Детайли за новина

14/04/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 14.04.2020 г.

 

Районен съд – Пловдив днес, 14 април 2020 г., разгледа четири бързи производства за престъпления по чл. 355 ал. 2 вр. ал. 1 от НК за нарушаване на  противоепидемиологични мерки, въведени на територията  на република България със  заповед от 17 март 20202 г. /допълнена и изменена от 19, 26 и 30 март 2020 г./  на министъра на здравеопазването на република България, издадена във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка,  свързана с разпространението на COVID-19.

Подсъдимите - двама мъже и две жени, не са изпълнили задължението си да не напускат дома си или мястото за настаняване, които са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок. Деянията са  извършени по време на извънредно положение, свързано със смъртни случаи, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. върху цялата територия на република България във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.

В три от производствата Районният съд одобри споразумения, постигнати между подсъдимите и прокуратурата, със следните параметри:

- На подсъдимата А. Я е определено и наложено наказание 6 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 10 000 лева, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода е отложено за срок от 3 години.

- На подсъдимия А. Д. е определено и наложено наказание 3 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 10 000 лева, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода е отложено за срок от 3 години.

- На подсъдимата В. Б. е определено и наложено наказание ПРОБАЦИЯ за срок от 6 месеца, включваща следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес чрез явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, и глоба в размер на 5000 лева.

         Определенията на съда са окончателни.

Четвъртото дело бе отложено за 16 април 2020 г. за разпит на допълнителни свидетели.

 

14 април 2020 г.