Детайли за новина

27/06/2019

СЪОБЩЕНИЕ относно призоваване

С оглед осигуряване на своевременното получаване на призовки и съдебни книжа по образуваните в Районен съд – Пловдив дела, молим наред с посочването на адрес за призоваване да се посочва и номер на телефон за връзка със страните по дела и техните процесуални представители.    

                                                            От ръководството