Детайли за новина

21/07/2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уведомяваме Ви, че на 22.07.2020 г. /сряда/ от 16.30 ч. ще се извърши пълна дезинфекция срещу СОVID-19 на кабинети, деловодства и съдебни зали в Районен съд – Пловдив. В тази връзка съдебните деловодства на 22.07.2020 г. ще работят с граждани от 9.00 ч. до 12.00 ч.

Непроменено остава работното време за служба „Регистратура“, Регистратура „Публични продани“ ,Бюро „Съдимост“ и завеждащ служба „Наказателно отделение“ – стая № 107.

След 16.00 ч. на 22.07.2020 г. работещите в РС – Пловдив могат да напуснат сградата, с изключение на тези, които имат насрочени съдебни заседания.

 

 

                                                  От ръководството