Детайли за новина

27/03/2020

ЗАПОВЕД № 421/27.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив

Относно: Допълване  и изменение на ЗАПОВЕД № 388/17.03.2020 г. на Председателя на Районен съд - ПловдивЗаповед 421
Дата: 27/03/2020
Линк: ОТВОРИ