Работно време

        

                                                                  

Работно време
от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Работно време с граждани
деловодства
от 09.00 ч. до 17.00 ч.
каса:
сутрин: от 10.00 ч. до 12.00 ч.
след обяд: от 14.00 ч. до 16.00 ч.
дежурен съдия
сутрин: от 08.30 ч. до 12.00 ч.
след обяд: от 13.30.ч. до 16.00 ч.