ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за  26.05.2020 г.

/вторник/

 

БРАЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

сутрин

 

ЗАЛА 6 - ет. 2

IV бр.с.

СЪДИЯ - КОСТАДИНОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    1066/2020                                                                            09:00

2                    15668/2019                                                                          09:30

3                    8964/2019                                                                            10:30

4                    3060/2020                                                                            10:30

5                    4487/2020                                                                            10:30

6                    93/2020                                                                                 11:30

 

 

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

 сутрин

 

ЗАЛА 5 - ет. 2

VІ гр.с.

СЪДИЯ - СЛАВЧЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    378/2018                                                                               09:00

2                    7183/2019                                                                            09:30

3                    8010/2019                                                                            09:45

4                    18955/2019                                                                          10:00

5                    12480/2018                                                                          10:30

6                    4896/2017                                                                            10:45

7                    11635/2018                                                                          10:45

8                    7386/2018                                                                            11:00

9                    5565/2019                                                                            11:00

 

ЗАЛА 8 - ет.2

VIII гр.с.

СЪДИЯ - ПАВЛОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    13717/2019                                                                          09:00

2                    16371/2019                                                                          09:00

3                    20730/2019                                                                          09:00

4                    12298/2019                                                                          09:30

5                    16430/2019                                                                          09:30

6                    20055/2019                                                                          09:30

7                    7463/2019                                                                            10:00

8                    14519/2019                                                                          10:00

9                    16790/2019                                                                          10:00

10                  13184/2019                                                                          10:30

11                  14024/2019                                                                          10:30

12                  19346/2019                                                                          10:30

13                  14763/2019                                                                          11:00

14                  21040/2019                                                                          11:00

15                  387/2020                                                                               11:00

 

ЗАЛА 4 - ет. 1

ХVІ гр.с.

СЪДИЯ - ТОЧЕВСКИ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    14490/2019                                                                          09:00

2                    17051/2019                                                                          09:00

3                    19343/2019                                                                          09:30

4                    16446/2019                                                                          10:00

5                    18390/2019                                                                          10:00

6                    16069/2019                                                                          10:30

7                    14043/2019                                                                          10:45

 

ЗАЛА 13 - ет. 1

ХІХ гр.с.

СЪДИЯ - БУКОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    18163/2019                                                                          09:00

2                    16968/2019                                                                          09:15

3                    4322/2019                                                                            09:30

4                    14242/2019                                                                          09:45

5                    7907/2019                                                                            10:00

6                    15162/2019                                                                          10:15

7                    10840/2019                                                                          10:30

8                    16834/2019                                                                          10:45

9                    2412/2019                                                                            11:00

 

следобед

 

ЗАЛА 8 - ет.2

ІV гр. с.

СЪДИЯ - ТЕНЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    7390/2019                                                                            13:30

2                    15897/2019                                                                          13:30

3                    13562/2018                                                                          14:00

4                    199/2020                                                                               14:00

5                    15177/2018                                                                          14:30

6                    18113/2019                                                                          14:30

7                    6402/2019                                                                            15:00

8                    12828/2019                                                                          15:00

9                    17869/2018                                                                          15:30

 

ЗАЛА 13 - ет. 1

V гр.с.

СЪДИЯ - АРАБАДЖИЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    14780/2019                                                                          13:30

2                    19206/2019                                                                          13:30

3                    14624/2018                                                                          13:45

4                    12566/2019                                                                          13:45

5                    11119/2019                                                                          14:00

6                    18393/2019                                                                          14:00

7                    13647/2019                                                                          14:15

8                    16584/2019                                                                          14:15

9                    20183/2019                                                                          14:30

10                  15990/2018-ХІ гр.с.                                                            14:45

11                  12927/2019                                                                          14:45

12                  5135/2019                                                                            15:00

13                  16045/2019                                                                          15:00

14                  17897/2019                                                                          15:00

 

ЗАЛА 5 - ет.2

ХХІ гр.с.

СЪДИЯ - БОЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    6716/2019                                                                            13:30

2                    9393/2019                                                                            13:30

3                    10282/2019                                                                          13:30

4                    18207/2019                                                                          13:30

5                    1135/2019                                                                            14:00

6                    13451/2019                                                                          14:00

7                    14376/2019                                                                          14:00

8                    11538/2019                                                                          14:30

 

ЗАЛА 4 - ет. 1

ХХII гр. с.

СЪДИЯ - МИТРЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    14447/2019                                                                          13:30

2                    18072/2019                                                                          13:30

3                    182/2020                                                                               13:40

4                    18278/2018                                                                          14:00

5                    7016/2019                                                                            14:10

6                    7201/2019                                                                            14:20

7                    15893/2019                                                                          14:30

8                    13996/2019                                                                          14:40

9                    6447/2019                                                                            15:00

10                  15069/2019                                                                          15:00

11                  8199/2019                                                                            15:20

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 2 - партер

I н.с.

Съдия - КЪРПАЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НЧХД 7250/19                                                                     09:30

2                    НЧХД 2918/19 - XXVI н.с.                                                  14:00

 

ЗАЛА 9 - ет.2

ІV н.с.

Съдия - ГОЛЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ 1713/20                                                                           09:30

2                    АНД 2178/20                                                                        09:45

 

ЗАЛА 1 - партер

VІІ н.с.

Съдия - АНТОНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 7394/19                                                                        10:45

2                    НОХД 4767/19                                                                     11:00

3                    ЧНД 1075/20                                                                        11:15

4                    НОХД 7914/16                                                                     14:00

 

ЗАЛА 11 - ет. 3

ХVІ н.с.

Съдия - ПЕТРОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 1610/20                                                                        09:20

2                    АНД 1658/20                                                                        09:30

3                    АНД 1152/20                                                                        09:40

4                    АНД 1176/20                                                                        09:50

5                    АНД 1244/20                                                                        10:00

6                    АНД 1242/20                                                                        10:15

7                    АНД 962/20                                                                          10:30

8                    АНД 1462/20                                                                        10:45

9                    НЧХД 6549/18                                                                     11:00

10                  ОХД 6716/19                                                                        13:15

 

ЗАЛА 7 – ет. 2

ХVІІІ н.с.

Съдия - ГЕОРГИЕВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ 2769/20                                                                           10:00

 

ЗАЛА 3 - партер

ХХІІ н.с.

Съдия - ГЕРЦОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 5636/18 - Х н.с.                                                       09:30

 

 

ЗАЛА 10 - ет. 3

ХХІV н.с.

Съдия - ИНГИЛИЗОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ 6717/19                                                                           11:00

2                    АНД 1845/20                                                                        13:30

3                    ОХ 4332/19                                                                           14:00

 

ЗАЛА 12 - ет.3

ХХV н.с.

Съдия - НИЗАМОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ4465/19                                                                            09:30

2                    ОХ3427/19                                                                            10:15

3                    АНД5992/19                                                                         14:50

4                    АНД1627/20                                                                         14:50

5                    АНД1459/20                                                                         15:00

6                    АНД8190/19                                                                         15:10

7                    АНД2797/19                                                                         15:20

8                    АНД1157/20                                                                         15:30

9                    АНД81/20                                                                              15:40

10                  АНД7205/19                                                                         16:00

11                  АНД4429/19                                                                         16:10