Детайли за новина

09/07/2019

СЪОБЩЕНИЕ - съдебна ваканция

Съгласно Заповед № 1144/09.07.2019 г. на Председателя на Районен съд – Пловдив, за времето от  15.07.2019 г. до 01.09.2019 гвкл., поради намаления състав на служители в съда, канцелариите и деловодствата ще работят с граждани с работно време, както следва: 09:00 ч. – 11:30 ч. и 12:30 ч. - 15:30 ч.

Непроменено остава работното време на Служба „Регистратура”, Бюро „Съдимост“ и Регистратура „Публични продани“.

За времето 15.07.2019 г. – 01.09.2019 гвкл., поради намаления брой служители на работа в съда и така  невъзможността за осигуряване на адвокатската стая, справки по дела ще се извършват само в деловодствата на съда.