ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

 

27.11.2020 г.

/петък/

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

 сутрин

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

ІХ гр.с.

СЪДИЯ - ДЪБОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    8862/2020                                                                            09:30

2                    2720/2020                                                                            09:40

3                    4559/2020                                                                            09:50

4                    4728/2020                                                                            09:55

5                    4612/2020                                                                            10:00

6                    4633/2020                                                                            10:05

7                    13459/2019                                                                          10:15

8                    8289/2020                                                                            10:25

9                    4701/2020                                                                            10:35

10                  8838/2020                                                                            10:45

11                  9635/2020                                                                            10:45

12                  8879/2020                                                                            11:00

13                  7689/2020                                                                            11:30

14                  14517/2020                                                                          11:45

 

 

следобед

 

ЗАЛА 4 - ет.1

Международни съдебни поръчки

СЪДИЯ - ТОЧЕВСКИ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    12028/2020                                                                          14:00

2                    13287/2020                                                                          14:00

3                    13524/2020                                                                          14:00

4                    13759/2020                                                                          14:00

5                    14191/2020                                                                          14:00

6                    14831/2020                                                                          14:00

7                    14999/2020                                                                          14:00

8                    11435/2020                                                                          14:00

9                    15278/2020                                                                          14:00

10                  15110/2020                                                                          14:15

11                  15111/2020                                                                          14:15

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 2 - партер

ІІІ н.с.

Съдия - ГЕТОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 7184/20, ІІІ н. с., съдия Гетов                             09:00

2                    ЧНД 7197/20, ІІІ н. с., съдия Узунов                          09:00

3                    ОХ 5742/20, Делото се отсрочва поради заболяване на съдията-докладчик                       09:30

4                    ОХ 3763/20, ІV н. с., съдия Голчев                               14:30

 

ЗАЛА 6 - ет.2

VІІІ н.с.

Съдия - ТАСЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 5497/20 - по описа на ХХV н.с.                             15:30

2                    АНД 6354/20 - по описа на ХХV н.с.                             15:30

 

ЗАЛА 10 - ет. 3

ІХ н. с.

Съдия - НАЙДЕНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧХ 2625/20                                                                           10:00

2                    ОХ 6086/20 - по описа на ХХV н. с.                                 10:30

3                    АНД 6980/20                                                                        13:30

4                    АНД 6302/20                                                                        13:40

5                    АНД 5874/20                                                                        13:50

6                    АНД 6313/20                                                                        14:00

7                    АНД 7122/20                                                                        14:10

8                    АНД 7123/20                                                                        14:20

 

ЗАЛА 1 - партер

ХІV н.с.

Съдия - КЮРТОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 7088/20                                                                        09:30

2                    ЧНД 6698/20                                                                        10:00

3                    НОХД 6135/20 - по описа на ХХV н.с.                               13:30

 

ЗАЛА 3 - партер

ХVІ н.с

Съдия - ПЕТРОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 6880/20                                                                        09:00

2                    АНД 3623/20 - по описа на ХХV н.с.                                 09:30

3                    АНД 7006/20                                                                        09:45

4                    АНД 6831/20                                                                        10:00

5                    ЧХД 6549/18                                                                        10:30

 

ЗАЛА 11 - ет. 3

ХХ н. с.

Съдия - САКУТОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧХ 7036/20                                                                           09:00

2                    ОХ 3408/20                                                                           10:00

3                    ОХ 2083/20 - делото е по описа на ХХV н. с.                  11:00

4                    ОХ 6792/20                                                                           11:30

5                    АНД 5146/20                                                                        13:00

6                    АНД 5184/20                                                                        13:15

7                    АНД 5204/20                                                                        13:30

8                    АНД 5038/20                                                                        13:45

9                    АНД 5914/20                                                                        14:00

10                  АНД 4377/20                                                                        14:15

11                  АНД 5846/20                                                                        14:30

12                  АНД 5988/20                                                                        14:30

13                  АНД 5291/20 - по описа на ХХV н. с.                                15:55