Детайли за новина

13/05/2020

ЗАПОВЕД № 744/13.05.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Относно: Достъпа да сградата на Съдебна палата - Пловдив

 

 ЗАПОВЕД № 744/13.05.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив
Дата: 13/05/2020
Линк: ОТВОРИ