Детайли за новина

13/03/2020

ЗАПОВЕД № 374/13.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Относно: Предприемане на мерки за предпазване от грипни вируси - COVID -19Заповед № 374/13.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив
Дата: 13/03/2020
Линк: ОТВОРИ