Детайли за новина

19/12/2018

Съобщение относно инвентаризация на наличността на делата

Съгласно Заповед № 2055/19.12.2018 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив, в периода от 07.01.2019 г. до 18.01.2019 г. включително, ще се извърши инвентаризация на наличността на делата в съдебните деловодства и деловодствата на служба „Държавен съдебен изпълнител”.

             С оглед извършване на проверката съдебните деловодства ще работят с граждани от 08.30 ч. до 12.00 ч.

             Непроменено остава работното време за службите „Регистратура”, „Регистратура Публични продани“ и „Бюро Съдимост”.