Детайли за новина

01/04/2020

ЗАПОВЕД № 429/01.04.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

 

Относно: Допълване и изменение на Заповед № 388/17.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - ПловдивЗАПОВЕД № 429/01.04.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив
Дата: 01/04/2020
Линк: ОТВОРИ