ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за  13.07.2020 г.

/понеделник/

 

БРАЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

сутрин

 

ЗАЛА 6 - ет. 2

IV бр.с.

СЪДИЯ - КОСТАДИНОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    634/2020                                                                               09:00

2                    744/2020                                                                               09:00

3                    3511/2020                                                                            09:00

4                    14370/2019                                                                          09:30

5                    10281/2019                                                                          10:00

6                    17855/2019                                                                          10:30

7                    21169/2019                                                                          10:30

8                    6630/2020                                                                            10:30

9                    6768/2020                                                                            10:30

 

 

 

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

 сутрин

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

V гр.с.

СЪДИЯ - АРАБАДЖИЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    17744/2019                                                                          09:30

2                    17841/2019                                                                          09:30

3                    16923/2019                                                                          09:45

4                    11656/2019                                                                          10:00

5                    5642/2019                                                                            10:15

6                    5961/2019                                                                            10:30

7                    16995/2019                                                                          10:45

8                    14550/2019                                                                          11:15

9                    6805/2020                                                                            11:30

 

ЗАЛА 4 - ет. 1

VIII гр.с.

СЪДИЯ - ПАВЛОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    13680/2019                                                                          09:00

2                    190/2020                                                                               09:00

3                    255/2020                                                                               09:00

4                    387/2020                                                                               09:30

5                    2268/2020                                                                            09:30

6                    2791/2020                                                                            09:30

7                    7101/2019                                                                            10:00

8                    11450/2019                                                                          10:00

9                    11914/2019                                                                          10:00

10                  4487/2018                                                                            10:30

11                  6537/2019                                                                            10:30

12                  10703/2019                                                                          11:00

13                  2877/2020                                                                            11:00

 

 

следобед

 

ЗАЛА 5 - ет.2

ІІІ гр. с.

СЪДИЯ - КЪРПАЧЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    11466/2016                                                                          13:30

2                    18852/2019                                                                          13:40

3                    15159/2019                                                                          13:50

4                    258/2020                                                                               14:00

5                    4041/2019                                                                            15:00

6                    10370/2018                                                                          15:30

7                    6823/2020                                                                            16:00

 

 

ЗАЛА 4 - ет.1

ІV гр. с.

СЪДИЯ - ВЪТОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    14917/2019                                                                          13:30

2                    16934/2019                                                                          13:30

3                    18690/2018                                                                          14:00

4                    7470/2019                                                                            14:00

5                    1112/2019                                                                            14:30

6                    8789/2019                                                                            14:30

7                    9293/2017                                                                            15:00

8                    18728/2017                                                                          15:00

9                    1260/2019                                                                            15:00

10                  23/2020                                                                                 15:30

11                  1504/2020                                                                            15:30

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

VІ гр.с.

СЪДИЯ - СЛАВЧЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    19753/2019                                                                          13:00

2                    20361/2019                                                                          13:15

3                    21098/2019                                                                          13:30

4                    739/2020                                                                               13:45

5                    175/2020                                                                               14:00

6                    17752/2019                                                                          14:15

7                    13701/2019                                                                          14:30

8                    18037/2019                                                                          14:45

9                    11523/2019                                                                          15:00

10                  14991/2019                                                                          15:15

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 1 - партер

II н. с.

Съдия - КАЦАРЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 2123/20                                                                        09:00

2                    НОХД 1655/20                                                                     09:30

3                    НОХД 2859/20                                                                     10:00

4                    НОХД 2159/20                                                                     10:45

5                    НОХД 2048/20                                                                     11:15

6                    НОХД 7354/19                                                                     13:30

 

ЗАЛА 13 - ет. 1

V н.с.

Съдия - ТУХЧИЕВА-ВАНГЕЛОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 3961/20                                                                        09:30

2                    НОХД 2241/20                                                                     10:30

 

ЗАЛА 12 - ет.3

VІІ н.с.

Съдия - АНТОНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 6156/19                                                                     10:45

2                    НОХД 7665/18                                                                     14:00

 

ЗАЛА 7 - ет. 2

Х н.с.

Съдия - УЗУНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ 3963/20                                                                           09:30

2                    ОХ 3978/20                                                                           10:00

 

ЗАЛА 3 - партер

ХІ н.с.

Съдия - БЕКЯРОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 3837/19                                                                     09:30

2                    НЧХД 6252/19                                                                     13:30

3                    НОХД 3281/20                                                                     15:00

4                    АНД 3367/20                                                                        15:45

5                    АНД 3381/20                                                                        16:00

6                    АНД 2765/20                                                                        16:20

 

ЗАЛА 2 - партер

ХVІІ н.с.

Съдия - МИНЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 3028/2020                                                                   09:30

2                    АНД 3051/2020                                                                   09:45

3                    АНД 3050/2020                                                                   10:00

4                    АНД 3115/2020                                                                   10:15

5                    НЧХД 7897/2019                                                                10:30

6                    АНД 286/2020                                                                     14:30

7                    АНД 292/2020                                                                     14:45

8                    АНД 7251/2019                                                                   15:00

9                    АНД 1171/2020                                                                   15:15

10                  АНД 1235/2020                                                                   15:30

11                  АНД 8098/2019                                                                   15:45

 

ЗАЛА 10 - ет.3

ХХ н. с.

Съдия - САКУТОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 984/20                                                                       09:00

2                    НОХД 2439/20                                                                     11:30

3                    АНД 2514/20                                                                        13:00

4                    НОХД 1651/20                                                                     14:00

5                    НЧХД 2133/20                                                                     15:30

 

ЗАЛА 11 - ет. 3

ХХV н.с.

Съдия - НИЗАМОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ2732/20                                                                            09:30

2                    АНД7739/19                                                                         10:30

3                    АНД2250/20                                                                         10:50

4                    АНД2319/20                                                                         11:00

5                    АНД2461/20                                                                         11:15

6                    АНД7912/19                                                                         11:25

7                    АНД7950/19                                                                         11:35

8                    ОХ4373/19                                                                            13:30

9                    ЧН3663/20                                                                            15:30