Детайли за новина

12/11/2020

Заповед Председателя - работа на РС - Пловдив предвид удължаване на епидемичната обстановказаповед
Дата: 12/11/2020
Линк: ОТВОРИ