ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за 23.03.2018 г.

/петък/

БРАЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

сутрин

 

ЗАЛА 6 - ет. 2

 I бр.с.

 СЪДИЯ - МАСЛИНКОВА

Дело

Час

1

2016/2018

09:30

2

2485/2018

09:30

3

2490/2018

09:30

4

10787/2017

10:00

5

17327/2017

10:00

6

15642/2017

10:30

7

19593/2017

10:30

8

18824/2017

11:00

 

 

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

 

сутрин

 

ЗАЛА 4 - ет. 1

 І гр. с.

 СЪДИЯ - ТРАЙКОВА

Дело

Час

1

5977/2016

10:30

 

ЗАЛА 5 - ет. 2

 ХІV гр.с.

 СЪДИЯ - АНГЕЛОВ

Дело

Час

1

14865/2016

09:20

2

8823/2017

09:30

3

18001/2017

09:30

4

17904/2017

10:00

5

13717/2017

10:30

6

15042/2017

11:00

7

15016/2017

11:00

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

 ХХІ гр.с.

 СЪДИЯ - БОЕВА

Дело

Час

1

15041/2017

10:00

2

18405/2017

10:00

3

992/2018

10:00

4

15735/2016

10:30

5

15895/2017

10:30

6

853/2018

10:30

7

19964/2017

10:40

8

595/2018

10:50

9

11266/2016

11:00

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 12 - ет. 3

 ІІІ н.с.

Съдия - СИРАКОВА

Дело

Час

1

ЧНД 1439/18

09:00

2

ОХ 3773/17

10:00

3

ОХ 676/18

11:00

 

ЗАЛА 1 - партер

 ІV н.с.

Съдия - АТАНАСОВ

Дело

Час

1

ОХ 5146/17

09:30

2

ОХ 8204/17

14:30

3

ЧХ 3537/17

15:00

 

ЗАЛА 7 - ет. 2

 ХІ н.с.

Съдия - АНАСТАСОВА

Дело

Час

1

ЧНД 1051/2018

09:30

 

ЗАЛА 9 – ет. 2

 ХVІ н.с.

Съдия - ПЕТРОВ

Дело

Час

1

ОХ 1721/18

09:30

2

ОХ 1722/18

09:45

3

ЧН 1847/18

10:15

 

ЗАЛА 11 - ет. 3

 ХХ н.с.

Съдия - САКУТОВА

Дело

Час

1

НОХД 7406/17

10:00

2

НОХД 1008/18

10:30

3

АНД 752/18

13:30

4

АНД 7994/17

14:00

5

АНД 353/18

14:45

6

АНД 425/18

15:00

7

АНД 7212/17

15:30

 

ЗАЛА 10 - ет. 3

 ХХІІІ н.с.

Съдия - СПАСОВА

Дело

Час

1

АНД8336817

09:00

2

АНД8452/17

09:00

3

АНД97/18

09:00

4

ОХ3771/17

09:30

5

ОХ970/18

10:30

6

АНД6798/17

13:00

7

АНД451/18

13:00

8

ОХ3280/17

14:00

9

ЧХ1695/17

14:30

 

ЗАЛА 2 - партер

 ХХVІ н.с.

Съдия - ВЕЛЧЕВ

Дело

Час

1

ОХ 4786/16

10:30

2

ОХ 8243/17

11:00