Набиране на документи за длъжността „ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ“ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ