ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

28.09.2020 г.

/понеделник/

 

 

БРАЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

сутрин

 

ЗАЛА 6 - ет. 2

І бр.с.

СЪДИЯ - МАСЛИНКОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    2558/2020                                                                            09:30

2                    5392/2019                                                                            09:40

3                    1868/2020                                                                            09:40

4                    389/2020                                                                               09:45

5                    2010/2020                                                                            09:50

6                    1137/2020                                                                            10:00

7                    11564/2020                                                                          10:00

8                    1509/2020                                                                            10:10

9                    4923/2020                                                                            10:15

10                  4065/2020                                                                            10:20

11                  5707/2020                                                                            10:20

12                  17946/2019                                                                          10:30

13                  4849/2020 - ІV гр.с.                                                             11:00

 

 

следобяд

 

ЗАЛА 6 - ет. 2

IV бр.с.

СЪДИЯ - ИВАНОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    10344/2020                                                                          13:00

2                    15668/2019                                                                          13:00

3                    4207/2020                                                                            13:00

4                    6773/2020                                                                            13:30

5                    13639/2019                                                                          14:00

6                    14651/2019                                                                          14:00

7                    20358/2019                                                                          14:30

8                    16832/2019                                                                          15:00

9                    21169/2019                                                                          15:30

10                  18229/2019                                                                          16:00

 

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

 сутрин

 

ЗАЛА 5 - ет. 2

VІ гр.с.

СЪДИЯ - СЛАВЧЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    13188/2019                                                                          09:00

2                    4240/2019                                                                            09:15

3                    16419/2019                                                                          09:30

4                    17743/2019                                                                          09:30

5                    12420/2019                                                                          09:45

6                    21046/2019                                                                          10:00

7                    4193/2019                                                                            10:45

8                    480/2019                                                                               11:00

9                    13020/2017                                                                          11:15

 

ЗАЛА 4 - ет.1

ХІІІ гр.с.

СЪДИЯ - ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    18182/2009                                                                          09:00

2                    12872/2019                                                                          09:00

3                    8992/2020                                                                            09:00

4                    20105/2018                                                                          09:30

5                    9936/2019                                                                            09:30

6                    7961/2013                                                                            10:00

7                    13613/2019                                                                          10:00

8                    12336/2018                                                                          10:30

9                    4453/2019                                                                            10:30

10                  11910/2019                                                                          11:00

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

ХV гр.с.

СЪДИЯ - К. БОЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    5618/2020                                                                            09:00

2                    5675/2020                                                                            09:20

3                    108/2020                                                                               09:30

4                    4300/2020                                                                            09:30

5                    4302/2020                                                                            09:30

6                    5264/2020                                                                            10:00

7                    7714/2020                                                                            10:00

8                    18307/2019                                                                          10:30

9                    7061/2020                                                                            10:30

10                  21187/2019                                                                          11:00

11                  3868/2020                                                                            11:15

 

следобед

 

ЗАЛА 8 - ет.2

ІХ гр. състав

СЪДИЯ - ДЪБОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    4089/2020                                                                            13:30

2                    2561/2020                                                                            13:45

3                    19632/2019                                                                          14:00

4                    20385/2019                                                                          14:15

5                    17479/2019                                                                          14:30

6                    131/2020                                                                               14:45

7                    2151/2020                                                                            14:45

8                    1253/2018                                                                            15:00

9                    15724/2018                                                                          15:15

10                  19345/2019                                                                          15:30

11                  7689/2020                                                                            15:35

12                  2536/2020                                                                            15:45

 

ЗАЛА 4 - ет. 1

ХVІІ гр.с.

СЪДИЯ - АТАНАСОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    11445/2020                                                                          13:00

2                    13173/2019                                                                          13:30

3                    8957/2020                                                                            13:30

4                    14672/2019                                                                          14:00

5                    17901/2019                                                                          14:00

6                    20264/2019                                                                          14:00

7                    15329/2017 - ХХ гр.с.                                                         14:00

8                    9/2019                                                                                    14:30

9                    7464/2019                                                                            14:30

10                  20501/2018                                                                          15:00

 

ЗАЛА 5 - ет.2

ХХІ гр.с.

СЪДИЯ - МИХАЕЛА БОЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    2076/2020                                                                            13:30

2                    4006/2020                                                                            13:40

3                    20258/2019                                                                          14:30

4                    10241/2019                                                                          15:30

5                    20050/2019                                                                          15:40

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 3 - партер

VІІ н.с.

Съдия - АНТОНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 3602/20                                                                        10:45

2                    ЧНД 4636/20                                                                        11:00

3                    АНД 4455/20                                                                        11:15

4                    АНД 2230/20                                                                        14:00

5                    НЧХД 1724/20                                                                     15:00

 

ЗАЛА 2 - партер

ІХ н. с.

Съдия - НАЙДЕНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 5094/20                                                                     09:30

2                    НЧХД 2625/2020                                                                10:00

3                    НЧХД 5445/19                                                                     10:30

4                    НОХД 1891/19                                                                     11:00

5                    АНД 2903/20                                                                        13:30

6                    АНД 4023/20                                                                        13:40

7                    АНД 3500/20                                                                        13:50

8                    АНД 5011/20                                                                        14:00

9                    АНД 5063/20                                                                        14:10

10                  АНД 5156/20                                                                        14:20

11                  АНД 4192/20                                                                        14:30

12                  АНД 4541/20                                                                        14:40

13                  АНД 4493/20                                                                        14:50

14                  АНД 3595/20                                                                        15:00

 

ЗАЛА 1 - партер

ХІ н.с.

Съдия - БЕКЯРОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 3837/19                                                                     09:30

2                    АНД 3381/20                                                                        13:30

3                    НОХД 2014/20                                                                     13:50

4                    НЧХД 3709/20                                                                     14:15

5                    АНД 2852/20                                                                        14:45

6                    АНД 3684/20                                                                        15:15

7                    НОХД 4689/20                                                                     15:30

8                    АНД 4822/20                                                                        16:30

 

ЗАЛА 12 - ет. 3

ХVІІ н. с.

Съдия - МИНЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 4665/20                                                                     09:30

2                    НОХД 4722/20                                                                     10:00

3                    АНД 4365/20                                                                        10:30

4                    ЧНД 4259/20                                                                        10:45

5                    ЧНД 4628/20                                                                        11:00

6                    АНД 4281/20                                                                        13:30

7                    АНД 4322/20                                                                        13:45

8                    АНД 4343/20                                                                        14:00

9                    АНД 4372/20                                                                        14:15

10                  АНД 4378/20                                                                        14:30

11                  НЧХД 406/20                                                                        15:00

 

ЗАЛА 9 - ет. 2

ХVІІІ н.с.

Съдия - ГЕОРГИЕВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 5483/2020                                                                   09:00

 

ЗАЛА 11 - ет. 3

XX н.с.

Съдия - САКУТОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 3993/20                                                                     09:00

2                    НОХД 4668/20                                                                     10:00

3                    НОХД 1651/20                                                                     11:00

4                    АНД 1501/20                                                                        13:00

5                    АНД 3086/20 - IV н.с.                                                          13:15

6                    АНД 3674/20                                                                        13:30

7                    АНД 4405/20                                                                        13:45

8                    НОХД 290/20                                                                       14:00

9                    НОХД 4562/20                                                                     14:00

 

ЗАЛА 7 - ет. 2

ХХІІ н.с.

Съдия - ГЕРЦОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 5809/20                                                                     11:30

2                    НОХД 5810/20                                                                     11:45

3                    ЧНД 5895/20                                                                        14:00

 

ЗАЛА 10 - ет. 3

ХХІV н.с.

Съдия - ИНГИЛИЗОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 5130/2020                                                                   09:00

2                    АНД 2510/20                                                                        09:30

3                    АНД 4282/20                                                                        09:45

4                    АНД 4331/20                                                                        10:00

5                    АНД 4332/20                                                                        10:15

6                    АНД 5030/20                                                                        10:45

7                    АНД 5086/20                                                                        11:00

8                    АНД 4462/20                                                                        11:15

9                    АНД 4495/20                                                                        11:30

10                  ОХ 3856/20                                                                           13:30

11                  ОХ 3892/20                                                                           14:30

12                  АНД 5336/20                                                                        15:30

13                  АНД 5337/20                                                                        15:45

14                  АНД 3971/20                                                                        16:00