Детайли за новина

13/08/2020

ЗАПОВЕД № 1291/12.08.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив.

относно: Изменение на заповед № 745/13.05.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив.

 

 ЗАПОВЕД № 1291/12.08.2020 г.
Дата: 13/08/2020
Линк: ОТВОРИ