Детайли за новина

22/11/2019

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 22.11.2019 г.

 

СЪДЕБНА ПАЛАТА ПЛОВДИВ

 

 

 

ПРЕССЛУЖБА

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

             Районен съд – Пловдив  постанови присъда по НОХД № 3985/2018 г., с която  призна подсъдимия Л. М. за виновен в това, че на 20 април 2017 г. в гр.Пловдив, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, е причинил другиму – на съученика си В.Л., тежка телесна повреда, изразяваща се в загуба на слезката – престъпление по чл. 128 ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 63 ал.1 т. 3 от НК.

             Състав на Пловдивския районен съд осъди подсъдимия Л. М. на „лишаване от свобода“ за срок от 1 година,  като отложи изпълнението на така наложеното наказание за срок от 2 години, считано от влизане в сила на присъдата.

         На основание чл. 67 ал. 3 от НК съдът постанови през изпитателния срок на така наложеното наказание лишаване от свобода пробационна мярка – включване в програма за обществено въздействие „Овладяване на гнева“.

       Съдът осъди подсъдимия Л. М. да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените в досъдебното производство в размер на 825,24 лева, както и да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Пловдив направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 4280,80 лева.

 

       Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Пловдивския окръжен съд. 

 

22 ноември 2019 г.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.