ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА /Обществени поръчки


Заглавие: Публично състезание за избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите в Районен съд – Пловдив за 2020 г.
Дата на публикуване: 24/02/2020
АОП номер: 01709-2020-0001


Заглавие: Обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Комплексно обслужване на разходите за социално-битови и културни потребности на съдии и служители на Районен съд – Пловдив.
Дата на публикуване: 05/03/2019
АОП номер: 9086407


Заглавие: Обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Комплексно обслужване на разходите за социално-битови и културни потребности на съдии и служители на Районен съд – Пловдив.
Дата на публикуване: 21/02/2018
АОП номер: 9073177


Заглавие: Обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Комплексно обслужване на разходите за социално-битови и културни потребности на съдии и служители на Районен съд – Пловдив.
Дата на публикуване: 06/03/2017
АОП номер: 9062016


Заглавие: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за съдии и служители на Районен съд гр. Пловдив.
Дата на публикуване: 15/02/2016
АОП номер: 9050380


Заглавие: Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Районен съд гр. Пловдив
Дата на публикуване: 08/01/2016
АОП номер: 9049449


Заглавие: Доставка на електрическа енергия на ниско напрежение с включени разходи за небаланси за нуждите на Районен съд гр. Пловдив
Дата на публикуване: 07/05/2015
АОП номер: 9043973


Заглавие: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за съдии и служители на Районен съд гр. Пловдив
Дата на публикуване: 18/03/2015
АОП номер: 9039888

Страница 1 от 1