ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за  03.04.2020 г.

/петък/

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

ЗАЛА 2 - партер

ХІ н.с.

Съдия - БЕКЯРОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                ЧНД 1678/2020                                                                       10:00

 

 

ЗАЛА 2 - партер 

ХХІІІ н.с.

Съдия – СПАСОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 1951/20                                                                        09:30

2                    ЧНД 1950/20                                                                        10:30