Детайли за новина

05/12/2018

Съобщение за намалено работно време на 07.12.2018 г. /петък/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

         Уведомяваме Ви, че на 07.12.2018 г. /петък/ всички деловодства и служби на съда ще работят с граждани от 8.30 ч. до 13.00 ч.

             Непроменено остава работното време за служба „Регистратура”, Регистратура „Публични продажби“, Бюро „Съдимост”, стая № 105 – „Наказателно отделение“ и дежурните състави.

     

 

                                                                                       От ръководството