Детайли за новина

10/02/2020

ЗАПОВЕД № 118/04.02.2020 г. на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Ред за провеждане на стажа на стажант-юристите в Районен съд - ПловдивЗаповед № 118/04.02.2020 г.
Дата: 10/02/2020
Линк: ОТВОРИ