КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"


Протокол за крайно класиране на кандидатите за длъжността "съдебен секретар"
Дата: 27/11/2017
Линк: ОТВОРИ
Протокол от провеждане на трети етап на конкурса за длъжността "съдебен секретар" - практически изпит
Дата: 20/11/2017
Линк: ОТВОРИ
Протокол от провеждане на втори етап - "писмен изпит - тест" от конкурса за длъжността "съдебен секретар"
Дата: 09/11/2017
Линк: ОТВОРИ
Произнасяне по жалба на недопуснат кандидат в конкурса за длъжността "съдебен секретар"
Дата: 01/11/2017
Линк: ОТВОРИ
Произнасяне по жалба на недопуснат кандидат в конкурса за длъжността "съдебен секретар"
Дата: 30/10/2017
Линк: ОТВОРИ
Протокол от първи етап - по документи за провеждане на конкурс за длъжността "съдебен секретар"
Дата: 24/10/2017
Линк: ОТВОРИ
ЗАПОВЕД № 1275/12.09.2017 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив
Дата: 18/09/2017
Линк: ОТВОРИ
СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 18/09/2017
Линк: ОТВОРИ
ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за работа
Дата: 18/09/2017
Линк: ОТВОРИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.141, ал.2, т.1 ПАС
Дата: 18/09/2017
Линк: ОТВОРИ
ДЕКЛАРАЦИЯ във вр. с чл. 137 ал. 1 от ПАС
Дата: 18/09/2017
Линк: ОТВОРИ
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Дата: 18/09/2017
Линк: ОТВОРИ
ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата
Дата: 18/09/2017
Линк: ОТВОРИ