ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за 17.08.2018 г.

/ петък /

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

 

ЗАЛА 2 - партер

 ІV н.с.

Съдия - ВЕЛЧЕВ

Дело

Час

1

ЧНД 5294/18

09:15

2

ЧНД 1294/18

09:30

3

ЧНД 4820/18

09:45

4

ОХ 4786/16

10:00

5

АНД 4807/18

10:00

6

ОХ 5204/18

10:30

7

АНД 4696/18

13:30

8

АНД 4630/18

13:45