Набиране на документи за една щатна бройка за длъжността "Държавен съдебен изпълнител"


Заповед № 412/05.04.2018 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив
Дата: 12/04/2018
Линк: ОТВОРИ
Съобщение за набиране на документи
Дата: 12/04/2018
Линк: ОТВОРИ