Детайли за новина

09/01/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ 09.01.2020 г.

Районен съд – Пловдив прекрати съдебното производство по НОХД№7970/2019 г. срещу подсъдимия Е. К., кмет на община К., и изпрати делото на Специализираната прокуратура по компетентност.

Съдът намира, че посоченото в обвинителния акт престъпление по чл. 202 ал.2 т. 1 и т.3 вр. чл. 201 вр. чл. 26 ал. 1 от НК попада под разпоредбата на чл. 411а ал.1 т. 4 пр. първо от НПК. Повдигнато е обвинение срещу длъжностно лице – кмет на община, за което престъпление е компетентен Специализираният наказателен съд.

Разпореждането е окончателно.    

9 януари  2020 г.