ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за 25.04.2018 г.

/сряда/

БРАЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

следобед

 

ЗАЛА 6 - ет. 2

 I бр.с.

 СЪДИЯ - МАСЛИНКОВА

Дело

Час

1

14024/2017

13:30

2

15642/2017

13:30

3

16326/2017

14:00

4

19456/2017

14:00

5

13074/2017

14:30

6

17748/2017

14:30

 

 

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

 

следобед

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

 ХІІ гр.с.

 СЪДИЯ - РУМЕНОВ

Дело

Час

1

16689/17

13:30

2

392/18

13:30

3

18066/17

14:00

4

18925/17

14:00

5

1494/18

14:00

6

18888/17

14:45

 

стая 1 - партер

 ХVІІІ гр.с.

 СЪДИЯ - СТОЯНОВ

Дело

Час

1

СП4494/2018

14:00

2

СП4900/2018

14:00

3

СП5216/2018

14:00

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 10 - ет. 3

 III н.с.

Съдия - СИРАКОВА

Дело

Час

1

ОХ 1716/18

10:00

2

ОХ 2270/18

10:00

3

ОХ 461/18

13:00

 

ЗАЛА 3 - партер

 ХІ н.с.

Съдия - АНАСТАСОВА

Дело

Час

1

НОХД 3684/2017

09:30

2

НОХД 1714/2018

13:15

3

НОХД 2931/2017

14:00

 

ЗАЛА 2 - партер

 ХІV н.с.

Съдия - КЮРТОВ

Дело

Час

1

ОХ 1961/18

09:30

2

ОХ 402/18

10:30

3

ЧХ 678/18

13:30

 

ЗАЛА 11 - ет. 3

 ХХІ н.с.

Съдия - БЕДАЧЕВ

Дело

Час

1

ОХ 2631/17

09:30

 

ЗАЛА 1 - партер

 ХХІІІ н.с.

Съдия - СПАСОВА

Дело

Час

1

АНД6798/17

09:00

2

АНД1681/18

09:00

3

АНД6399/17

09:30

4

ОХ1165/18

13:00

5

АНД1093/18

13:30

6

ЧХ2665/17

14:00

 

ЗАЛА 7 – ет. 2

 ХХV н.с.

Съдия - НИЗАМОВА

Дело

Час

1

ОХ2448/18

09:30

 

ЗАЛА 12 – ет. 3

 ХХVІ н.с.

Съдия - ВЕЛЧЕВ

Дело

Час

1

ОХ 1440/18

09:00

2

ОХ 7757/16

09:30

3

ОХ 1604/18

10:00

4

АНД 975/18

13:30

5

АНД 1994/18

13:40

6

АНД 1544/18

14:00

7

АНД 5572/18

14:50

8

ЧХ 732/18

15:00