ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за 06.12.2019 г.

/ петък/

 

БРАЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ

следобед

ЗАЛА 6 – ет. 2

ІІІ бр.с.

СЪДИЯ - ВЪЛЕВА

№                    Дело                                                                Час

1                      6203/2019                                                       16:00

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

ЗАЛА 10 - ет. 3

I н.с.

Съдия - КЪРПАЧЕВ

 

№              Дело                                                                      Час

1                АНД 7259/19                                                         09:30

2                НОХД 7327/19                                                       09:45

 

ЗАЛА 1 - партер

ХІ н.с.

Съдия - БЕКЯРОВ

 

№              Дело                                                                      Час

1                АНД 6942/2019                                                     09:30

2                АНД 6933/2019                                                     10:00

3                АНД 6965/2019                                                     10:20

4                АНД 7037/2019                                                     10:40

5                АДН 4641/2019                                                     11:10

6                АДН 6934/2019                                                     11:30

7                НОХД 3601/2019                                                   13:30

8                АНД 6124/2019                                                     13:45

9                НОХД 1940/2019                                                   14:00

 

ЗАЛА 11 – ет. 3

ХХV н.с.

Съдия - НИЗАМОВА

 

№              Дело                                                                      Час

1                ОХ6957/19                                                            13:45

 

ЗАЛА 12 – ет. 3

ХХVІ н.с.

Съдия - ВЕЛЧЕВ

 

№              Дело                                                                      Час

1                ОХ 7190/19                                                           09:30

2                ОХ 7191/19                                                           10:00

3                АНД 7182/19                                                         10:30

4                АНД 7592/18                                                         11:00