Детайли за новина

29/11/2019

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ 29.11.2019 г.

 

Районен съд – Пловдив взе най-тежката мярка задържане под стража спрямо д-р И. Б.

Спрямо нея са повдигнати две обвинения:  едното за престъпление по чл. 210 ал. 1 т. 5  от НК – за квалифицирана измама при условията на продължавано престъпление, а другото – по чл. 308 ал. 7 от НК за документно престъпление.

Съдът намери, че са налице достатъчно доказателства, формиращи обосновано предположение , че обвиняемата е извършила престъплението по чл. 210 от НК. С оглед големия брой лица и документи, изготвени за реализиране състава на престъплението, единствената мярка, която би предотвратила опасността от извършване на престъпление, се явява задържане под стража.

Съдът не намери доказателства, сочещи реална  опасност обвиняемата д-р И. Б. да се укрие.

По отношение на второто обвинение съдът намери, че на този етап няма доказателства, които да формират обосновано предположение за авторството на престъплението.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване в 3-дневен срок от днес пред Пловдивския окръжен съд, като в случай на постъпване на жалба или протест съдът ще гледа делото на 5 декември от 15,30 часа.

 

29 ноември 2019 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.