Местоположение на пощенска кутия

Пощенската кутия за сигнали на граждани за корупция до ВСС се намира в стара сграда на съдебна палата, до стая №6 – регистратура на Районен съд - Пловдив