ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за 22.06.2018 г.

/ петък /

 

 

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

 сутрин

 

ЗАЛА 4 - ет. 1

 ХІІ гр.с.

 СЪДИЯ - РУМЕНОВ

Дело

Час

1

2593/18

09:00

2

7152/17

09:30

3

8649/17 - ХХ гр.с.

09:30

4

17048/17

10:00

5

4484/18

10:00

6

13513/17

10:30

7

20099/17

10:30

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

 ХІV гр.с.

 СЪДИЯ - АНГЕЛОВ

Дело

Час

1

19023/2017

08:50

2

17759/2016

09:00

3

5231/2018

09:00

4

5012/2018

09:45

5

14865/2016

10:00

6

855/2018

10:30

7

8477/2018

11:00

 

ЗАЛА 5 - ет. 2

 ХІХ гр.с.

 СЪДИЯ - БУКОВА

Дело

Час

1

4447/2018

09:00

2

2408/2018

09:15

3

664/2018 - ХХ гр.с.

09:30

4

14830/2017

10:00

5

16089/2016

10:10

6

1263/2018

10:30

7

4166/2018

11:00

 

следобед

 

ЗАЛА 4 - ет. 2

 МЕЖДУНАРОДНИ СЪДЕБНИ ПОРЪЧКИ

 СЪДИЯ - ТОЧЕВСКИ

Дело

Час

1

5013/2018

14:00

2

8003/2018

14:00

3

8278/2018

14:00

4

8620/2018

14:00

5

8621/2018

14:00

6

8622/2018

14:00

7

8873/2018

14:00

8

9154/2018

14:00

9

9438/2018

14:00

10

9799/2018

14:00

11

9908/2018

14:00

 

ЗАЛА 6 - ет. 2

 ХVІІ гр.с.

 СЪДИЯ - АТАНАСОВ

Дело

Час

1

5167/2017

10:00

2

15967/2017

10:30

3

19302/2017

10:30

4

1302/2018

10:30

5

9625/2016

11:00

6

10245/2017

11:00

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 11 - ет. 3

ІІ н.с.

Съдия - КАЦАРЕВ ІІ н.с.

Дело

Час

1

АНД 822/18

09:30

 

ЗАЛА 2 - партер

 ХІV н.с.

Съдия - КЮРТОВ

Дело

Час

1

ОХ 3856/18

10:00

 

 

ЗАЛА 10 - ет. 3

 ХVІІ н.с.

Съдия - МИНЧЕВ

Дело

Час

1

ЧНД 1168/18

09:00