КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА "АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР"


Протокол на комисията от провеждане на трети етап - събеседване от конкурса за длъжността "Административен секретар"
Дата: 18/04/2018
Линк: ОТВОРИ
Протокол на комисията за резултатите от проведен втори етап - писмен изпит - тест от конкурса за длъжността "Административен секретар"
Дата: 03/04/2018
Линк: ОТВОРИ
Произнасяне по жалба на недопуснат кандидат
Дата: 21/03/2018
Линк: ОТВОРИ
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността "Административен секретар"
Дата: 20/03/2018
Линк: ОТВОРИ
ЗАПОВЕД № 138/06.02.2018 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив
Дата: 12/02/2018
Линк: ОТВОРИ
СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на конкурс
Дата: 12/02/2018
Линк: ОТВОРИ
ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за работа
Дата: 12/02/2018
Линк: ОТВОРИ
ДЕКЛАРАЦИЯ във вр. с чл. 137 ал. 1 от ПАС
Дата: 12/02/2018
Линк: ОТВОРИ
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.141, ал.2, т.1 ПАС
Дата: 12/02/2018
Линк: ОТВОРИ
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Дата: 12/02/2018
Линк: ОТВОРИ
ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата
Дата: 12/02/2018
Линк: ОТВОРИ