Конкурси


Набиране на документи за длъжността „ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ“ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ


Набиране на документи за една щатна бройка за длъжността "Държавен съдебен изпълнител"


КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА "АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР"


КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА"


КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"


КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА "ПРИЗОВКАР"

Страница 1 от 1