Детайли за новина

16/06/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ 16.06.2020 г.

Пловдивският районен съд в процедура, протекла по реда на съкратеното съдебно следствие, определи на подсъдимия по НОХД№2119/2020 г. Ч. Ц. едно общо най-тежко наказание в размер на 2 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал.1 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от 4 години и глоба в размер на 5000 лева.

Подсъдимият Ч. Ц. призна изцяло вината си, както и фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт. Размерът на наложеното спрямо подсъдимия наказание е определен след редуцирането с една трета, съгласно чл. 58а от НК.

Пловдивският районен съд призна подсъдимия за виновен за престъпление по чл.155б ал.2 т.1 вр. ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК за това, че в периода от 03.01.2019 г. до 27.01.2019 г.  при условията на продължавано престъпление  е склонил чрез потребителски профил в социалната мрежа „Фейсбук“, чрез програмата „Messenger“  лице, ненавършило 14-годишна възраст, да участва в похотливо показване на човешки полови органи, като деянията са извършени чрез заплашване.

Подсъдимият Ч.Ц. е признат за виновен и за  престъпление по чл.159 ал.4 т.1 вр. ал.3 вр. ал.2 вр. чл.26 ал.1 от НК, за това, че в периода от 20.01.2019 г. до 07.02.2019 г. при условията  на продължавано престъпление е разпространил чрез информационна и съобщителна технология – чрез потребителски профил в интернет в социалната мрежа „Фейсбук“, чрез програмата „Messenger“, порнографски материал – снимки и клипове, за създаването на които е използвано лице ненавършило 18- годишна възраст.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок през Пловдивския окръжен съд.                                        

             16 юни 2020 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.