Детайли за новина

01/04/2020

ЗАПОВЕД № 428/31.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Относно: Допълване и изменение на Заповед № 388/17.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

 ЗАПОВЕД № 428/31.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив
Дата: 01/04/2020
Линк: ОТВОРИ