Детайли за новина

23/10/2020

СЪОБЩЕНИЕ от 23.10.2020 г.

 

Във връзка с констатиран случай на заразяване на работещ в Съдебна палата – Пловдив с COVID - 19, на 23.10.2020 г. /петък/ от 14.00 ч. ще бъде извършена пълна дезинфекция на кабинетите, канцелариите и съдебните зали в Районен съд – Пловдив.

След 14.00 ч. /обявения час за дезинфекция/ работещите в Районен съд – Пловдив могат да напуснат сградата, с изключение на тези, които имат насрочени съдебни заседания.

                    В тази връзка съдебните деловодства на 23.10.2020 г. ще работят с граждани от 9.00 ч. до 12.00 ч.

                   Непроменено остава работното време за служба „Регистратура“, Регистратура  „Публични продани“,  Бюро „Съдимост“, завеждащ служба „Наказателно отделение“ – стая № 107 и дежурните състави.

 

 

                          От ръководството на Районен съд - Пловдив