ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за  24.01.2020 г.

/петък/

 

БРАЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

следобяд

 

Стая 1, партер

ІІІ бр.с.

СЪДИЯ - ВЪЛЧЕВА

№                          Дело                                                                                  Час

1                            5464/2019                                                                          13:30

 

 

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

 сутрин

 

ЗАЛА 5 - ет.2

ІV гр. с.

СЪДИЯ - ТЕНЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    10866/2019                                                                          09:00

2                    16779/2014                                                                          09:30

3                    11811/2018                                                                          09:30

4                    9405/2019                                                                            09:30

5                    16753/2018                                                                          10:00

6                    6402/2019                                                                            10:00

7                    536/2018                                                                               10:30

8                    7840/2019                                                                            10:30

9                    17869/2018                                                                          11:00

10                  14618/2019                                                                          11:00

11                  17733/2017-VІ гр.д.                                                             11:00

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

V гр.с.

СЪДИЯ - АРАБАДЖИЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    14898/2018                                                                          09:30

2                    1801/2019-ХІ гр.с.                                                                10:00

3                    3547/2019                                                                            10:00

4                    19127/2018                                                                          10:30

5                    9670/2019                                                                            10:30

6                    11389/2019                                                                          10:30

7                    2255/2019                                                                            11:30

8                    2482/2019                                                                            11:30

9                    7734/2019                                                                            11:30

 

ЗАЛА 6 - ет. 2

ХІІІ гр.с.

СЪДИЯ - ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    6009/2019                                                                            09:00

2                    10843/2019                                                                          09:00

3                    18680/2018                                                                          09:30

4                    10/2019                                                                                 09:30

5                    15011/2016                                                                          10:00

6                    4617/2018                                                                            10:00

7                    2942/2015                                                                            10:30

8                    8085/2016                                                                            11:00

 

следобед

 

ЗАЛА 4 - ет. 1

Международни съдебни поръчки

СЪДИЯ - ТОЧЕВСКИ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    19288/2019                                                                          14:00

2                    19489/2019                                                                          14:00

3                    19578/2019                                                                          14:00

4                    19579/2019                                                                          14:00

5                    20935/2019                                                                          14:00

6                    20964/2019                                                                          14:00

7                    21151/2019                                                                          14:00

8                    21238/2019                                                                          14:00

9                    21301/2019                                                                          14:00

10                  21339/2019                                                                          14:00

11                  193/2020                                                                               14:00

12                  444/2020                                                                               14:00

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 2 - партер

ІV н.с.

Съдия - ГОЛЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 7457/19                                                                        09:30

2                    АНД 77/20                                                                             09:30

3                    АНД 6808/19                                                                        09:45

4                    ОХ 6109/19                                                                           10:00

5                    ОХ 8216/18                                                                           14:00

6                    ЧХ 5476/19                                                                           15:30

 

ЗАЛА 12 - ет. 3

VI н. с.

Съдия - КАЛИБАЦЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ 4301/19                                                                           10:00

 

ЗАЛА 1 - партер

ХVІ н.с.

Съдия - ПЕТРОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХД 7858/19                                                                        09:30

2                    АНД 7947/19                                                                        10:15

3                    АНД 7967/19                                                                        10:25

4                    АНД 8019/19                                                                        10:30

5                    АНД 8124/19                                                                        10:45

6                    ОХД 8196/19                                                                        13:30

 

ЗАЛА 10 - ет.3

ХVІІ н.с.

Съдия - МИНЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 7824/19                                                                        09:00

2                    НОХД 953/19                                                                       09:30

3                    НОХД 1094/17                                                                     10:30

4                    НОХД 6654/19                                                                     13:30

5                    АНД 6688/19                                                                        14:00

6                    АНД 6592/19                                                                        14:30

7                    АНД 6575/19                                                                        14:45

8                    НЧХД 5348/19                                                                     15:00

 

ЗАЛА 9 - ет. 2

ХХІV н.с.

Съдия - ИНГИЛИЗОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ 329/20                                                                             09:30

 

ЗАЛА 11 – ет. 3

ХХVІ н.с.

Съдия - ВЕЛЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ 6306/19                                                                           09:30

2                    ОХ 686/19                                                                             10:00