Детайли за новина

30/04/2020

Заповед № 687/30.04.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Относно: Възобновяване дейността на Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" при Районен съд - ПловдивЗаповед № 687/30.04.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив
Дата: 30/04/2020
Линк: ОТВОРИ