ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

 

20.01.2021 г.

/сряда/

 

БРАЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

сутрин

 

ЗАЛА 6 - ет.2

V бр. с.

СЪДИЯ - ИВАНОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    13138/2020                                                                          09:30

2                    12388/2020                                                                          10:00

3                    11925/2020                                                                          10:15

4                    11837/2020                                                                          10:30

 

следобяд

 

ЗАЛА 6 - ет. 2

IV бр.с.

СЪДИЯ - КОСТАДИНОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    16820/2020                                                                          13:00

2                    11707/2020                                                                          13:00

3                    13226/2020                                                                          13:00

4                    13354/2020                                                                          13:30

5                    13662/2020                                                                          13:30

6                    17766/2019                                                                          14:00

7                    12403/2020                                                                          15:00

8                    2469/2019                                                                            15:30

 

 

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

 сутрин

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

V гр.с.

СЪДИЯ - ТАБАКОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    4212/2020                                                                            09:30

2                    6327/2020                                                                            09:45

3                    19637/2019                                                                          10:00

4                    6812/2020                                                                            10:15

5                    12980/2017                                                                          10:30

6                    8100/2019                                                                            10:45

7                    11498/2020                                                                          10:45

8                    4040/2020                                                                            11:00

9                    14550/2019                                                                          11:15

10                  15428/2019                                                                          11:30

 

ЗАЛА 5 - ет.2

VІІ гр.с.

СЪДИЯ - КАТЯ БОЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    7192/2016-ІVгр.с.                                                              09:00

2                    14025/2019-ХІІІгр.с.                                                        09:15

3                    4044/2019-ХІІІгр.с.                                                          09:30

4                    19621/2019-VІгр.с.                                                           09:45

5                    1444/2020-ХІІІгр.с.                                                          09:45

6                    1128/2020-VІгр.с.                                                              10:00

7                    20813/2019-VІгр.с.                                                           10:15

8                    4747/2020-VІгр.с.                                                              10:30

9                    1576/2020-VІгр.с.                                                              10:45

10                  6066/20-ХVІІІгр.с.                                                             11:00

11                  17079/20-VІІгр.с.                                                              11:30

 

ЗАЛА 4 - ет.1

ХХІ гр.с.

СЪДИЯ - М. БОЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    11271/2019                                                                          09:30

2                    20050/2019                                                                          09:30

3                    10282/2019                                                                          10:30

4                    17706/2019                                                                          10:30

5                    20258/2019                                                                          11:00

 

следобед

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

ІІІ гр. с.

СЪДИЯ - КЪРПАЧЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    12973/2019                                                                          13:30

2                    4822/2020                                                                            13:35

3                    8784/2020                                                                            13:40

4                    15175/2019                                                                          13:50

5                    21057/2019                                                                          14:00

6                    10890/2020                                                                          14:30

7                    9103/2020                                                                            14:40

8                    11440/2020                                                                          15:00

9                    10370/2018                                                                          15:30

 

ЗАЛА 5 - ет. 2

VIII гр.с.

СЪДИЯ - ПАВЛОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    12547/2020                                                                          13:30

2                    12817/2020                                                                          13:30

3                    6185/2020                                                                            14:00

4                    14521/2020                                                                          14:00

5                    6537/2019                                                                            14:30

6                    21197/2019                                                                          14:30

7                    12266/2020                                                                          14:30

8                    7101/2019                                                                            15:00

9                    4749/2020                                                                            15:00

 

ЗАЛА 4 - ет.1

ХІІ гр.с.

СЪДИЯ - РУМЕНОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    20589/2019                                                                          13:30

2                    178/2020                                                                               13:30

3                    3823/2020                                                                            13:30

4                    19084/2019                                                                          14:00

5                    4017/2020                                                                            14:00

6                    6295/2020                                                                            14:00

7                    8855/2020                                                                            14:00

8                    4092/2020                                                                            14:30

9                    7969/2020                                                                            14:30

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 1 - партер

ІІ н.с.

Съдия - КАЦАРЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧН6680/20                                                                            09:00

2                    ОХ6340/20                                                                            09:00

3                    ОХ3327/19                                                                            10:00

4                    ОХ4667/20                                                                            11:30

5                    АНД6105/20                                                                         13:00

6                    АНД6113/20                                                                         13:20

7                    АНД6532/20                                                                         13:30

8                    АНД6573/20                                                                         13:40

9                    АНД6655/20                                                                         13:50

10                  ОХ7354/19                                                                            14:00

11                  ОХ7090/20                                                                            14:30

12                  ОХ6812/20                                                                            15:00

13                  АНД6689/20                                                                         15:30

14                  АНД6985/20                                                                         15:40

15                  АНД6991/20                                                                         15:50

16                  АНД7252/20                                                                         15:50

17                  АНД7253/20                                                                         16:00

18                  АНД7363/20                                                                         16:10

 

ЗАЛА 13 - ет. 1

ІV н.с.

Съдия - ГОЛЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ 3763/20                                                                           14:30

 

ЗАЛА 2 - партер

VІІ н.с.

Съдия - АНТОНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 348/20                                                                       10:45

2                    НЧХД 5316/20                                                                     14:00

3                    НЧХД 4026/20                                                                     15:00

 

ЗАЛА 3 - партер

VІІІ н.с.

Съдия - ТАСЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 171/21                                                                          08:45

2                    ОХ 4096/17                                                                           09:00

3                    ОХ 4132/20                                                                           10:30

4                    ЧНД 5352/20                                                                        11:45

5                    ОХ 5552/19                                                                           13:30

6                    ОХ 717/18 -ХХІІІ н.с.                                                        14:30

7                    ЧХ 4827/19                                                                           15:30

 

ЗАЛА 12 - ет.3

ХІV н.с.

Съдия - КЮРТОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 8068/20                                                                        09:15

2                    НОХД 6085/20                                                                     09:30

3                    НОХД 6748/20                                                                     11:00

4                    АНД 6883/20                                                                        13:30

5                    АНД 6918/20                                                                        13:45

6                    АНД 7109/20                                                                        14:00

7                    АНД 6546/20                                                                        14:15

8                    АНД 2726/20                                                                        14:30

9                    АНД 5907/20                                                                        14:45

10                  АНД 6206/20                                                                        15:00

11                  АНД 6657/20                                                                        15:15

12                  АНД 6824/20                                                                        15:30

13                  АНД 7274/20                                                                        15:45

14                  АНД 7400/20                                                                        16:00

 

ЗАЛА 7 - ет.2

ХVІІ н.с.

Съдия - ПОРЯЗОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ 169/21                                                                             09:30

2                    ОХ 167/21                                                                             13:00

 

ЗАЛА 11 - ет. 3

ХХІ н.с.

Съдия - ГЕТОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД7538/20                                                                         09:10

2                    АНД6572/20                                                                         09:20

3                    АНД7483/20                                                                         09:30

4                    АНД6766/20                                                                         10:00

5                    АНД1813/20                                                                         10:15

6                    АНД6822/20                                                                         10:30

7                    АНД7451/20                                                                         10:45

8                    ОХ7580/20                                                                            11:00

9                    АНД8007/20                                                                         13:10

10                  ОХ6808/20                                                                            13:30

11                  ОХ7271/20                                                                            14:00

12                  АНД4413:20                                                                          15:30

13                  ОХ7155/18                                                                            16:00

 

ЗАЛА 10 - ет.3

ХХVІ н.с.

Съдия - ВЕЛЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 6408/20                                                                     09:00

2                    НОХД 8005/20                                                                     09:30

3                    НОХД 5135/20                                                                     10:00