ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА /Обществени поръчки


Заглавие: Обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Комплексно обслужване на разходите за социално-битови и културни потребности на съдии и служители на Районен съд – Пловдив.
Дата на публикуване: 06/03/2017
АОП номер: 9062016


Заглавие: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за съдии и служители на Районен съд гр. Пловдив.
Дата на публикуване: 15/02/2016
АОП номер: 9050380


Заглавие: Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Районен съд гр. Пловдив
Дата на публикуване: 08/01/2016
АОП номер: 9049449


Заглавие: Доставка на 1 бр. електро-въжен асансьор, монтаж; сертифициране на асансьора; демонтаж на съществуващия асансьор и неговото изкупуване в старата сграда на Районен съд гр. Пловдив
Дата на публикуване: 23/11/2015
АОП номер: 9047975


Заглавие: Доставка на 1 бр. електро-въжен, безредукторен асансьор, без машинно помещение, монтаж; сертифициране на асансьора; демонтаж на съществуващия асансьор и неговото изкупуване в старата сграда на Районен
Дата на публикуване: 30/10/2015
АОП номер: 9047207


Заглавие: Доставка на електрическа енергия на ниско напрежение с включени разходи за небаланси за нуждите на Районен съд гр. Пловдив
Дата на публикуване: 07/05/2015
АОП номер: 9043973

Страница 1 от 1