Детайли за новина

10/04/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 10.04.2020 г.

 

Районен съд – Пловдив одобри споразумение, постигнато между Районна прокуратура и обвиняемия С. Д. и упълномощения от него адвокат, за решаване на делото и прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 381 ал.1 от НПК, като страните постигнаха съгласие за следното:

Обвиняемият С. Д. е извършил виновно престъпление по чл. 355 ал. 2  вр. ал.1 от НК за това, че: На 31 март 2020 г. в гр. Пловдив е нарушил мерки, издадени против разпространението или появяването на заразна болест по хората  - противоепидемиологични мерки, въведени на територията  на република България със  заповед от 17 март 2020 г. /допълнена и изменена от 19, 26 и 30 март 2020 г./  на министъра на здравеопазването на република България, издадена във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка,  свързана с разпространението на COVID-19, като е допуснал и обслужвал клиенти във фитнес-зала в гр. Пловдив, въпреки че е следвало да преустанови посещенията в нея. Деянието е извършено по време на извънредно положение, свързано със смъртни случаи, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. върху цялата територия на република България във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.

За така извършеното престъпление  и на основание чл. 355 ал. 2 вр. ал. 1 от НК вр. чл. 55 ал. 1 т.2 б. Б и  ал. 2 вр. ал. 1 т.1 от НК  на обвиняемия С. Д. се определят и налагат следните наказания:

Наказание „ПРОБАЦИЯ“ при следната съвкупност от пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок шест месеца с  явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично.

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца,

И ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА.

Определението е окончателно.                                   10 април 2020 г.