Детайли за новина

02/04/2019

Национален конкурс за есе на тема "Откровено за съдебната власт"

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас

 Писмо на ВСС изх. № 266/01.04.2019 г.
Дата: 02/04/2019
Линк: ОТВОРИ
Регламент за провеждане на Национален конкурс за ученическо есе
Дата: 02/04/2019
Линк: ОТВОРИ
Извлечение от протокол № 7 от заседанието на Пленума на ВСС
Дата: 02/04/2019
Линк: ОТВОРИ