Детайли за новина

28/08/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 28.08.2020 г.

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ взе спрямо обвиняемия д-р Г.С.К мярка за процесуална принуда „ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ“ от заеманата от него длъжност -  член и председател на специализирана лекарска консултативна комисия /ЛКК/ по ортопедия в „Диагностично – Консултативен Център 1“ ЕООД гр. Пловдив.

Д-р Г.С.К. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл.212, ал.4, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и по чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че е изготвял официални документи с невярно съдържание - 47 бр. болнични листове за временна неработоспособност на различни лица, като по този начин съзнателно е дал възможност на друго физическо лице – С.С.Г. да получи без правно основание чуждо движимо имущество от фонд Държавно обществено осигуряване /ДОО/, собственост на Националния осигурителен институт /НОИ/ - парична сума общо в размер на 36 310,64 лева, представляващи изплатени обезщетения от Държавното обществено осигуряване /ДОО/ за временна неработоспособност, като причинената имотна вреда е в големи размери.

СЪДЪТ намери, че Искането от РП - Пловдив следва да се разгледа доколкото Заповедта, с която обвиняемият Г.С.К. е освободен от заеманата от него длъжност не е влязла в законна сила. Същият е привлечен за умишлени престъпления от общ характер, свързани с работата му, като Съдът счете, че въз основа на събраните в досъдебното производство гласни и писмени доказателства са налице основания, че служебното му положение ще създаде пречки за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

 

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Окръжен съд – Пловдив на 03.09.2020г. от 15:30ч.

 

 

28 август 2020 г.