Детайли за новина

04/04/2019

Прессъобщение от 04.04.2019 г.

СЪДЕБНА ПАЛАТА ПЛОВДИВ

ПРЕССЛУЖБА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Районен съд – Пловдив одобри споразумение, постигнато между Районна прокуратура – Пловдив и обвиняемите А. П. и Б. П. и упълномощения от тях защитник за следното:

Обвиняемите А.П. и Б. П. /като непълнолетен/ са признати за виновни в това, че на 6.01.2019 г. в с. Войводиново, област Пловдив, в съучастие като извършители по хулигански подбуди, са причинили другиму – В. Д., средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на дясната ябълчна кост, счупване дъгата на същата кост, довело до счупване на челюст, което е довело до трайно затрудняване на дъвченето и говоренето – престъпление по чл. 131 ал.1 т.12 вр. с чл. 129 ал.2 вр. с чл. 129 ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл. 20 ал.2 вр. с ал.1 от НК, а за Б. П. и във вр. с чл. 63 ал.1 т. 3.

За извършеното от А. П. престъпление му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години. На основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание е отложено за срок от пет години. На основание чл. 67 ал.3 вр. с чл. 42а ал.2 т.2 е определена през изпитателния срок пробационна мярка „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от три години.

За извършеното от непълнолетния Б. П. престъпление му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година. На основание чл. 69 ал.1 вр. с чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание е отложено за срок от три години. На основание чл. 67 ал.3 вр. с чл. 42а ал.2 т.2 от НК е определено през изпитателния срок пробационна мярка „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от три години.

Така определеният изпитателен срок и за двете осъдени лица, както и наложената пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ са в максимално предвидените предели  в НК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

4 април 2019 г.