ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

 

16.04.2021 г.

/петък/

 

 

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

 сутрин

 

ЗАЛА 8 - ет.2

ХІІІ гр.с.

СЪДИЯ - ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    8895/2020                                                                            09:00

2                    12393/2020                                                                          09:00

3                    15091/2019                                                                          09:30

4                    8297/2020                                                                            09:30

5                    9395/2019                                                                            10:00

6                    10264/2020                                                                          10:00

7                    16234/2015                                                                          10:30

8                    5468/2021                                                                            10:30

9                    15240/2016                                                                          11:00

 

следобед

 

СТАЯ 1 - партер

VІ гр.с.

СЪДИЯ - СЛАВЧЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    СП №5579/2021                                                                 14:00

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 10 - ет.3

ІІ н.с.

Съдия - КАЦАРЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ7809/20                                                                            09:30

2                    АНД2078/21                                                                         10:15

3                    ЧХ4083/20                                                                            11:00

4                    АНД717/21                                                                           13:30

5                    АНД860/21                                                                           13:15

6                    АНД4292/20                                                                         13:30

7                    АНД7253/20                                                                         13:45

8                    АНД2028/21                                                                         14:00

9                    АНД2067/21                                                                         14:10

10                  АНД2072/21                                                                         14:20

11                  АНД936/21                                                                           14:30

12                  АНД941/21                                                                           14:40

 

ЗАЛА 11 - ет. 3

V н.с.

Съдия - ТУХЧИЕВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 1836/21                                                                     09:30

2                    АНД 1472/21                                                                        11:15

3                    АНД 1827/21                                                                        11:30

4                    АНД 641/21                                                                          11:30

5                    НЧХД 729/21                                                                        13:30

6                    НОХД 1990/21                                                                     14:30

7                    АНД 2169/21                                                                        15:00

8                    НЧХД 3201/20                                                                     15:30

 

ЗАЛА 12 - ет. 3

ІХ н. с.

Съдия - НАЙДЕНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧХ 4669/19                                                                           09:30

2                    АНД 1702/21                                                                        11:00

3                    АНД 7892/20                                                                        13:10

4                    АНД 1549/21                                                                        13:20

5                    АНД 1465/21                                                                        13:30

6                    АНД 640/21                                                                          13:40

7                    ЧХ 6276/20                                                                           14:00

 

ЗАЛА 3 - партер

Х н.с.

Съдия - УЗУНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 1890/21                                                                        09:45

2                    АНД 1830/21                                                                        10:10

3                    ОХ 1738/21                                                                           10:30

4                    ОХ 1652/21                                                                           11:30

5                    АНД 1137/21                                                                        13:00

6                    АНД 20/21                                                                             13:30

7                    ОХ 7845/20                                                                           14:00

 

ЗАЛА 2 - партер

ХVІІ н.с.

Съдия - ПОРЯЗОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 1016/21                                                                        09:30

2                    ОХ 1599/20                                                                           10:00

3                    ЧНД 2307/21                                                                        13:30

4                    ОХ 1445/21                                                                           13:30

 

ЗАЛА 7 - ет. 2

ХХ н. с.

Съдия - САКУТОВА

 

№                   Дело                                                                                            Час

1                     ОХ 3811/20                                                                               09:00

2                     АНД 6890/20                                                                            09:15

3                     ОХ 3017/20                                                                               10:30

4                     ОХ 2578/21                                                                               11:30

5                     ОХ 2576/21                                                                               13:30

6                     ЧНД 2691/21                                                                           14:30

 

ЗАЛА 1 - партер

ХХІV н.с.

Съдия - ИНГИЛИЗОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 7988/20                                                                        09:30

2                    АНД 946/21                                                                          09:45

3                    ОХ 2631/20                                                                           10:00

4                    ОХ 757/20                                                                             13:30