Детайли за новина

31/12/2019

СЪОБЩЕНИЕ относно извършване на инвентаризация на наличността на делата в съдебните деловодства, деловодствата на служба „Държавен съдебен изпълнител” и служба „Архив“

 

Съгласно Заповед № 2187/19.12.2019 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив, в периода от 06.01.2020 г. до 17.01.2020 г. включително, ще се извърши инвентаризация на наличността на делата в съдебните деловодства, деловодствата на служба „Държавен съдебен изпълнител” и служба „Архив“.

             С оглед извършване на проверката съдебните деловодства ще работят с граждани

от 08.30 ч. до 12.00 ч.

             Непроменено остава работното време за службите „Регистратура” и „Бюро Съдимост”.

 

                                               От ръководството