ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за 18.10.2019 г.

/ петък/

  

 

БРАЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

сутрин

 

ЗАЛА 6 - ет. 2

 IV бр.с.

 СЪДИЯ - КОСТАДИНОВА

Дело

Час

1

13015/2019

09:00

2

13222/2019

09:00

3

13319/2019

09:00

4

7718/2019

09:30

5

6941/2018

10:00

6

6444/2019

10:00

7

13174/2019

10:30

8

13800/2019

10:45

9

4341/2019

11:00

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 1 - партер

 ІІ н.с.

Съдия - КАЦАРЕВ

Дело

Час

1

ЧНД6385/19

10:00

2

ЧНД6386/19

11:00

 

 

ЗАЛА 10 - ет. 3

 ІV н.с.

Съдия - ГОЛЧЕВ

Дело

Час

1

ЧНД 6243/19

09:00

2

АНД 4475/19

09:30

3

ОХ 7566/17

09:30

4

АНД 5255/19

13:30

5

ОХ 8226/17

13:30