачество, съдебно счетоводна, финансово-икономическа, стокова експ.;

219. Маринка Йорданова Веселинова-агроном, лозаро-градинар, счетоводител; финансово-икономическа експертиза в селското стопанство; съдебно-стокова експертиза в селското стопанство - растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика;

220. Мария Ангелова Димитрова-счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна и съдебно фин.икономическа експ.;

221. Мария Ангелова Христова- статистика; корпоративни финанси., съдебно-икономически експертизи;

222. Мария Борисова Гърбева-икономист - счетоводител, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

223. Мария Георгиева Атанасова-счетоводна отчетност, съдебно счетоводни експертизи;

224. Мария Георгиева Вълчева-счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи;

225. Мария Жорес Димова-счетоводство и финанси,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

226. Мария Иванова Деянова-счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза;

227. Мария Иванова Тончева-Чочева-икономист,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

228. Мария Кръстева Божилова-финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза;

229. Мария Павлова Гюрова-икономика на строителството, съд.счетоводни и финансово икон. експ.;

230. Мария Рашкова Шопова-икономика на търговията, агроикономика,  съдебно-счетоводна експертиза;

231. Мария Христова Мърхова-маркетинг и мениджмънт, съдебно счетоводни и икономически експ.;

232. Марияна Атанасова Цветилова-икономист,  съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

233. Марияна Желязкова Трендафилова- икономика на вътрешната търговия, съдебно-счетоводна експертиза;

234. Марияна Пенчева Пенчева- икономика и управление на пром. предприятие, съдебна финансово-икономическа експертиза;

235. Мартин Радославов Райчев-магистър по счетоводство,  съдебно-счетоводна експертиза;

236. Мая Матеева Колева-политикономия, съд.счетоводни и съд.финансово икон. експ.;

237. Миглена Евгениева Атанасова-икономика и управление на индустрията, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

238. Милена Петрова Палевска-икономист-счетоводител, макроикономика, МИО, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

239. Милка Енчева Енева-технология, организация и управление на търговията,  съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

240. Мима Петрова Мирчева-икономист промишлени предприятия и счетоводител,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

241. Мирослав Георгиев Маринов-стопански и финансов контрол, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

242. Михаела Йорданова Абаджиева-счетоводство,  счетоводни експертизи;

243. Надежда Петкова Иванова-Икономист по строителството, съдебна финансово-икономическа експертиза;

244. Надка Илиева Гюзелева-икономист,  съдебно-счетоводни експертизи;

245. Надка Колева Цинигарова-счетоводство и контрол, оценки на недв. имоти и търговски предприятия;

246. Надя Силуанова Иванова-Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

247. Наталия Александрова Рускова-счетоводство и контрол,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

248. Наталия Бориславова Петрова-икономика на транспорта; организация и управление на производството в транспорта, съдебно икономическа експертиза;

249. Невена Младенова Назарева-Икономика на туризма, съдебно-счетоводна експертиза, икономист;

250. Недялка Георгиева Герджикова-експерт счетоводител, счетоводство и контрол,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

251. Нелияна Илиева Иванова-счетоводство и анализ, съдебно-икономически експ. ;

252. Ненка Пенчева Пирянкова-финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза;

253. Ненчо Петров Лазаров-счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

254. Николай Живков Славов-икономист, съдебна финансово - икономическа експертиза ;

255. Николай Митков Николов-икономист-финансист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

256. Николай Михайлов Груев-икономист,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

257. Николай Рангелов Кънчев-счетоводство и контрол,  съдебно-счетоводна експертиза;

258. Николай Стефанов Ненков-счетоводна отчетност, съдебно-икономическа експертиза;

259. Николай Стоянов Шумански-счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза;

260. Николай Юриев Андонов-счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експ.;

261. Николинка Енева Имандиева-счетоводна отчетност, съдебно счетоводни експ.;

262. Нина Димитрова Атанасова-счетоводна отчетност на промишлеността,  съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

263. Огнян Тодоров Кънчев- икономика и управление на промишленото производство, съдебно-икономическа експертиза;

264. Павлина Иванова Йорданова-Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

265. Пенка Ганчева Петрова- експерт-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;

266. Пенка Димитрова Дженкова- счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

267. Пенка Стоянова Младенова-счетоводство и контрол, съд.счетоводна и фин.-икономическа експертизи ;

268. Пенка танова Иванова-икономист-счетоводител, съдебно-икономически експертизи;

269. Петко Динчев Тороманов-инженер технолог по хранително-вкусова промишленост; технолог машиностроене; икономика-управление на промишлеността,  съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; маркетингови проучвания и пазарна политика;

270. Петърчо Велизаров Миков-Стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; ;

271. Петя Величкова Койнова-счетоводство и контрол, стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

272. Петя Георгиева Манева-счетоводство и контрол, счетоводна,фин.икономическа и стокова експертиза;

273. Петя Добрева Стоилова-аграрна икономика, съдебно-икономическа експертиза;

274. Пламен Вълчев Колев-счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

275. Пламен Николов Краевски-стопанско управление, стоково-оценъчни експертизи;

276. Пламен Петров Пешлеевски-счетоводство и контрол,  съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза;

277. Полина Димитрова Кавръкова-Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

278. Радко Петров Петров-счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

279. Радко Стоянов Калапанков-счетоводна отчетност; организация, планиране и управление на промишлеността - профил машиностроене и корабостроене; организация на стопанските дейности,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

280. Радостина Георгиева Никодимова-Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

281. Роза Стефанова Анастасова-счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

282. Росица Николова Генчева-счетоводство и контрол, съдебно-икономически,финансово-икономически,съдебно-стокови експ., оценител на търговски предприятия и вземания;

283. Росица Руменова Димитрова-счетоводство и контрол, съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;

284. Росица Тодорова Страхинова-икономист - счетоводител, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; ;

285. Румен Минков Минков-свободна професия-консултатнт, Съд.счетоводни, фин.икономически, стопанско управление;

286. Румяна Тодорова Бъчварова-технология на машиностроенето, икономика на промишлеността,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

287. Светлана Илиева Геренска-икономист,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

288. Светослав Юлиев Славов- икономика и организация на труда, съдебно-икономическа експертиза;

289. Слави Радуилов Николов-икономика и управление на транспорта,  съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; транспортно-икономически експертизи;

290. Станимира Петрова Сакутска-счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия,  съдебно-стокова експертиза; съдебна инженерно-техническа експертиза;

291. Станимира Стефанова Дачева-счетоводство и контрол,  съдебна финансово-икономическа експертиза;

292. Станислава Владимирова Петрова-счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

293. Станка Кирилова Барбутска-Финанси, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

294. Стефан Панайотов Стефанов-Икономика и управление на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

295. Стефанка Атанасова Балканджиева- счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза;

296. Стоилка Делова Танчева-финансист - счетоводител,  съдебно-стокова експертиза;

297. Стоян Димитров Кичуков-икономика на строителството,  съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

298. Стоянка Димитрова Топурова-икономист,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

299. Стоянка Рангелова Куцарова-Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;;

300. Таня Петрова Шопова-счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експ.;

301. Таня Стоянова Бачовска-икономист,  съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

303. Теменужка Огнянова Балабосова-икономист-счетоводител,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

304. Тенчо Петков Стоев-национална сигурност и отбрана, съдебно-счетоводни, финанс.иконом. и съдебно-стокови експертизи;

305. Теньо Николов Манолов-счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокова експ.;

306. Тодор Ставрев Балджияйски-счетоводна отчетност, финансово-икономически експертизи;

307. Тодора Тодорова Христова-икономика на търговията - средно образование, съдебно счетоводни експ.;

308. Тоня Стоянова Делева-счетоводство и анализ, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; ;

309. Тошко Митрев Мирчев-Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

310. Тошко Стоилов Райчев-социално икономическа информация,  съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

311. Харалан Георгиев Василев-Счетоводство и анализ, Маркетинг, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; ;

312. Христина Василева Димитрова-счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

313. Цветанка Атанасова Тотова-счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

314. Цветанка Йорданова Добрева-счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни, съдебна финансово-икономическа експертиза;

315. Цезарина Драганова Несторова-икономист - счетоводител, съдебно - счетоводна експертиза;

316. Чавдар Симеонов Пантев-Икономика, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

317. Юлия Здравкова Христева-счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експ.;

318. Янка Димчева Айвазова-счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

319. Янко Ангелов Митринжаков-организация на производството и управление на промишлеността, съдебно-счетоводни експ.;

  

5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“.

320. Агон Крикор Карагьозов-земеустройство, съдебна строително-техническа експертиза, кадастър, регулации;

321. Александър Иванов Червеняков-геодезия,фотограм. и картография , инженерно-технически;

322. Ана Петрова Гинева-техник по геодезия и картография, инж.технически експ. ;

323. Ана Савова Зайкова-строителен техник, съдебна строително-техническа експертиза;

324. Ангел Василев Първанов-  съдебна инженернотехническа експертиза; автотехническа; инженернотехнологична експертиза;

325. Ангел Петров петров-строителен инженер , строително-технически експ.;

326. Анета Спирова Тодорова-Промишлено и гражданско строителство,  съдебна инженернотехническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза;

327. Антоанета Иванова Дженева-архитект, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

328. Антон Тенев Нончев-инженер по пром. и гр. строит., строително-техническа експертиза;

329. Атанас Иванов Ангелов-строителен инженер, строително-техническа експертиза;

330. Атанас Костадинов Костадинов-Инженер по електроника, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза;

331. Атанас Петров Арапов-Технология и управление на транспорта; Машиностроене и уредостроене, съдебна инженернотехническа експертиза; автотехническа експертиза;

332. Белчо Минчев Георгиев-геодезия,фотограм. и картография , инж.техническа; строително-техническа, земеразделянето,приложната геодезия,кадастъра;

333. Бина Иванова Калчева-Христова -архитект,  съдебна инженерно-технически и строително-технически експертизи;

334. Борис Владимиров Арнаудов-електротехника, съдебно инж.-техническа;

335. Борислав Христов Миленков-Изчислителна техника; Инженер по електроника и автоматика, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза;

336. Боян Ванчев Йорданов-геодезия, кадастър, регулация проектиране (част геодезическа), съдебна инженерно - техническа експертиза;

337. Валентин Ивайлов Стоянов- електроинженер, съдебно-енергийна експертиза,  ел. снабдяване на промишлени предприятия;

338. Ванюх Ставрев Пеев-пром.топлотехника, топлотехника;

339. Васил Анатолиев Герасимов-Геодезия,  съдебна инженернотехническа експертиза;

340. Васил Василев Папучаров-строителство на сгради и съоръжения, строително-технически експертизи;

341. Васил Иванов Шарков-инж.-топлотехника, съдебно инж.-техническа-маш.инж.по топлотехника, енергийна ефективност;

342. Васил Любенов Кантарджиев-Архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза;

343. Васил Николов Карапандов-Подемно транспортни, строителни и минни машини, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, инженерно-технически експертизи по безопасност на труда;

344. Василка Тенева Станева-инженер геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза;

345. Вела Ботева Именова-строителен техник,  съдебна строителнотехническа експертиза;

346. Величка Василева Христозова-строителен техник,  съдебна инженернотехническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза,  цени и ценообразуване в строителството.;

347. Величка Георгиева Кушева-строителен техник,  съдебна строителнотехническа експертиза;

348. Величко Тодоров Колев-  авиационна техника;

349. Венцислав Борисов Ненов-строителен техник,  съдебна инженернотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза;

350. Веса Костадинова Ризова-строителен техник, съдебна строително-техническа експертиза;

351. Весела Иванова Колева- технология на металите и металообработваща техника, съдебна инженерно-технологична експертиза;

352. Веселин Благоев Симеонов-електроенергетика и електрообзавеждане, съдебна инженерно - техническа експертиза;

353. Веселин Янков Хаджиев- инженер по озеленяване, озеленяване;

354. Веселина Борисова Запрянова-инженер ПГС, финансист счетоводител,  съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза;

355. Виолета Михайлова Русинова-Калчева-  съдебна инженернотехническа експертиза;

356. Виолета Николова Кумчева-геодезия и картография,  съдебна инж.техн., геодезия и картография, строителнотехническа експертиза;

357. Виолета Тодорова Хаджиева-инженер ПГС, инженерно-техническа, инж.-технологична и строително-техническа, цени и ценообразуване в строителството;

358. Владислав Георгиев Самоходов-транспортна техника и технологии,  съдебно-автотехнически експертизи при ПТП, инженер верижни и колесни машини-машинен инженер, автомобилен транспорт;

359. Владо Илиев Илиев-Двигатели с вътрешно горене, машинен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза;

360. Галина Ангелова Драголова-промишлено и гражданско строителство, строителен инженер,  съдебна строителнотехническа експертиза;

361. Галина Тодорова Бакалска-строителен инженер,  съдебна инженернотехническа експертиза.;

362. Георги Асенов Стоименов-ДВГ, инж.технологична, техническа,автотехническа експ.;

363. Георги Атанасов Генчев-  съдебна инженернотехническа експертиза; автотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза;

364. Георги Боянов Попов-ДВГ, автотехнически и технически експ.;

365. Георги Василев Чобанов-  съдебна автотехническа експертиза;

366. Георги Иванов Генов-ДВГ,  съдебна автотехническа експертиза,  автомобили и съоръжения;

367. Георги Николов Разслабенов-геодезия, фотограметрия и картография, кадастрално-регулационни, земеразделителни,гороразделителни и всички свързани с геодезията;

368. Георги Христозов Христозов-геодезист, геодезия, фотограметрия и картография;

369. Гергана Иванова Кривошапкова-пътен инженер, транспортно планиране и проектиране,  съдебна строителнотехническа експертиза, транспортно пътно строителство, проектиране на улици, пътища, транспортни планове;

370. Григор Николов Субашев-ДВГ, автотехнически експертизи;

371. Дело Спасов Спасов-електронна техника, микроелектроника,  автотехнически експертизи;

372. Деян Атанасов Гогалчев-геодезия и картография,  геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ;

373. Диляна Недялкова Танева-  съдебна строителнотехническа експертиза;

374. Димитрийка Иванова Маринова-строителен техник,  съдебна строителнотехническа експертиза;

375. Димитър Ангелов Вълчев-строителство и архитектура, строително-техническа експертиза, незаконни строежи; обществени поръчки, договорни задължения; правила за извършване и приемане на СМР; строителни дефекти, щети; ценообразуване на СМР, сметна стойност на строежа; разплатени и действително извършени работи, надвзети суми; безопасност на тр;

376. Димитър Бонев Димитров-технология на машиностроенето,  инженернотехнически експертизи на ракетно-артилерийско въоръжение;

377. Димитър Делков Димитров-инженер ДВГ, съдебно инж.технически, съд.автотехнически експертизи;

378. Димитър Петков Калеков-икономика и организация на строителство, строително-технически еспр.;

379. Димитър Спасов Колчев-геодезия,фотогр-аметрия и картография, инженерно-технически експ.;

381. Димитър Тодоров Бришимов- отписан 06.12.2016 г;

382. Димитър Тодоров Димитров-изчислителна техника и информ. технологии, приложна математика, компютърно-техническа експ.;

383. Диян Георгиев Стойчев-строителство на сгради и съоръжения, инж.техническа, строително-техническа;

384. Драголюб Иванов Делчев-Комуникационна техника и технологии, Информационна сигурност, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза;

385. Евгения Димитрова Лозанова-инженер земеустроител, съд.строително-технически експертизи, кадастър,регулации и вертикално планиране,строителен контрол,благоустрояване и екология;

386. Евелина Ценова Панчева-организация на производството и управление на промишлеността, съд.строително-технически експертизи;

387. Елена Ангелова Ковачева-инженер по промишлено и гражданско строителство, техническа експертиза;

388. Елена Георгиева Димитрова-  геодезист;

389. Елена Иванова Атанасова - Електроенергетика, съдебно-енергийна експертиза, електроинженер;

390. Емилия Василева Шидерова- геодезия,  картография и кадастър;

391. Запрянка Дякова Райчева-машинен инженер, автоматизация на дискретното производство;

392. Здравко Георгиев Ранделов-строителен инженер - конструкции, проектиране,  инженернотехнически и строителнотехнически експертизи;

393. Златка Йорданова Генова- строителен инженер,  инженернотехнически и строителнотехнически експертизи;

394. Зоя Янева Георгиева- промишлено и гражданско строителство,  инженернотехнически и строителнотехнически експертизи;

395. Иван Василев Запрянов-геодезия, фотограметрия, картография, кадастрално - регулационни планове и карти, кадастър, устройствени планове, земеразделяне, приложна геодезия, съдебна инженерно - техническа експертиза;

396. Иван Георгиев Стойков-Кибернетика на електрически системи, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза, телемеханизиране и телекомуникации на ел. централи, ел. подстанции в електроенергетиката;

397. Иван Кирилов Шопов-строителен инженер,  съдебна инженернотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза;

398. Иван Любенов Атанасов- машинен инженер селскостопански машини, съдебна инженерно-техническа експертиза;

399. Иван Николаев Кузов-електроенергетика и електрообзавеждане, електрообзавеждане, електробезопасност за слаботокови инсталации,мрежи и системи за ниско,средно и високо напрежение,проектиране;

400. Иван Николов Иванов-Топлинна и масообменна техника; Икономика и управление на патентно лицензионна дейност;, съдебна инженерно-техническа експертиза (енергийни експертизи), представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели прид Патентно ведомство на РБългария; представител по индустриална собственост - марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентно ведомство на РБългария;

401. Иван Николов Петров-Социално и застрахователно дело, съдебна автотехническа експертиза;

402. Иван Пенев Пенев-инженер по радиоелектроника, съдебно-техническа експертиза;

403. Иванка Стоева Генова-счетоводство и контрол, маркетинг; строителство и архитуктура,  строителнотехническа експертиза;

404. Ивелин Любенов Бъчваров-електроинженер, съдебно инж.технически експертизи, съд. инж.технологически експ.;

405. Ивко Пенков Иванов-технология на металите и металообработва-щата техника, приложна микроскопия , фрактодиагностични автотехнически,  пожаротехнически и строителнотехнически експертизи;

406. Илия Григоров Димитров-инженер ДВГ, автотехнически експертизи, с достъп до КИ "Поверително";

407. Илия Иванов Въчонов-геодезия, фотограметрия и картография, техническа експертиза;

408. Йовка Василева Начева-транспортно и жп строителство, транспортно строителство и строителни конкрукции, контрол на строителството;

409. Йовка Иванова Гудева-средно обр.- строителство и архит., съдебно строително-техническа експертиза;

410. Йордан Йосифов Хамбарлийски-пром.и гр.строителство, инженерно-технически и строително-технически експ.;

411. Йордан Колев Кюмюрджиев-строит.инж-хидромелиоративно строителство, строително-техническа експ.;

412. Йорданка Борисова Веселинова-Водоснабдяване и канализация, магистър инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

413. Йорданка Боянова Йорданова-геодезия и картография,  съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезист, кадастър и регулация, делба ;

414. Йорданка Димитрова Ангелова-строителен инженер,  съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; технология на строителното производство;

415. Камен Павлов Гоцев-инженер ПГС,  съдебна инженернотехническа и строителнотехническа експертиза;

416. Кольо Тонев Именов-строителен инженер, геодезия и картография,  съдебна инженернотехническа експертиза;

417. Константин Атанасов Минков-автомобили и трактори - ремонт и поддръжка,  съдебна автотехническа експертиза;

418. Костадин Иванов Генев-Финанси, машини и съоръжения, инженернотехнически експертизи;

419. Костадин Тодоров Севрийски-строителен техник, строителство и архитектура, съдебна строителнотехническа експертиза;

421. Красимир Колев Дончев-инженер ПГС, строително-техническа експертиза, инж.конструктор;

422. Красин Димитров Цеков-транспортно строителство,  съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза;

423. Кремена Пейкова Манова-строителен инженер, конструктор,  съдебна инженернотехническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството;

424. Кръстан Борисов Самарджиев-  автоматизация на производството;

425. Кръстьо Атанасов Несторов- машинен инженер;

426. Лиляна Райчева Белчинова-Терзиева-строителен инженер ПГС, инженерно-технически, строително-технически;

427. Лусия Йосифова Кесова-  патенти,  изобретения и полезни модели;

428. Любенка Иванова Стоянова-геодезия и картография , специалист-геодезист, кадастър и регулации;

429. Любка Иванова Шопова-  съдебна инженернотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза; строителнотехническа експертиза;

430. Любомир Алексиев Баталов-инжерен по автомобили, трактори и кари; аграрна икономика; маркетинг и мениджмънт, автотехнически експертизи; съдебни инженерно-технически експертизи;

431. Любомир Антонов Деников-компютърни системи, компютърно-техническа експертиза;

432. Любомир Панайотов Костов-електрически централи,мрежи и системи, иженерно-технически експертизи;

433. Любомир Радославов Славчев-транспортно строителство, строителство на сгради и съоръжения, строително-техническа, инженерно-технологична експ., строителство и проектиране на всякаква пътна инфраструктура, на сгради и съоръжения,техн. и орг. на строителството, строителен и инвест. Контрол, текущ контрол  и зимно поддържане,(ISO)в строителството и др.;

434. Людмила Методиева Ангелова-Цанова- архитект, инженерно-техническа, инж.-технологична и строително-техническа;

435. Людмила Христова Лендрова-Енева-строителен инженер ПГС, съдебна инженерно-техническа експертиза;  инженерно-технологична експертиза;  строително-техническа експертиза; технология на строителното производство;

436. Малин Атанасов Калеников-геодезия и картография - средно образование, геодезия и картография;

437. Маргарита Розалинова Салчева-геодезия, фотограметрия и картография, експ.свързани с кадастър и регулация;

438. Мариана Петрова Боянова-строителен инженер ВиК, проектиране и ценообразуване в строителството - ВиК;

439. Марийка Апостолова Георгиева-строителен техник,  съдебна строителнотехническа експертиза;

440. Мария Борисова Рускова-строителен техник,  съдебна инженерно-техническа експертиза;

441. Мария Кирилова Тодорова-инженер геодезист, инженерно-техническа експертиза;

442. Мария Петрова Бойчева-Димитрова-мебелен инженер, инженерно-техническа експертиза;

443. Мария Петрова Михайлова-строителство и архитектура,  съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза;

444. Маруся Николаева Марина-строителен инженер, специалност "Пътно стоителство"; проектиране и строителство на улици, пътища, пътна инфраструктура, организация на движението, съдебна инженерно - техническа експертиза; съдебна строително - техническа експертиза;

445. Мая Христева Янакиева-агроном, строителство и архитектура,  съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза;

446. Методи Найчев Консулов-инженер , инженерно-технически, компютърно-технически;

448. Михаил Владимиров Харковски-машинен инженер, ДВГ, автомобили, трактори, зем.техника,горска техника,пътно-строителна техника, експ. по ПТП;

449. Недка Петкова Стефанова-строителен техник, геодезист, инженерно-техническа;

450. Недялко Рашков Рашков-  пожарна безопасност;

451. Нейко Гаврилов Ангелов-  технолог на самолето- и вертолетостроенето;

452. Нели Иванова Сотирова- автоматизация на производството;

453. Нелияна Илиева Иванова-електроснабдява-не и ел. обзавеждане, инженерно-технически експ.;

454. Никола Иванов Кирин-архитект, строително-техническа експертиза;

455. Никола Райчев Бадев-  земеустройство;

456. Николай Запрянов Писанов-  противопожарна техника и безопасност,  специалист В и К;

457. Николай Стоянов Сотиров- инженер геодезист, инженерно-техническа експертиза;

458. Николай Танев Николов-геодезия, кадастър и устр.планове,  инженер-земеустроител;

459. Нина Ганчева Демирева-Иванова-инженер по пром. и гр. строит., експерт по недв.имоти, ремонт и обследване за енергийна ефективност на сгради;

460. Онник Харутюн Таракчиян- изчислителна техника, компютърно-техническа експертиза;

461. Панайот Йонков Чепилски-пожарна и аварийна безопасност,  противопожарна техника и безопасност,  специалист В и К;

462. Параскева Димитрова Миленкова-архитект,  съдебна строителнотехническа експертиза;

463. Пенка Желязкова Цакова-инженер по пром. и гр. строит., съдебно строително-техническа експертиза, инж.технически експертизи;

464. Петка Георгиева Ангелова- архитект, строително-техническа експертиза;

465. Петко Динчев Тороманов-инженер технолог по хранително-вкусова промишленост; технолог машиностроене; икономика-управление на промишлеността,  съдебни инженернотехнологични експертизи;

466. Петко Енев Митев-специалист ПГС-конструкции, инженерно-технически експ.;

467. Петко Койчев Семов-машинен инженер, инженер ДВГ,  съдебна автотехническа експертиза;

468. Петър Любенов Равелов-  съдебна инженернотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза;

469. Петя Иванова Златкова-строителен техник,  съдебна строителнотехническа експертиза;

470. Пеша Станчева Тодорова- техник – геодезия, картография и мелиорации, инженерно-техническа експертиза;

471. Пламен Димитров Гърбов-военен инженер по технология на строителството, инженерно-техническа и строително-техническа експ. ;

472. Пламен Желев Желев-строителен инженер, ПГС, профил конструкции,  съдебна строителнотехническа експертиза;

473. Пламен Иванов Кривошапков-инженер ПГС, конструкции на сгради и съоръжения,  съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза;

474. Пламен Стефанов Петров-машинен инженер, съдебно инженерно-технически,автотехнически, инженерно-технологични експертизи;

475. Поля Петрова Любенова- строителен инженер, инженерно-техническа експертиза;

476. Ради Христов Ганев-техника и технология на взривните работи, съдебна взривотехническа експертиза; техника и технология на взривните работи; взривни вещества, съдебна пожаротехническа експертиза; съдебна експертиза по бойни припаси и въоръжение, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 28.04.2018 г.;

477. Радка Ангелова Палазова-строителен инженер,  съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза;

478. Радка Станилова Димитрова- двигатели с вътрешно горене, автотехническа експ.;

479. Радко Стоянов Калапанков-счетоводна отчетност; организация, планиране и управление на промишлеността - профил машиностроене и корабостроене; организация на стопанските дейности, строителнотехническа експертиза;

480. Райна Борисова Паунова-строителен инженер ПГС,  съдебна инженернотехническа експертиза;

481. Росица Славчева Манова-  съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза;

482. Румен Любенов Мишков-  отписан 24.11.2016 г.;

483. Румен Николов Лемберов-строителен инженер,  съдебна инженернотехническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза , цени и ценообразуване в строителството;

484. Румен Николов Спасов-ПГС, инженерно-технически експ.;

485. Румяна Ангелова Иванова-Николова-архитект, инженерно-техническа експертиза;

486. Румяна Богданова Кирова-инженер по транспортно строителство,  съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза - транспортна инфрструктура и комуникации; цени и ценообразуване в строителството;

487. Румяна Тодорова Бъчварова-технология на машиностроенето, икономика на промишлеността,  инженернотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза;

488. Румяна Христова Славкова-инженер металург (черни метали); икономика на промишлеността,  съдебна инженернотехническа експертиза ;

489. Светлин Емилов Уручев- отписан 02.12.2016 г.;

490. Светослав Иванов Фъсов- архитект, строително-техническа;

491. Свилен Николов Пешев- инженер по пътно строителство, инженерно-техническа експертиза;

492. Северина Тихомирова Батинкова-Строителен техникум, Геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, геодезия, кадастър и регулация, кадастрални и регулационни планове; специалист по ПУП, ПЗР, ЗУТ;

493. Серьожа Лазаров Даскалов-ДВГ, автотехнически експертизи на ПТП;

494. Снежанка Георгиева Боцева-строителен инженер, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор , съдебна инженерно - техническа експертиза;

495. Ставри Анастасов Бакалов-Транспортна техника и технологии, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза;

496. Станимир Михайлов Карапетков-инженер механик, идентификация на ПТП, биомеханика, инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза;

497. Стела Цонева Божинова-строителен инженер ПГС, инженерно-техническа;

498. Стефан Каменов Мутафчиев-организация и управление на транспорта; машиностроителни технологии и производствена техника, съдебна инженернотехническа; автотехническа; инженерно-технологична експертиза;

499. Стефан Петров Жеков-строителен инженер ПГС,  съдебна строително-техническа експертиза;

500. Стефка Стойчева Караманова-архитект, съдебна инженернотехническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза;

501. Стоичко Дойчев Дойчев-Магистър ДВГ,  Разузнавач/ Експертно криминалистическа дейност/ към Факултет "Полиция",  автотехнически експертизи;

502. Стоян Димитров Мишинев-  комуникационна техника и технологии;

503. Стоян Кирков Кирков-инж. ВиК, съдебно инж.-техническа, съдебно строително-техническа експертиза-външни улични ВиК мрежи и съоръжения,помп.станции, хидрофори,конструкт.,част към тях,сградни ВиК инсталации,пожаро-защитни водни спринклерни и дренчерни системи;

504. Стоян Манов Стоянов-инженер геодезист, кадастър, устройствени планове геодезично проектиране;

505. Стоян Тодоров Василиев-архитект,  съдебна строителнотехническа експертиза;

506. Таня Стоянова Бачовска-машинен инженер,  инженерно-технически експертизи; строително-технически експертизи;

507. Татяна Александрова Яръмова-инженер ПГС, съдебно строително-техническа експертиза, инж.технически експертизи;

508. Теменужка Димова Грозева-строителен инженер по хидромелиоративно строителство, инженерно-техническа експертиза;

509. Теменужка Иванова Узунова- строителен техник, инженерно-техническа експертиза;

510. Тихомир Недев Георгиев-инженер геодезист, съдебна инженерно - техническа експертиза;

511. Тодор Емилов Калев-автомобилен транспорт - трактори и кари;  финанси,  съдебна автотехническа експертиза;

512. Тодор Кръстев Златков-инженер ПГС, техн.експертизи по ЗТСУ, ДРА, строително конструктивни експ.;

513. Тодор Павлов Павлов-каростроене и автотранспортна техника, инж.техн., автотехническа и инженерно-технологична експ.;

514. Трендафил Недялков Новаков-машинен инженер, автотехнически експертизи;

515. Филип Николов Чукалов-каростроене и автотранспортна техника, автотехнически експертизи;

516. Христина Йорданова Христозова-архитект, инженерно-технически, строително-технически;

517. Христо Аргиров Ставрев-  военен инж. по експлоатация на авиационна техника и технологии;

518. Христо Георгиев Полонов-инженер ПГС, инженерно-техническа експертиза;

519. Христо Иванов Рендаков-геодезия, картография, кадастър и регулация, инженерна геодезия, съдебна инженерно - техническа експертиза;

520. Чавдар Илиев Косев-  инженер земеустроител;

521. Янка Николова Ранделова- промишлено и гражданско строителство – конструкции, инженерно-технически експертизи;

522. Янна Колева Петрова-Шопова -геодезия,  фотограметрия и картография, инженерно-техническа експ.;

 

  6. Клас "Съдебно-биологични експертизи".

523. Атанас Костов Атанасов-Технология на каучука и пластмасите, инженер-химик, съдебно-екологична експертиза, екологично законодателство-ЗООС, ЗЧАВ, ЗУО, ЗВ, ЗОПОЕЩ;

524. Георги Стефанов Голев-Горско стопанство, съдебно-ботаническа експертиза; съдебно-екологична експертиза;

525. Елена Йорданова Георгиева - Арнаудова-биолог; екология, опазване на околната среда, съдебно-ботаническа, съдебно-зоологическа, съдебно-микробиологична, съдебно-ентомологична, съдебнон-екологична експертиза, екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви;

526. Маринка Йорданова Веселинова-агроном лозаро-градинар, счетоводител; съдебно-ботаническа експертиза в селското стопанство; съдебно-зоологическа/зоотехническа експертиза в селското стопанство; съдебно-ентомологична експертиза в селското стопанство; съдебно-екологична експертиза в селското стопанство;

527. Мая Иванова Кичева-специалист по молекулярна биология, съдебно-биологични експертизи;

 

  7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“.

528. Виолета Викторова Николова-Технолог по тютюна и тютюневите изделия, съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, касаещи тютюна и тютюневите изделия;

529. Георги Костадинов Мандов-инженер химик,  съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза;

530. Иван Тодоров Станчев-икономика на интелектуалната собственост, банково дело и интелектуална собственост;

531. Мая Иванова Кичева-специалист по молекулярна биология, съдебно-химическа експертиза;

532. Милена Йорданова Стойчева-  съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза;

533. Николай Петков Николов-Технолог по тютюна и тютюневите изделия, съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, касаещи тютюна и тютюневите изделия;

534. Пенчо Иванов Кирилов-химик,  съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза;

535. Петра Лозарова Недева-инженер - химик; медицинска радиационна физика и техника , съдебно - химическа експертиза; съдебна физико - химическа експертиза;

536. Ради Христов Ганев-техника и технология на взривните работи, експертизи на материали, вещества и изделия, физико-химическа експертиза, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 28.04.2018 г.;

537. Стоян Илиев Бонев- съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза;

 

  8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“.

538. Валентина Тодорова Тончева-ветеринарен лекар, съдебно ветеринарномедицински експ., инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия;

539. Васил Илиев Михов-полевъдство, специализация по селекция и производство на лозови, овощни, зеленчукови, житни и др., съдебно-агротехническа експертиза;

540. Димитър Иванов Трънгалов-агроном,  съдебно-агротехническа експертиза;

541. Донка Нанова Ватева-  полевъдство;

542. Йорданка Запрянова Атанасова- съд.икономически експертизи,съд.стокова експ. в селското стопанство, селскостоп.експертизи в раздел растиниевъдство,аграр икономика,агрономически експертизи;

543. Любомир Алексиев Баталов-инжерен по автомобили, трактори и кари; аграрна икономика; маркетинг и мениджмънт,  съдебно-селскостопански експертизи;

544. Мария Иванова Мънгова-технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, съдебно физико-химична и биохимична експ. на зърното, зърнени партиди, продуктите от преработката /брашно, грис, трици/ и тяхното съхранение;

545. Марчо Стоянов Дулев-ветеринарен лекар,  съдебна ветеринарномедицинска експертиза;

546. Мая Сергеева Тимофеева-  растителна защита;

547. Никола Стефанов Кирков-лозаро-градинарство, съдебно-агротехническа експ.;

548. Николай Симеонов Кисьов-промишлено рибарство, рибарство и аквакултури;

550. Тихомир Петров Трендафилов-Ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза;

551. Цветана Димитрова Гогалчева-агроном,  съдебна агротехническа експертиза;

552. Цветанка Хараланова Ковачева-агроном,  съдебно-агротехническа експертиза;

553. Чавдар Симеонов Пантев-Агроинженерство-агроекология; Външно и вътрешно озеленяване; Икономика,  съдебно-агротехническа експертиза и агроекология;

 

  9. "Съдебно-изкуствоведски експертизи.

554. Бистра Ангелова Колева- археолог;

555. Веселин Иванов Василев- музикална педагогика;

556. Жени Ангелова Танкова- археолог;

557. Иво Симеонов Топалилов- археолог;

558. Костадин Атанасов Кисьов- археология и нумизматика;

559. Креса Стоянова Злачева-историк, оценител на културни ценности;

560. Мая Мартинова Кютова- археолог;

561. Славка Стефанова Чернева- антично изкуство;

 

  10. Клас „Оценителни експертизи".

562. Ана Аристиева Корбетова-  оценка на стопанско имущество;

563. Ана Савова Зайкова-строителен техник, оценител на недв. имоти;

564. Антон Тенев Нончев-инженер по пром. и гр. строит., оценки на строителни обекти и имоти;

565. Атанас Костадинов Костадинов-Инженер по електроника, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза;

566. Блага Романова Димитрова-счетоводство и анализ,  оценки на недвижими имоти;

567. Борис Кирилов Гиздаков-  оценител на недвижими имоти;

568. Боряна Константинова Неделчева-  оценка на недвижими имоти;

569. Ваня Георгиева Ризова-счетоводство и анализ, макроикономика,  оценител на недвижими имоти;

570. Васил Николов Узунов-експ. по управление на недвижими имоти, изготвяне на експертни оценки на недвижими имоти;

571. Василка Тенева Станева-инженер геодезист, оценител на недв. имоти и земеделски земи;

572. Вела Ботева Именова-строителен техник, оценител на недв. имоти;

573. Величка Василева Христозова-строителен техник, оценки на недвижими имоти,  цени и ценообразуване в строителството;

574. Величка Георгиева Кушева-строителен техник, оценител на недвижими имоти;

575. Венцислав Борисов Ненов-строителен техник, пазарни оценки на движимо имущество;

576. Веса Костадинова Ризова-строителен техник, оценител на недвижими имоти и зем.земи, определяне на наеми;

577. Веселина Борисова Запрянова-инженер ПГС, финансист счетоводител, оценки на материални активи, оценител на недвижими имоти и зем.земи;

578. Виолета Тодорова Хаджиева-ПГС, оценка на недвижими имоти;

579. Владислав Георгиев Самоходов-транспортна техника и технологии, оценки на автомобили, кари и щети по тях;

580. Георги Иванов Генов-ДВГ, оценки на строително-монтажни машини,  автомобили и съоръжения;

581. Георги Николов Камбуров-земеустройство, оценка на зем.земи и недвижими имоти;

582. Георги Христозов Христозов-геодезист, оценки на недвижими имоти, определяне наемни цени за тях;

583. Даниела Ангелова Брущилска-  оценка на недвижими имоти;

584. Диляна Недялкова Танева- оценки на недв. имоти;

585. Димитрийка Иванова Маринова-строителен техник, оценител на недвижими имоти;

586. Димитър Ботев Спасов-макроикономика, оценител на недвижими имоти;

587. Димитър Желев Димитров-машинна обработка на икономическата информация, изготвяне на пазарни оценки на движими вещи и недвижими имоти;

588. Димитър Иванов Трънгалов-агроном, оценка на земземи, трайни насаждения и подобренията в тях;

589. Елена Георгиева Димитрова- оценител;

590. Елена Йорданова Георгиева - Арнаудова-биолог; екология, опазване на околната среда,  оценител на недв. имоти и зем. земи, екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви;

591. Желязка Петрова Заркова-лозаро-градинарство, оценка на земеделска земя;

592. Запрянка Дякова Райчева-машинен инженер, оценка на машини и съоръжения на оборотни и дълготрайни активи, на недвижими имоти, автоматизация на дискретното производство;

593. Иван Кирилов Шопов-строителен инженер, оценител на недв. Имоти;

594. Иван Николов Иванов-Топлинна и масообменна техника; Икономика и управление на патентно лицензионна дейност;, оценка на обекти на интелектуална и индустриална собственост, представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели прид Патентно ведомство на РБългария; представител по индустриална собственост - марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентно ведомство на РБългария;

595. Иван Тодоров Демерджиев- икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;

596. Иванка Стоева Генова-счетоводство и контрол, маркетинг; строителство и архитектура, оценка на имоти и определяне на наеми,  оценител на недвижими имоти и земеделски земи;

597. Илия Иванов Въчонов-геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недв.имоти и зем.земи, наеми,наемни цени на недв.имоти,аренди на зем.земи и други;

598. Йордан Василев Кондов-Организация на производство и упр.в пром., съдебно икономически експертизи, оценка на недвижими имоти, на търг.предприятия и вземания, земеделски земи;съдебно-стокови експ.;

599. Йорданка Боянова Йорданова-геодезия и картография, оценка на недвижими имоти - земеделски земи;

600. Йорданка Димитрова Ангелова-строителен инженер,  оценки на недвижими имоти и движими вещи и търговски дружества и вземания;

601. Йорданка Запрянова Атанасова- оценител на земеделски земи и трайни насаждения;

602. Кина Кръстева Иванова-счетоводна отчетност,  оценка на недвижими имоти, на цели предприятия и замеделски земи;

603. Кольо Тонев Именов-строителен инженер, геодезия и картография, оценител на недв. имоти;

604. Костадин Иванов Генев-финанси, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания;

605. Красин Димитров Цеков-транспортно строителство, оценител на недвижими имоти;

606. Кремена Пейкова Манова-строителен инженер, конструктор, цени и ценообразуване в строителството,пазарни оценки на недвижими имоти;

607. Креса Стоянова Злачева-историк, оценител на културни ценности;

608. Кръстьо Атанасов Несторов-  оценител на машини и съоръжения;

609. Лиляна Йорданова Христева-икономика и мениджмънт,  стоково-оценъчни експертизи;

610. Лиляна Райчева Белчинова-Терзиева-строителен инженер ПГС, пазарни оценки на недвижими имоти, ценообразуване в строителството;

611. Лора Руменова Агопян-цени и ценообразуване, оценител на недвижими имоти, цени и ценообразуване;

612. Любка Иванова Шопова- оценител на недвижими имоти;

613. Людмила Христова Лендрова-Енева-строителен инженер ПГС-конструкции, оценка на недвижими имоти и наемни цени на имоти; оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи; оценка на машини и съоръжения и наемни цени на машини;

614. Мариана Димова Ангелова-маркетинг и планиране; икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, предприятия, машини и съоръжения, и други активи; оценка на бижута и скъпоценни камъни;

615. Марийка Апостолова Георгиева-строителен техник, оценител на недвижими имоти;

616. Маринка Йорданова Веселинова-агроном лозаро-градинар, счетоводител; оценител на земеделски земи и трайни насаждения;

617. Мария Борисова Рускова – строителен техник; оценител на недвижими имоти.

618. Мария Петрова Михайлова- строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, движими вещи и земеделски земи;

619. Мая Христева Янакиева- агроном, строителство и архитектура, оценител на недв. имоти;

620. Милка Енчева Енева- Икономика, оценка на недвижими имоти и наемни цени на имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи; оценка на машини и съоръжения и наемни цени на машини;

621. Надка Колева Цинигарова- строителство и архитектура, оценки на недвижими имоти, оценки на земеделски земи и трайни насаждения, оценки на търговски предприятия и вземания;

622. Надя Ангелова Стефанова- инженер геодезист, оценки на недвижими имоти;

623. Нелияна Илиева Иванова- електроснабдява-не и ел. обзавеждане, оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата промишленост ;

624. Николай Стоянов Сотиров- инженер геодезист, оценка на недвижими имоти;

625. Петко Динчев Тороманов- инженер технолог по хранително-вкусова промишленост; технолог машиностроене; икономика-управление на промишлеността, оценка на нематериални дълготрайни активи и машини;

626. Петя Иванова Златкова- строителен техник, оценки на недвижими имоти;

627. Пламен Желев Желев- строителен инженер, ПГС, профил конструкции, оценки на недвижими имоти и наеми;

628. Пламен Иванов Кривошапков- инженер ПГС, конструкции на сгради и съоръжения, оценки на недв. имоти и определяне на наеми;

629. Пламен Николов Краевски- стопанско управление, оценка на всякакво имущество;

630. Ради Христов Ганев- техника и технология на взривните работи, оценителна експертиза на бойни припаси и въоръжение, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 28.04.2018 г.;

631. Радка Ангелова Палазова- строителен инженер, оценител на недвижими имоти;

632. Радко Стоянов Калапанков- счетоводна отчетност; организация, планиране и управление на промишлеността - профил машиностроене и корабостроене; организация на стопанските дейности, оценка на земеделски земи и подобрения върху тях;

633. Росица Николова Генчева- счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти;

634. Росица Славчева Манова- оценител на недвижими имоти;

635. Румен Николов Лемберов- строителен инженер, оценител на недвижими имоти, цени и ценообразуване в строителството;

636. Румяна Ангелова Иванова-Николова- архитект, оценител на недвижими имоти;

637. Румяна Богданова Кирова- инженер по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти и наем; оценка на цели предприятия; цени и ценообразуване в строителството;

638. Румяна Христова Славкова- инженер металург (черни метали); икономика на промишлеността, оценки на недвижими имоти, цели предприятия и земеделски земи;

639. Светлин Емилов Уручев- отписан 02.12.2016 г.;

640. Станимира Петрова Сакутска- счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия, оценки на недвижими имоти, оценки на машини и съоръжения;

641. Стефан Петров Жеков- строителен инженер ПГС, оценка на недвижими имоти;

642. Стефан Савов Варнев- инженер ДВГ, оценка на дълготрайни материални активи, на машини, съоръжения и автомобили, на машини и съоръжения,автомобили,инженер ДВГ;

643. Сукиас Онник Дердерян- инженер телекомуникационна техника, радиоелектронни устройства, оценител на недв. имоти и наеми;

644. Таня Стоянова Бачовска- машинен инженер, оценка на недвижими имоти,търговски предприятия и вземания, на машини и съоръжения;

645. Тодор Кръстев Златков- инженер промиш. и гражданско строителство, оценки на сгради, жилища и имоти;

646. Филип Николов Чукалов- каростроене и автотранспортна техника, авто-оценъчни експертизи;

647. Цветанка Хараланова Ковачева- агроном, оценител на земеделски земи и трайни насаждения;

648. Чавдар Симеонов Пантев- Агроинженерство-агроекология; Външно и вътрешно озеленяване; Икономика, оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и подобренията върху тях;

 

  11. Клас „Други съдебни експертизи“.

649. Атанас Костадинов Костадинов- Инженер по електроника, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза;

650. Валентин Ивайлов Стоянов- експерт ЗБУТ, здравословни и безопасни условия на труд, безопасност в строителството;

651. Ваньо Кирилов Сугарев- експлоатация на жп транспорт, експлоатация на жп транспорт;

652. Ваня Ганчева Русева- Технология на биопрепарати, витамини и дрожди, съдебна експертиза за технология на производството на комбинирани фуражи, технология на зърносъхранение, анализ на риска и изготвяне и проверка на НАСРР системи;

653. Вартан Таквор Апрахамян- студена обработка, златар, специалист по благородни метали и камъни;

654. Гергана Иванова Каукова- технология на виното и пивото, технология на виното и пивото;

655. Евгения Иванова Ацалова- обществено хранене и хранителни продукти, обществено хранене и хранителни продукти;

656. Иван Николов Иванов- Топлинна и масообменна техника; Икономика и управление на патентно лицензионна дейност; съдебно - маркови експертизи, патентни експертизи, експертизи в областта на промишления дизайн, авторско право, представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели прид Патентно ведомство на РБългария; представител по индустриална собственост - марки, географски означения и помишлен дизайн пред Патентно ведомство на РБългария;

657. Ивайло Георгиев Йотков- биолог-еколог, екология и опазване на околната среда, разрешителни и лицензионни режими във вр. с прилагане на екологичното законодателство;

658. Калинка Илиева Илиева- електротехника, електротехническа експертиза;

659. Красимира Василева Вътева- Славянска филология, съдебна педагогическа експертиза;

660. Маргарита Иванова Добрева- текстил, трикотап и претачество, текстил и плетиво;

661. Мария Руменова Попова- инженер - технолог по "Технология на млякото и млечните продукти", технология на микробиологичните и ферментационни продукти;

662. Мая Иванова Кичева- специалист по молекулярна биология, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генно-модифицирани организми /ГМО/, с молекулярно-генетични методи; експертиза по писм;

663. Мишо Иванов Мацанков- електротехника, електротехническа експертиза;

664. Моник Оник Кюркчиян- патентно право, патентно право,автоматизация на производството,оценител на нематериални активи;

665. Натали Ивановна Кънева- технология на микробиологични и ферментационни продукти; други, технология на микробиологични и ферментационни продукти; други;

666. Наталия Феодорова Дрешер- технология на растителните мазнини и етеричните масла, технология на растителните мазнини и етеричните масла;

667. Недялка Петрова Гарова- сурдопедагог;

668. Недялка Томова Пенчева- патентен специалист, патентен специалист търговски марки, промишлен дизайни, патенти, лицензии; худож.произв.оценител на наметарел.активи;

669. Теньо Николов Манолов- счетоводство и контрол, Контрол и управление на проекти с финансирани от оперативни програми и други фондове;

670. Цветелин Кирилов Иванов- митнически режими и процедури, мерки на търговската политика „Инкотермс 2000“;