Детайли за новина

27/01/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 27.01.2020 г.

Районен съд – Пловдив осъди четирима подсъдими за телефонни измами

Районен съд – Пловдив призна подсъдимия Й. А. за виновен в това, че за периода от 6 до 28 август 2018 г., като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в условията на продължавано престъпление, в съучастие, като съизвършител, с неизвестно по делото лице, с К. В. – съизвършител, и с Б. Б. – помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага е поддържал заблуждение у Б. Б. и Й. С. от П., с което им причинил имотна вреда общо в размер на 14 204,56 лева, поради което и на основание чл. 209 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. чл. 26 ал. 1 от НК вр. чл. 54 от НК го осъжда на една година и три месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 69 ал. 1 вр. чл. 66 ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание с изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата.

Съдът призна подсъдимия Б. Б. за виновен в това, че за периода от  6 август 2018 г. до 5 октомври 2018 г. в условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач на неизвестно по делото лице – извършител, на Й. А., на К. В. и на И. Н. – извършители, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е улеснил извършването на престъплението „измама“ по отношение на Б. Г., В. З. Й. С. и на И. И. от гр. П., чрез даване на съвети и чрез разяснения на извършителите на престъплението Й. А., К. В. и И. Н. за мястото и лицата, от които да вземат парични средства и други ценности, и чрез набавяне на останалите съучастници по делото, подпомогнал неизвестното по делото лице, което чрез водене на разговори чрез мобилни комуникатори въвеждал в заблуждение пострадалите лица, за да ги мотивира да се разпоредят с имуществото си, с което е причинил имотна вреда на Б. Г., В. З. Й. С. и на И. И. от гр. П. общо в размер на 35 704,56 лева, като причинената имотна вреда е в големи размери, поради което и на основание чл. 210 ал. 1 т. 5 вр. чл. 209 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал.1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК вр. чл. 54 от НК го осъжда на три години лишаване от свобода, като постановява така определеното наказание да се изтърпи при първоначален строг режим.

Съдът призна подсъдимия К. В. за виновен в това, че за периода от 6 август 2018 г. до 4 октомври 2018 г. при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с неизвестно по делото лице, с Й. А. – съизвършител, и с Б. Б. – помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, поддържал заблуждение у И. И. и Й. С. от гр. П., с което им причинил имотна вреда общо в размер на 20 500 лева, поради което и на основание чл. 209 ал.1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК р. чл. 54 от НК го осъжда на една година и шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание с изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата.

Съдът призна подсъдимия И. Н. за виновен в това, че на 5 октомври 2018 г. в гр. П., в съучастие като съизвършител с неизвестно по делото лице – съизвършител, и Б. Б. – помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, е поддържал заблуждение у В. З. от гр. П. и с това й причинил имотна вреда в размер на 14 000 лева, поради което и на основание чл. 209 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал.1 от НК вр. чл. 54 от НК го осъжда на четири години лишаване от свобода при първоначален строг режим, като го признава за невинен в това да е извършил деянието в съучастие с Й. А. – като съизвършител, поради което и  на основание чл. 304 от НПК го оправдава по повдигнатото му в този смисъл обвинение.

На основание чл. 68 ал.1 от НК постановява подсъдимият И. Н. да изтърпи изцяло и отделно от наказанието му, наложено по настоящето производство, и наказанието в размер на три години лишаване от свобода, наложено му по дело по описа на Софийски районен съд.

След оттегляне на съда на тайно съвещание преди произнасяне на  присъдата по настоящото дело, подсъдимият И. Н. напуска сградата на Съдебната палата  и не присъства при постановяване на присъдата. Поради неговото отклонение от съдебния процес състав на Районния съд измени мярката му за неотклонение  от „подписка“ в „задържане под стража“.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Пловдивския окръжен съд.

 

27 януари 2020 г.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.