Детайли за новина

10/04/2019

Съобщение относно дезинфекция, дезинсекция и дератизация

Поради планирано извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация в кабинетите и канцелариите на Районен съд – Пловдив, съдебните деловодства ще работят с граждани на 12.04.2019 г. /петък/ от 8.30 ч. до 13.00 ч.

Непроменено остава работното време на служба „Регистратура”, Бюро „Съдимост“, завеждащ служба „Наказателно отделение“ – ст. 105, ет.1, дежурни състави и Регистратура „Публични продани“.

 

                                                     От ръководството