Детайли за новина

08/06/2018

Съобщение за променено работно време

              На основание Заповед № 1856/18.12.2017 г.  на Председателя на Районен съд-Пловдив, работното време с граждани, за периода от 11.06.2018 г. до 22.06.2018 г. включително, ще бъде от 08.30 часа до 12.00 часа, поради извършване на инвентаризация на наличността на делата в съдебните деловодства.