Детайли за новина

04/11/2019

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ 29.10.2019 г.

 

СЪДЕБНА ПАЛАТА ПЛОВДИВ

 

 

 

ПРЕССЛУЖБА

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

      Длъжностите съдебен секретар, деловодител, архивар и  призовкар бяха презентирани днес в Съдебната палата от служители на съда пред ученици от 11-и и 12-и клас от специалност „съдебна администрация“ в Търговската гимназия.

      Госпожа Антония Роглева – изпълняващ функциите председател на Окръжен съд – Пловдив, приветства учениците с добре дошли и ги прикани да се запознаят с правата и задълженията на някои от основните позиции на длъжностите в съдебната администрация. Господин Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив, каза на учениците: „Вие сте бъдещето на града, когато завършите образованието си, при ваше желание и интерес, кариерата ви може да стартира от съда, където провеждате и вашия професионален стаж.“

      Учениците получиха листовки с описание на всяка от длъжностите съдебен секретар, деловодител, архивар и  призовкар, изискванията за образование и квалификация, основните задължения, възнагражденията и материалните стимули. Съдебни служители, някои от които са кадри на Търговската гимназия, разказаха на учениците за професионалната си кариера и ги разведоха из съдебните деловодства и зали.

      Всички ученици получиха като подарък по една Конституция на република България. Те попълниха и специално подготвено за тях заявление с телефон и електронен адрес, на които да бъдат уведомявани за предстоящи конкурси в съдебната администрация за една от четирите длъжности, които си избраха по време на проявата.

       Инициативата Борса за съдебни служители се провежда съвместно с Търговската гимназия и е част от събитията, с които Окръжен съд – Пловдив и Районен съд – Пловдив отбелязват 140 години от създаването си.

 

29 октомври 2019 г.