Детайли за новина

08/01/2021

СЪОБЩЕНИЕ относно инвентаризация на наличността на делата в съдебните деловодства

 

          Съгласно Заповед № 2103/18.12.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив, в периода от 11.01.2021 г. до 22.01.2021 г. включително, ще се извърши инвентаризация на наличността на делата в съдебните деловодства, деловодствата на служба „Държавен съдебен изпълнител” и служба „Архив“.

             С оглед извършване на проверката съдебните деловодства ще работят с граждани от 09.00 ч. до 12.00 ч.

             Непроменено остава работното време за службите „Регистратура”, Регистратура „Публични продани“ и „Бюро Съдимост”.

 

 

                                                            От ръководството