Детайли за новина

06/06/2019

Съобщение относно инвентаризация на наличността на делата

              Съгласно Заповед № 2055/19.12.2018 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив, в периода от 10.06.2019 г. до 21.06.2019 г. включително, ще се извърши инвентаризация на наличността на делата в съдебните деловодства, деловодствата на служба „Държавен съдебен изпълнител” и служба „Архив“.

             С оглед извършване на проверката съдебните деловодства ще работят с граждани от 08.30 ч. до 12.00 ч.

             Непроменено остава работното време за службите „Регистратура” и „Бюро Съдимост”.