КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА"


Протокол на комисията за резултатите от проведен трети етап - събеседване на конкурса за длъжността "Служител по сигурността на информацията"
Дата: 21/12/2017
Линк: ОТВОРИ
Протокол на комисията за резултатите от проведен втори етап - писмен изпит - тест от конкурса за длъжността "Служител по сигурността на информацията"
Дата: 01/12/2017
Линк: ОТВОРИ
Произнасяне по жалба на недопуснат кандидат в конкурс за длъжността "Служител по сигурността на информацията"
Дата: 14/11/2017
Линк: ОТВОРИ
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността "Служител по сигурността на информацията"
Дата: 07/11/2017
Линк: ОТВОРИ
Заповед № 1392/28.09.2017 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив
Дата: 02/10/2017
Линк: ОТВОРИ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС "СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА"
Дата: 02/10/2017
Линк: ОТВОРИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА
Дата: 02/10/2017
Линк: ОТВОРИ
ДЕКЛАРАЦИЯ във вр. с чл. 137 ал. 1 от ПАС
Дата: 02/10/2017
Линк: ОТВОРИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.141, ал.2, т.1 ПАС
Дата: 02/10/2017
Линк: ОТВОРИ
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Дата: 02/10/2017
Линк: ОТВОРИ
ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата
Дата: 02/10/2017
Линк: ОТВОРИ