Детайли за новина

24/04/2019

Съобщение за намалено работно време

         Уведомяваме Ви, че на 25.04.2019 г. /четвъртък/ всички деловодства и служби на съда ще работят с граждани от    8.30 ч. до 13.00 ч.

             Непроменено остава работното време за служба „Регистратура”, Регистратура „Публични продажби“, Бюро „Съдимост”, стая № 105 – „Наказателно отделение“ и дежурните състави.

       

                                                                                       От ръководството