Детайли за новина

16/07/2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме Ви, че на 16.07.2020 г. от 15.00 ч. ще се извърши пълна дезинфекция срещу СОVID-19 на кабинети, деловодства и съдебни зали в Районен съд – Пловдив. В тази връзка съдебните деловодства на 16.07.2020 г. ще работят с граждани от 9.00 ч. до 11.00 ч.

Непроменено остава работното време за служба „Регистратура“, Бюро „Съдимост“ и завеждащ служба „Наказателно отделение“ – стая № 107.

След 15.00 ч. /обявения час за дезинфекция/ работещите в РС – Пловдив могат да напуснат сградата, с изключение на тези, които имат насрочени съдебни заседания.

 

                                                  От ръководството