СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2015 г. - 2019 г.

1 Антоанета Колева Мазгалова
2 Антоанета Стоянова Трендафилова
3 Асен Георгиев Попов
4 Борислав Георгиев Терзиев
5 Боряна Панайотова Панайотова
6 Валентин Димитров Аджеларов
7 Валя Тихомирова Голева
8 Васил Митков Колев
9 Величка Дичева Митева
10 Вержиния Киркор Гарабедян
11 Веселин Николов Дафински
12 Георги Димитров Каракашев
13 Дарина Георгиева Кукева
14 Дафинка Борисова Власева
15 Димитринка Илиева Русенова
16 Димитър Руменов Петрунов
17 Еленка Димитрова Златева
18 Елка Иванова Георгиева
19 Зоя Петрова Кузманова
20 Ива Рангелова Димитрова
21 Иван Кирилов Атанасов
22 Ирена Димитрова Рачева
23 Йоанна Кирилова Трионска
24 Йордан Христов Каравачев
25 Йорданка Георгиева Недкова
26 Йорданка Славова Цветкова
27 Катя Георгиева Василева
28 Катя Георгиева Пенова
29 Кирил Мариянов Мариянов
30 Красимир Илиев Колев
31 Красимира Василева Вътева
32 Красимира Димитрова Петкова
33 Красимира Кънева Траянова
34 Лилия Стамулова Славчева
35 Людмил Иванов Шопов
36 Мадлен Саркис Чалгъджиян
37 Мариана Георгиева Дербатова
38 Марийка Михайлова Карамихайлова
39 Мария Веселова Ангелова
40 Мария Славева Рангелова
41 Милка Светиева Димитрова
42 Милойка Рангелова Шишкова - Димитрова
43 Мима Петкова Бизерова
44 Минна Атанасова Андева
45 Митка Георгиева Тодорова
46 Момчил Николаев Арабаджов
47 Нели Иванова Бонева
48 Недялка Иванова Кацарова
49 Петка Иванова Буюклиева
50 Петранка Димитрова Копаранска
51 Петя Рангелова Бодурска
52 Радка Стоянова Шентова
53 Росица Атанасова Георгиева
54 Светла Пантелеева Колева
55 Силва Таниел Долмаян
56 Силвана Венелинова Боева
57 Симеон Минков Тонев
58 Славка Николова Иванова
59 Снежана Стойкова Петрова
60 Стайка Митева Петрова
61 Стоян Костадинов Димитров
62 Такухи Азарян Василева
63 Тодор Илиев Тодоров
64 Тоска Георгиева Иванова