Детайли за новина

12/07/2018

Съобщение за намалено работно време

         Във връзка със Заповед № 1026/11.07.2018 г. на Председателя на Районен съд – Пловдив, с оглед осигуряване на работата на съда през съдебната ваканция – за периода 16.07.2018 г. до 31.08.2018 г.  всички деловодства и служби на съда ще работят с граждани сутрин от 9.00 ч. до 11.30 ч., а след обяд от 12.30 ч. до 15.30 ч.

             Непроменено остава работното време за служба „Регистратура”, Регистратура „Публични продажби“ и Бюро „Съдимост”.

 

                                                                                                   От ръководството