Детайли за новина

15/06/2020

ЗАПОВЕД № 868/15.06.2020 г. на Председателя на Районен съд – Пловдив

Относно: Изменение на Заповеди №№ 744/13.05.2020 г. и 745/13.05.2020 г. на Председателя на Районен съд - ПловдивЗАПОВЕД № 868/15.06.2020 г. на Председателя на Районен съд – Пловдив
Дата: 15/06/2020
Линк: ОТВОРИ